Luovutuslupa ja kiellot terveydenhuollossa

Luovutuslupa ja kiellot terveydenhuollossa

Tällä sivulla kerrotaan, kuinka asiakas voi vaikuttaa potilastietojensa luovuttamiseen Kanta-palvelujen kautta. Sen voi tehdä antamalla luovutusluvan sekä asettamalla kieltoja.

Sote-uudistuksen vaikutukset tietojen luovutukseen

Hyvinvointialueilla asiakkaan tietoja voidaan hyödyntää ja käyttää terveydenhuollossa hoidon yhteydessä aiempaa laajemmin. Alueella aiemmin toimineet julkiset palvelunantajat ovat yhdistyneet yhdeksi palvelunantajaksi eli hyvinvointialueeksi. Jokaisella alueella on omat rekisterinsä terveydenhuollon potilastiedoille, työterveyshuollon potilastiedoille ja sosiaalihuollon asiakastiedoille.

Luovutusluvalla asiakas voi varmistaa, että tiedot liikkuvat myös hyvinvointialueiden välillä sekä yksityisten ja julkisten palvelunantajien välillä. Kielloilla voi edelleen rajata tietojen luovuttamista palvelunantajien välillä, esimerkiksi hyvinvointialueiden välillä sekä julkisten ja yksityisten palvelunantajien välillä.

Ennen hyvinvointialueiden aloittamista asetetut kiellot eivät estä tietojen käyttöä kyseisen hyvinvointialueen terveydenhuollossa. 

Palvelunantajakohtaisia kieltoja voi edelleen asettaa julkisessa terveydenhuollossa hyvinvointialueiden rekistereitä kohtaan. Jos asiakas haluaa varmistaa, kattaako vanha palvelunantajakohtainen kielto myös hyvinvointialueen terveydenhuollon rekisterin, se on mahdollista tarkistaa potilastietojärjestelmän kautta.

Lue lisää siitä, miten vanhat palvelunantajakohtaiset kiellot toimivat eri hyvinvointialueilla.

Perehdy sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen luovuttamisen kokonaisuuteen verkkokoulussamme.

Miten terveydenhuollon potilastiedot liikkuvat hyvinvointialueilla?

Kuvassa on vasemmalla palstalla kuva, jonka otsikko on Hyvinvointialue 1, Julkiset terveydenhuoltopalvelut ja sen alla tekstit - Potilas- ja reseptitiedot liikkuvat hyvinvointialueen sisällä eri toimijoiden välillä - Aiemmin tehdyt kiellot eivät vaikuta hyvinvointialueen yhden rekisterin sisällä Oikealla palstalla on kaksi kuvaa, joiden otsikot ovat Hyvinvointialue 2 ja Yksityiset terveydenhuoltopalvelut. Vasemman ja oikean palstan keskellä on kaksi elementtiä: 1. Otsikko Luovutuslupa ja sen alla tekstit: - Tiedot siirtyvät luovutusluvan avulla hyvinvointialueelta toiselle sekä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä - Reseptitietojen siirtyminen ei edellytä luovutuslupaa 2. Otsikko Kiellot ja sen alla teksti: - Tietojen siirtymistä voi rajoittaa kielloilla

Tietojen luovuttaminen terveydenhuollon palvelunantajien välillä edellyttää luovutuslupaa

Kanta-palveluihin arkistoidut potilastiedot ovat aina sen palvelunantajan käytettävissä, jonka rekisterinpitoon ne kuuluvat. Kun toinen palvelunantaja hakee tietoja nähtäväksi Kanta-palvelujen kautta, on kyseessä tietojen luovuttaminen.   

Tietoja voidaan luovuttaa sen jälkeen, kun asiakasta on informoitu Kanta-palveluista ja asiakas on antanut luovutusluvan. Uudenmaan maakunnan alueella tietojen luovuttamiseen ei tarvita luovutuslupaa, jos asiakas on vastaanottanut Kanta-informoinnin, jossa hänelle on kerrottu Uudenmaan väliaikaisesta tiedonsaannin oikeudesta.

Lisäksi tietojen katselu Kanta-palvelujen kautta edellyttää myös asiakas- tai hoitosuhdetta.

Terveydenhuollon potilastietojen luovutuslupa koskee tietojen luovuttamista:

 • hyvinvointialueiden välillä
 • julkisten ja yksityisten palvelunantajien välillä
 • hyvinvointialueen terveydenhuollon ja työterveyshuollon rekisterien välillä
 • hyvinvointialueiden ja muiden julkisten palvelunantajien välillä.

Terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa on omat toimialakohtaiset luovutusluvat.

Ostopalveluissa syntyneiden terveydenhuollon tietojen siirtäminen palveluntuottajan ja -järjestäjän välillä ei ole tietojen luovuttamista, eikä siten vaadi luovutuslupaa asiakkaalta.

Potilastietojen luovutuslupa kattaa kaikki Potilastiedon arkistossa jo olevat ja sinne myöhemmin tallennettavat potilastiedot. Luovutuslupa on toistaiseksi voimassa oleva. Asiakas voi halutessaan perua antamansa luovutusluvan.

Potilastietojen luovutuslupa on korvannut 1.11.2021 alkaen aiemmin käytössä olleen suostumuksen tietojen luovuttamiseen Potilastiedon arkistosta.

Luovutuskiellot terveydenhuollossa

Asiakas voi rajoittaa tietojensa luovuttamista asettamalla luovutuskieltoja. Tietojen luovuttamisen voi kieltää 

 • terveydenhuollon eri palvelunantajien välillä
 • saman terveydenhuollon palvelunantajan eri rekisterien välillä. 

Jos asiakas ei halua, että hänen potilastietojaan luovutetaan Uudellamaalla, luovuttamista voi rajata tekemällä luovutuskiellon.

Tietoja, joihin asiakas on asettanut luovutuskiellon, ei luovuteta Kanta-palvelujen kautta eri palvelunantajien tai potilasrekisterien välillä.

Asiakas voi kohdistaa luovutuskiellon

 • yksittäiseen palvelutapahtumaan
 • julkisen terveydenhuollon palvelunantajaan, esimerkiksi hyvinvointialueeseen 
  • kaikki rekisterit
  • julkinen terveydenhuolto
  • työterveyshuolto.

Yksityisessä terveydenhuollossa tietojen luovuttamisen voi tällä hetkellä kieltää vain palvelutapahtumakohtaisesti.

Luovutuskiellot laajenevat tulevaisuudessa 

Tulevaisuudessa asiakkaan on mahdollista kieltää myös yksityisen työterveyshuollon rekisterin tietojen luovuttamisen. Tulossa on myös toimialakohtainen laaja luovutuskielto, joka estää kaiken tiedon luovuttamisen palvelunantajien välillä. 

Ohjeet asiakkaan luovutusluvan ja kieltojen asettamiseen terveydenhuollossa 

Asiakas voi antaa luovutusluvan tai kieltää tietojensa luovuttamisen suullisesti terveydenhuollossa. Terveydenhuollon ammattilainen merkitsee asiakkaan tahdonilmaisun omaan potilastietojärjestelmäänsä, josta se tallentuu Kannan Tahdonilmaisupalveluun. 

Asiakkaalle tulee tämän pyynnöstä tulostaa yhteenveto hänen asettamistaan kielloista. Myös luovutusluvasta voi tarvittaessa tulostaa kopion asiakkaalle. Paperisia lomakkeita ei allekirjoiteta eikä palveluantaja arkistoi niitä.

THL on julkaissut tarkemman ohjeistuksen asiakastietolain myötä muuttuvista toimintamalleista terveydenhuollossa. Voit myös tutustua muuttuvia toimintamalleja käsitteleviin koulutustallenteisiin.

Tietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä edellyttää suostumusta 

Tulevaisuudessa tietojen luovutus Kanta-palvelujen kautta on mahdollista myös sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Tämä edellyttää asiakkaalta uudenlaisen suostumuksen antamista. Tarkempaa tietoa uudesta suostumuksesta lisätään myöhemmin kanta.fille.

Lue lisää

Sivua päivitetty 11.1.2023