Tietojen luovuttaminen

Tietojen luovuttaminen

Kannan avulla sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä apteekeissa syntyvät tiedot ovat eri palvelunantajien käytettävissä. Kun tiedot liikkuvat sujuvasti, paranee myös hoidon tai palvelun laatu. Asiakasta pitää informoida siitä, miten hänen tietojaan käytetään.

Tältä sivulta löydät tietoa Kanta-informoinnista. Alla olevilta sivuilta voit lukea tarkemmin tietojen luovuttamisesta ja siitä, kuinka asiakas voi vaikuttaa tietojensa luovuttamiseen (luovutuslupa ja kiellot).

Tiedätkö jo, miten luovutuslupa muuttuu?

Uudistetussa Kanta-verkkokoulussa päivität asiantuntemustasi tietojen luovuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Saat myös ohjeet Kanta-informoinnin antamiseen. Käy tutustumassa verkkokoulun eri osioihin omassa tahdissasi.

Siirry Kanta-verkkokouluun (verkkokoulut.kanta.fi).

Mikä on Kanta-informointi?

Kanta-informointi on ilmoitus, jossa asiakkaalle kerrotaan Kanta-palveluista sekä siitä, miten hänen tietojaan käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollossa ja miten hän voi vaikuttaa tietojensa luovuttamiseen. Se annetaan, koska asiakkaalla on oikeus tietää asiakas- ja potilastietojensa käytöstä ja käyttötapojen muutoksista.

Kanta-informointi ei ole sama asia kuin suostumus tai luovutuslupa.

Mihin Kanta-informointi vaikuttaa?

Kun asiakas on saanut Kanta-informoinnin, asiakas voi

  • antaa luovutusluvan, jotta hänen tietojaan voidaan hoidon yhteydessä luovuttaa esimerkiksi muille hyvinvointialueille sekä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä
  • päivittää aiemmin antamansa luovutusluvan, jotta hänen tietojaan voidaan luovuttaa sekä Kanta-palvelujen kautta että muilla tavoin Lue lisää potilastietojen luovutusluvasta.
  • rajata tietojensa käyttöä asettamalla luovutuskieltoja.

Kun asiakas on saanut Kanta-informoinnin version 1.1 tai 2.0, hänen potilastietonsa ovat hoidon yhteydessä käytettävissä julkisessa terveydenhuollossa koko Uudenmaan maakunnan alueella. Lue lisää tietojen liikkumisesta Uudellamaalla.

Asiakkaan tiedot tallennetaan Kanta-palveluihin, vaikka hän ei olisi saanut uusinta Kanta-informointia. Asiakas voi antaa tai päivittää luovutusluvan ja asettaa kieltoja OmaKannassa tai terveydenhuollossa asioidessaan.

Asiakas voi kuitata Kanta-informoinnin itse OmaKannassa

Jos asiakas ei ole vielä saanut uusinta Kanta-informointia, se avautuu ilmoituksena OmaKannassa heti kirjautumisen jälkeen. Uuden informoinnin voi vastaanottaa OmaKannassa 30.11.2023 alkaen. OmaKannassa voi kuitata Kanta-informoinnin myös toisen henkilön puolesta.

Palvelunantajan pitää informoida asiakas, jos informointia ei ole kuitattu OmaKannassa

Jos asiakas ei ole saanut uusinta Kanta-informointia OmaKannassa, se pitää antaa asiakkaalle, kun hän asioi terveydenhuollossa. Informoinnin voi antaa terveydenhuollossa 2.1.2024 alkaen.

Potilastietojärjestelmä tunnistaa ja ohjaa käyttäjää, jos asiakas pitää informoida. Kun asiakas on saanut Kanta-informoinnin, siitä pitää tehdä merkintä tietojärjestelmään, jotta tieto tallentuu Kantaan.

Useimmissa terveydenhuollon organisaatioissa on jo mahdollista tallentaa informointi potilastietojärjestelmään. Jos tallentaminen ei ole vielä mahdollista, lue lisää toimintamalleista.

Sosiaalihuollossa informointivelvoite alkaa, kun palvelunantaja on liittynyt Kanta-palveluihin ja toimialan sisäiset tietojen luovutukset mahdollistuvat.

Miten kerron asiakkaalle Kanta-informoinnista?

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen voi antaa Kanta-informoinnin asiakkaalle

Lyhyellä videolla kerromme, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen pitää asiakkaalle informoinnin yhteydessä kertoa:

Lue lisää Kanta-informoinnin eri versioista ja niiden eroista

Taulukossa on Kanta-informoinnin versiot, jotka asiakas on voinut vastaanottaa OmaKannassa.

Uusimmassa Kanta-informoinnissa kerrotaan,

  • mitä Kanta-palvelut ovat
  • miten tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä apteekeissa
    • luovutuslupaa voi jatkossa hyödyntää sekä Kantaan tallennettujen että muiden tietojen luovuttamiseen
  • miten asiakas voi vaikuttaa tietojensa luovuttamiseen
  • Uudenmaan maakunnan alueen väliaikaisesta tiedonsaantioikeudesta
Taulukko: Kanta-informoinnin versiot
   Versio  Julkaisupäivämäärä Status Muutokset edelliseen versioon
Kanta-informointi 2.0 (pdf) 30.11.2023 Voimassa 30.11.2023 alkaen Mahdollisuus hyödyntää luovutuslupia myös muuten kuin Kanta-palvelujen kautta tietoja luovutettaessa.
Kanta-informointi 1.1 (pdf) 22.11.2022 Päättyy 29.11.2023. Hyvinvointialueiden aloitus ja Uudenmaan maakunnan väliaikainen tiedonsaantioikeus.
Kanta-informointi 1.0 (pdf) 1.11.2021 Voimassa 21.11.2022 saakka Kanta-informoinnin ensimmäinen versio.

Lainsäädäntö ohjaa tietojen luovutusta

Lait sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) ja sähköisestä lääkemääräyksestä (reseptilaki) ohjaavat asiakas- ja potilastietojen luovuttamista ja määrittävät esimerkiksi sen, miten asiakas voi vaikuttaa tietojensa luovuttamiseen.

Lait määrittävät myös sosiaali- ja terveydenhuollon sekä apteekkien toimintatavat ja -mallit.

Lue lisää

Sivua päivitetty 8.1.2024