Luovutuslupa ja kiellot terveydenhuollossa

Luovutuslupa ja kiellot terveydenhuollossa

Tällä sivulla kerrotaan, kuinka asiakas voi vaikuttaa potilastietojensa luovuttamiseen. Luovuttamiseen voi vaikuttaa antamalla luovutusluvan sekä asettamalla kieltoja.

Tiedätkö jo, miten luovutuslupa muuttuu?

Uudistetussa Kanta-verkkokoulussa päivität asiantuntemustasi tietojen luovuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Saat myös ohjeet Kanta-informoinnin antamiseen. Käy tutustumassa verkkokoulun eri osioihin omassa tahdissasi.

Siirry Kanta-verkkokouluun (verkkokoulut.kanta.fi).

Tietojen luovuttaminen terveydenhuollon palvelunantajien välillä edellyttää luovutuslupaa

Potilastiedot ovat aina sen palvelunantajan käytettävissä, jonka rekisterinpitoon ne kuuluvat. Tietojen käyttö edellyttää voimassa olevaa asiakas- tai hoitosuhdetta sekä käyttöoikeutta kyseisiin tietoihin.

Kun palvelunantaja hyödyntää toisen rekisterin tietoja, kyseessä on tietojen luovuttaminen. Tietoja voi luovuttaa:

 • hyvinvointialueiden välillä
 • julkisten ja yksityisten palvelunantajien välillä
 • hyvinvointialueen terveydenhuollon ja työterveyshuollon rekisterien välillä
 • hyvinvointialueiden ja muiden julkisten palvelunantajien välillä.

Tietoja on mahdollista luovuttaa, kun asiakas on antanut potilastietojen luovutusluvan (entinen suostumus). Asiakas voi antaa luovutusluvan, kun hän on saanut Kanta-informoinnin.

Luovutuslupa uudistuu

31.12.2023 saakka luovutuslupa mahdollistaa Kanta-palveluihin tallennettujen tietojen luovuttamisen.

Jatkossa luovutusluvalla voidaan luovuttaa myös sellaisia tietoja, jotka eivät ole Kannassa. Tällöin esimerkiksi myös paperille kirjattuja tietoja saa luovuttaa hyvinvointialueelta toiselle tai julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä.

Asiakkaan on päivitettävä aiemmin antamansa luovutuslupa, jotta se mahdollistaa myös muut kuin Kannan kautta tehtävät luovutukset. Luovutuslupa on mahdollista päivittää OmaKannassa ja myöhemmin myös terveydenhuollossa.

Luovutuslupa mahdollistaa muidenkin kuin Kantaan tallennettujen tietojen luovutuksen sitten, kun terveydenhuollossa on tehty tarvittavat muutokset tietojärjestelmiin.

Potilastietojen luovutuslupa kattaa jo olemassa olevat ja tulevaisuudessa syntyvät potilastiedot. Luovutuslupa on voimassa toistaiseksi. Asiakas voi halutessaan perua antamansa luovutusluvan.

Terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa on omat toimialakohtaiset luovutusluvat.

Missä tilanteissa potilastietojen luovutuslupaa ei tarvita?

Uudenmaan maakunnan alueen julkisessa terveydenhuollossa tietojen luovuttamiseen ei tarvita luovutuslupaa, jos asiakas on saanut Kanta-informoinnin version 1.1 tai 2.0.

Ostopalveluissa syntyneiden terveydenhuollon tietojen liikkuminen palveluntuottajan ja -järjestäjän välillä ei ole tietojen luovuttamista, eikä siten vaadi luovutuslupaa asiakkaalta.

Luovutuskiellot terveydenhuollossa

Asiakas voi rajoittaa tietojensa luovuttamista asettamalla luovutuskieltoja. Tietojen luovuttamisen voi kieltää

 • terveydenhuollon eri palvelunantajien välillä
 • saman terveydenhuollon palvelunantajan eri rekisterien välillä.

Jos asiakas ei halua, että hänen potilastietojaan luovutetaan Uudellamaalla, luovuttamista voi rajata tekemällä luovutuskiellon.

Tietoja, joihin asiakas on asettanut luovutuskiellon, ei luovuteta Kanta-palvelujen kautta eri palvelunantajien tai potilasrekisterien välillä. Asiakastietolain mukaan kiellot koskevat myös muilla tavoin luovutettavia tietoja. Joissakin terveydenhuollon organisaatioissa kiellot on voitu huomioida muissakin kuin Kannan kautta tapahtuvissa luovutuksissa jo tätä aikaisemmin. Jos tietoja luovutetaan muulla tavoin kuin Kannan kautta, esimerkiksi paperilla, on tarkistettava, onko asiakas asettanut kieltoja.

Asiakas voi kohdistaa luovutuskiellon

 • kaikkeen potilastietoon
 • yksittäiseen palvelutapahtumaan
 • julkisen terveydenhuollon palvelunantajaan, esimerkiksi hyvinvointialueeseen
  • kaikki rekisterit
  • julkinen terveydenhuolto
  • työterveyshuolto
 • yksityisen työterveyshuollon rekisteriin.

2.1.2024 alkaen luovutuskieltoja voi asettaa kaikkeen potilastietoon sekä yksityisen työterveyshuollon rekisteriin. Terveydenhuollossa on mahdollista huomioida nämä kiellot vasta sitten, kun palvelunantajan tietojärjestelmään on tehty tarvittavat muutokset.

Yksityisessä terveydenhuollossa ei ole mahdollista kieltää palvelunantajan kaikkia rekisterejä.

Ohjeet asiakkaan luovutusluvan ja kieltojen asettamiseen terveydenhuollossa

Asiakas voi antaa luovutusluvan tai kieltää tietojensa luovuttamisen terveydenhuollossa asioidessaan. Terveydenhuollon ammattilainen merkitsee asiakkaan tahdonilmaisun omaan potilastietojärjestelmäänsä, josta se tallentuu Kannan Tahdonilmaisupalveluun.

Asiakkaalle tulee tämän pyynnöstä tulostaa yhteenveto hänen asettamistaan kielloista. Myös luovutusluvasta voi tarvittaessa tulostaa kopion asiakkaalle. Paperisia lomakkeita ei allekirjoiteta, eikä palvelunantaja arkistoi niitä.

Tietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä

Tietojen luovuttaminen Kannan kautta sosiaali- ja terveydenhuollon välillä on mahdollista 1.1.2026. Näihin luovutuksiin tarvitaan omat yksilöidyt luovutusluvat. Ennen tätä tietojen luovuttaminen toimialojen välillä vaatii asiakkaan paikallisen suostumuksen.  

Kerromme tarkemmin uusista toimialojen välisistä luovutusluvista myöhemmin kanta.fillä.

Lue lisää

Sivua päivitetty 27.2.2024