Potilastietojen luovutuskielto

Potilastietojen luovutuskielto

Potilastietojen luovutuskielloilla voit määrittää, mitä potilastietojasi ei saa luovuttaa esimerkiksi toiselle hyvinvointialueelle tai julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä.

Voit kohdistaa kiellon

  • yksittäiseen palvelutapahtumaan
  • julkisen terveydenhuollon palvelunantajaan eli hyvinvointialueeseen
  • julkisen palvelunantajan potilasrekistereihin
    • julkinen terveydenhuolto
    • työterveyshuolto

On hyvä huomata, että palvelutapahtuma voi koostua esimerkiksi useammasta samaan asiaan liittyvästä käynnistä, toimenpiteestä ja yhteydenotosta. Palvelutapahtumaan kohdistettu kielto koskee siis kaikkia palvelutapahtumaan liittyviä ja siihen myöhemmin liitettäviä kirjauksia.

Kieltojen alaiset tiedot näkyvät vain sille terveydenhuollon palvelunantajalle, jonka potilasrekisteriin tiedot kuuluvat.

Miten kiellot toimivat hyvinvointialueilla?

Asettamasi potilastietojen luovutuskiellot estävät tietojen luovuttamisen toiselle hyvinvointialueelle tai yksityiseen terveydenhuoltoon. Kiellot koskevat myös luovutuksia saman palvelunantajan eri rekisterien välillä. Kiellot eivät estä tietojen hyödyntämistä oman hyvinvointialueen terveydenhuollossa.

  • Esimerkki: Asetat yksittäiseen terveysasemakäyntiin luovutuskiellon. Jos käyt myöhemmin hoidossa yksityisessä terveydenhuollossa tai toisella hyvinvointialueella, uusi hoitava lääkäri ei näe käyntitietoa, johon olet kiellon asettanut. Terveyskeskuskäynti, johon kielto on asetettu, on kuitenkin nähtävissä oman hyvinvointialueesi julkisessa terveydenhuollossa, jos hoitosi sitä edellyttää.

Uudenmaan maakunnan alueella julkisten sote-palvelujen järjestämisestä vastaa neljä hyvinvointialuetta, Helsingin kaupunki ja HUS. Voit rajata potilastietojen luovutusta näiden välillä asettamalla luovutuskiellon.

Mitä tapahtuu kielloille, jotka kohdistuvat aiempiin julkisiin palvelunantajiin?

Ennen hyvinvointialueiden aloittamista julkisessa terveydenhuollossa oli mahdollista asettaa kielto esimerkiksi oman kunnan terveyskeskukseen. Tällainen aiemmin asetettu kielto estää edelleen tietojen luovuttamisen toiselle palvelunantajalle.

Aiemmin asettamasi kiellot koskevat vain kyseisen rekisterin, esimerkiksi terveyskeskuksen, tietoja. Nämä kiellot eivät kaikissa tapauksissa kata hyvinvointialueella syntyviä uusia tietoja.

Mikäli haluat, että mitään hyvinvointialueen terveydenhuollossa syntyviä tietojasi ei luovuteta, kiellon pitää kohdistua hyvinvointialueesi terveydenhuollon rekisteriin.

Lue lisää, miten palvelunantajaan kohdistuvat kiellot toimivat eri hyvinvointialueilla.

Kiellot yksityisessä terveydenhuollossa

Yksityisen terveydenhuollon osalta voit asettaa kieltoja vain palvelutapahtumakohtaisesti. Et siis voi rajata tietojen luovuttamista palvelunantaja- tai rekisterikohtaisilla kielloilla.

Yksityisen terveydenhuollon organisaation sisällä saattaa toimia useita eri palvelunantajia. Kukin palvelunantaja kirjaa potilaidensa hoitotiedot omaan potilasrekisteriinsä.

Jos olet asettanut luovutuskiellon yksityisen terveydenhuollon organisaation palvelutapahtumaan, sen tietoja ei voi luovuttaa Kannan kautta tämän yksityisen organisaation ulkopuolelle. Tietoja ei voi luovuttaa Kannan kautta myöskään tämän organisaation sisällä potilasrekisteristä toiseen.

Yksityisen terveydenhuollon omien potilastietojärjestelmien sisäisistä luovutuksista saat tarkempaa tietoa käyttämältäsi palvelunantajalta.

Missä kiellon voi asettaa?

Voit asettaa kiellon

  • OmaKannassa
  • terveydenhuollossa asioidessasi. Tällöin sinulla on mahdollisuus saada tulostettu yhteenveto kielloistasi.

Voimassa olevat kieltosi näet OmaKannasta. Jos olet asettanut kieltoja terveydenhuollossa asioidessasi, näkyvät kiellot OmaKannassa, kun ne on terveydenhuollossa kirjattu Kantaan.

Voit perua tekemäsi kiellot milloin tahansa.

Missä tapauksissa tietojen käyttöä ei ole mahdollista kieltää?

Tietojen luovutusta esimerkiksi saman hyvinvointialueen eri terveyskeskusten välillä ei ole mahdollista kieltää, koska niiden tiedot kuuluvat samaan potilasrekisteriin.

Jos olet kieltänyt potilastietojesi luovuttamisen, niitä saa kuitenkin luovuttaa mahdollisessa hätätilanteessa silloin, kun olet erikseen sallinut sen. Kiellosta huolimatta tietojasi voidaan käyttää myös silloin, kun viranomaisilla on siihen lakiin perustuva oikeus.

Jos saamasi hoito toteutetaan ostopalveluna, myös hoidon toteuttajalla on oikeus saada hoitosi kannalta tarpeelliset potilastiedot. Tätä luovutusta et voi kieltää.

Sivua päivitetty 5.9.2023