Tietojen luovuttaminen Kanta-palvelujen kautta

Tietojen luovuttaminen Kanta-palvelujen kautta

Kannan avulla sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä apteekeissa syntyvät tiedot ovat eri palvelunantajien käytettävissä. Kun tiedot liikkuvat sujuvasti, paranee myös hoidon tai palvelun laatu. Asiakasta pitää informoida siitä, miten hänen Kantaan tallennettuja tietojaan käytetään.

Sote-uudistus toi muutoksia tietojen liikkumiseen

Kanta-verkkokoulussa päivität asiantuntemustasi sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen luovuttamisesta. Käy tutustumassa verkkokoulun eri osioihin omassa tahdissasi.

Tältä sivulta löydät tietoa Kanta-informoinnista. Alla olevilta sivuilta voit lukea tarkemmin tietojen luovuttamisesta ja siitä, kuinka asiakas voi tietojensa luovuttamiseen vaikuttaa (luovutuslupa ja kiellot).

Mikä on Kanta-informointi?

Kanta-informointi on ilmoitus, jossa asiakkaalle kerrotaan Kanta-palveluista sekä siitä, miten hänen tietojaan käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollossa. Se annetaan, koska asiakkaalla on oikeus tietää asiakas- ja potilastietojensa käytöstä ja käyttötapojen muutoksista.

Kanta-informointi ei ole sama asia kuin luovutuslupa.

Mihin Kanta-informointi vaikuttaa?

Kun asiakas on saanut Kanta-informoinnin, hän voi vaikuttaa tietojensa käyttöön Omakannassa tai terveydenhuollossa asioidessaan

  • antamalla luovutusluvan, jotta hänen Kantaan tallennettuja tietojaan voidaan hoidon yhteydessä luovuttaa myös muille hyvinvointialueille sekä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä
  • asettamalla luovutuskieltoja.

Kun asiakas on saanut Kanta-informoinnin, hänen potilastietonsa ovat hoidon yhteydessä käytettävissä julkisessa terveydenhuollossa koko Uudenmaan maakunnan alueella. Lue lisää tietojen liikkumisesta Uudellamaalla.

Asiakkaan tietoja voi tallentaa Kanta-palveluihin, vaikka hän ei olisi saanut uutta Kanta-informointia.

Asiakas voi kuitata Kanta-informoinnin itse Omakannassa

Jos asiakas ei ole vielä saanut uutta Kanta-informointia, se avautuu ilmoituksena Omakannassa heti kirjautumisen jälkeen. Uuden informoinnin on voinut kuitata vastaanotetuksi jo 22.11.2022 alkaen. Omakannassa voi kuitata Kanta-informoinnin myös toisen henkilön puolesta.

Jos asiakas ei ole kuitannut informointia Omakannassa, annetaan se terveydenhuollossa

Asiakas voi saada Kanta-informoinnin myös terveydenhuollossa sitä mukaa, kun terveydenhuollon potilastietojärjestelmissä otetaan informointitoiminnallisuus käyttöön. Tällöin ammattilainen merkitsee informoinnin annetuksi potilastietojärjestelmään, mistä tieto tallentuu Kantaan.

Sosiaalihuollossa informointivelvoite alkaa, kun palvelunantaja on liittynyt Kanta-palveluihin ja toimialan sisäiset tietojen luovutukset mahdollistuvat.

Miten kerron asiakkaalle Kanta-informoinnista?

Terveydenhuollon ammattilainen voi antaa Kanta-informoinnin asiakkaalle

Lyhyellä videolla kerromme, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen pitää asiakkaalle informoinnin yhteydessä kertoa:

Lue lisää Kanta-informointien eri versioista ja niiden eroista

Taulukossa on Kanta-informointien versiot, jotka asiakas on voinut vastaanottaa Omakannassa.

Uusimmassa Kanta-informoinnissa kerrotaan,  

  • mitä tietoja asiakkaasta tallennetaan Kanta-palveluihin 
  • miten tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä apteekeissa
  • hyvinvointialueen rekistereistä ja tietojen käytöstä niiden sisällä
  • hyvinvointialueiden välisestä tietojen luovuttamisesta
  • Uudenmaan maakunnan alueen väliaikaisesta tiedonsaantioikeudesta
  • miten asiakas voi vaikuttaa tietojensa luovuttamiseen.
Taulukko: Kanta-informointien eri versiot
   Versio  Julkaisupäivämäärä Status Muutokset edelliseen versioon
Kanta-informointi 1.1 (pdf) 22.11.2022 Voimassa Hyvinvointialueiden aloitus ja Uudenmaan maakunnan väliaikainen tiedonsaantioikeus.
Kanta-informointi 1.0 (pdf) 1.11.2021 Voimassa 21.11.2022 saakka Kanta-informoinnin ensimmäinen versio.

Lainsäädäntö ohjaa tietojen luovutusta

Lait sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki) ja sähköisestä lääkemääräyksestä (reseptilaki) ohjaavat asiakas- ja potilastietojen luovuttamista Kanta-palvelujen kautta ja määrittävät esimerkiksi sen, miten asiakas voi vaikuttaa tietojensa luovuttamiseen. 

Lait määrittävät myös sosiaali- ja terveydenhuollon sekä apteekkien toimintatavat ja -mallit.

Lue lisää

Sivua päivitetty 24.1.2023