Handledning av kunder i användningen av MittKanta

Handledning av kunder i användningen av MittKanta

Den som anlitar social- och hälsovård kan behöva praktisk handledning i användningen av MittKanta. Social- och hälsovårdspersonalen behöver veta vilka uppgifter man kan se i tjänsten och hur man hittar dem.

MittKanta är medborgarens personliga webbtjänst där man kan

Skötsel av ärenden för en annans räkning i MittKanta

I MittKanta kan man sköta ärenden för en annan vuxens och ett minderårigt barns räkning. Vårdnadshavaren eller en närstående med fullmakt kan se personens recept- och patientuppgifter samt klientuppgifter om socialvården i MittKanta. Läs anvisningen om skötsel av ärenden för en annans räkning.

Kunden kan påverka användningen av sina uppgifter i MittKanta

De uppgifter som registrerats i Kanta-tjänsterna är också tillgängliga för annan social- och hälsovårdspersonal, om kunden gett tillstånd till det. Tillstånd för utlämnande kan ges när kunden informerats om Kanta-tjänsternas verksamhetsprinciper och om användningen av uppgifter inom social- och hälsovården. Det här kallas information om Kanta-tjänsterna.

I MittKanta kan kunden bekräfta att informationen om Kanta-tjänsterna mottagits och därefter påverka användningen av sina uppgifter.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 14.11.2023