Handledning i användningen av Mina Kanta-sidor

Handledning i användningen av Mina Kanta-sidor

Patienterna behöver emellertid handledning i hur och när deras uppgifter finns att läsa på Mina Kanta-sidor. God handledning av patienterna kan också minska deras behov av att kontakta hälso- och sjukvården.

Visning av uppgifterna på Mina Kanta-sidor för patienten själv eller för en minderårigs vårdnadshavare är en del av hälso- och sjukvårdens service. Att uppgifterna som dokumenterats inom hälso- och sjukvården visas för patienten gör i bästa fall patienten mer engagerad i sin vård samt ger möjlighet att betjäna patienten på ett nytt sätt, samtidigt som hälso- och sjukvårdens arbete minskar.

Patienterna behöver emellertid handledning i hur och när deras uppgifter finns att läsa på Mina Kanta-sidor. God handledning av patienterna kan också minska deras behov av att kontakta hälso- och sjukvården. För att hälso- och sjukvårdspersonalen ska lyckas med handledningen av patienterna måste de känna till de nationella rutinerna och sin egen organisations rutiner i fråga om lagringen av patientuppgifter i Patientdataarkivet samt behandlingen av recept. 

När en organisation skriver sina egna anvisningar och utbildar personalen kan den bl.a. utnyttja följande material som lagts ut på THL:s webbplats.

Utbildningsmaterial 

  • Mina Kanta-sidor och Patientdataarkivet
  • Hustavla om Mina Kanta-sidor
  • Mina Kanta-sidor och mun- och tandvård
  • Mina Kanta-sidor och Receptet
  • Mina Kanta-sidor – visning av en minderårigs uppgifter och skötsel av ärenden för en minderårigs räkning
  • Anvisning: Visning av laboratorieundersökningar på Mina Kanta-sidor 

 

Läs mer

Sidan har uppdaterats 26.10.2020