Tekniset yhteydet

Tekniset yhteydet

Kanta-palvelut käyttöönottaneelle palvelunantajalle avataan oikeudet käyttää palveluja. Oikeuksia varten tarvitaan tiedot niistä teknisistä yhteyksistä, joilla palvelunantaja Kanta-palveluja käyttää. Tietojärjestelmän teknistä toimivuutta voi joutua varmistamaan tuotantoympäristössä myös silloin, kun Kanta-palvelu on jo käytössä.

Kun palvelut otetaan käyttöön

Kun palvelunantaja ottaa Kanta-palvelut käyttöön, kerätään liittymishakemuksella tiedot järjestelmästä ja liityntäpisteestä, jolla palveluntuottaja palvelua käyttää. Liityntäpistettä hallinnoiva organisaatio ilmoittaa Kanta-palveluun liityntäpisteen tunnistetiedot ja tietoliikenneyhteyksien tiedot.

Kun palvelut ovat jo käytössä

Kanta-palveluja käyttävä palvelunantaja voi joutua varmistamaan tietojärjestelmänsä teknistä toimivuutta myös silloin, kun Kanta-palvelu on jo käytössä.

Näissä tilanteissa palvelunantajalla voi olla tarve tarkistaa tietojärjestelmänsä toimintoja tuotantoympäristössä, jolloin tehdyt toimet voivat näkyä myös Kanta-palvelujen tuotannossa esimerkiksi sanomaliikenteenä.

Sivua päivitetty 22.9.2023