Tekniset yhteydet

Tekniset yhteydet

Kanta-palvelut käyttöönottaneelle palvelunantajalle avataan oikeudet käyttää palveluja. Oikeuksia varten tarvitaan tiedot niistä teknisistä yhteyksistä, joilla palvelunantaja Kanta-palveluja käyttää.

Kun Palvelunantaja ottaa Kanta-palvelut käyttöön, kerätään liittymishakemuksella tiedot järjestelmästä ja liityntäpisteestä, jolla palveluntuottaja palvelua käyttää. Liityntäpistettä hallinnoiva organisaatio ilmoittaa Kanta-palveluun liityntäpisteen tunnistetiedot ja tietoliikenneyhteyksien tiedot.