Terveydenhuollon potilastietojen luovutuslupa

Terveydenhuollon potilastietojen luovutuslupa

Kun annat luovutusluvan Kanta-palveluihin tallennettujen potilastietojesi käyttämiseen, eri palvelunantajat voivat hyödyntää tietojasi sinua hoitaessaan. Ilman luovutuslupaa tietojasi voi käyttää vain se terveydenhuollon palvelunantaja, joka ne on kirjannut.

Terveydenhuollon palvelunantaja, esimerkiksi hyvinvointialue tai yksityinen lääkärikeskus, käsittelee ja katselee potilastietojasi käytössään olevalla potilastietojärjestelmällä. Palvelunantajalla on sen kautta käytössään saman palvelunantajan eri yksiköissä kirjatut hoitotietosi.

Jos hoitosi yhteydessä tarvitaan myös muiden palvelunantajien kirjaamia hoitotietoja, niitä voidaan tarvittaessa katsoa Kanta-palveluista. Tämä onnistuu, jos olet antanut potilastietoja koskevan luovutusluvan.

Luovutuslupa mahdollistaa tietojen liikkumisen sinua hoitavien ammattilaisten välillä

Hyvä hoito edellyttää, että sinua hoitavilla ammattilaisilla on käytettävissään kaikki tarpeelliset tiedot terveydentilastasi ja sinulle tehdyistä tutkimuksista. Kun sallit potilastietojesi luovutuksen terveydenhuollon eri palvelunantajien välillä, se helpottaa ja nopeuttaa hoitoasi.

  • Esimerkki: Joudut lomamatkallasi asioimaan terveydenhuollossa toisella hyvinvointialueella. Jos olet antanut luovutusluvan, hoitava lääkäri voi tarvittaessa hyödyntää potilastietojasi, jotka on kirjattu omalla hyvinvointialueellasi, esimerkiksi omalla terveysasemallasi. Näin lääkärillä on käytettävissään kattavat tiedot sinusta.

Luovutusluvalla annat hoitoosi osallistuville henkilöille mahdollisuuden käyttää Kanta-palveluihin tallennettuja tietojasi. Kun olet antanut luovutusluvan, tietojasi voidaan luovuttaa Kannasta esimerkiksi

  • julkisten ja yksityisten terveydenhuollon palvelunantajien välillä 
  • eri hyvinvointialueiden välillä.

Tietoja saa hyödyntää vain, jos se on hoitosi kannalta tarpeellista. Tietojen käyttäminen edellyttää myös aina olemassa olevaa hoitosuhdetta sinuun.

Luovutuslupa annetaan erikseen terveydenhuollon potilastietoihin ja sosiaalihuollon asiakastietoihin. Luovutusluvan antaminen on vapaaehtoista.

Missä luovutusluvan voi antaa?

Luovutusluvan voit antaa sen jälkeen, kun olet vastaanottanut Kanta-informoinnin.

Voit antaa luovutusluvan

Jos terveydenhuollossa huomataan, että et ole antanut luovutuslupaa, sinulta voidaan hoitotilanteen yhteydessä kysyä luovutusluvan antamisesta.

Luovutuslupa on voimassa toistaiseksi. Se koskee kaikkia ennen luvan antamista tallennettuja ja jatkossa tallennettavia tietojasi.

OmaKannasta näet, milloin ja missä olet luovutusluvan antanut.

Luovutusluvan peruminen ja rajaaminen

Voit perua antamasi luovutusluvan milloin tahansa. Voit tehdä sen joko OmaKannassa tai terveydenhuollossa asioidessasi. 

Jos perut luvan, tietojasi ei enää luovuteta Kanta-palveluista muille palvelunantajille.

Sinun on myös mahdollista rajoittaa antamasi luovutusluvan laajuutta erillisiä kieltoja asettamalla. Kielloilla määrität, minkä potilastietojen et halua olevan muiden palvelunantajien käytettävissä.

Lue lisää kieltojen asettamisesta.

Milloin luovutuslupaa ei tarvita?

Esimerkiksi alla kuvatuissa tilanteissa lupaasi tietojen käyttöön tai luovuttamiseen ei tarvita.

Palvelunantajan potilasrekisterin sisäinen käyttö

Terveydenhuollon palvelunantajalla on käytettävissään saman palvelunantajan eri yksiköissä sinusta kirjatut potilastiedot. Niitä voidaan katsella ja käyttää potilastietojärjestelmän avulla. Tietojesi käyttäminen vaatii kuitenkin hoitosuhteen sinuun. Tietoja käytetään tällöin saman palvelunantajan oman potilasrekisterin sisällä, jolloin kyseessä ei ole potilastietojen luovutus. Tämä käyttö ei edellytä lupaasi.

Tietojen käyttö Uudellamaalla

Luovutuslupaa ei tarvita, jos potilastietojasi käytetään julkisessa terveydenhuollossa Uudenmaan maakunnan alueella. Käyttö edellyttää, että sinua on informoitu Kanta-palveluista.

Hätätilanteet

Hätätilanteessa potilastietojasi voidaan hakea Kannasta ilman erillistä lupaasi. Luovutuskieltoja asettaessasi voit kuitenkin erikseen määrittää, saadaanko kiellonalaisia tietojasi käyttää edes hätätilanteessa. 

Ostopalveluna toteutettu hoito

Jos saamasi hoito toteutetaan ostopalveluna, hoidon toteuttajalla on oikeus saada palvelun tuottamisen kannalta tarpeelliset potilastiedot. Tämä käyttö ei edellytä lupaasi.

Alaikäinen ja luovutuslupa

Huoltajana voit antaa alaikäisen lapsesi puolesta luovutusluvan. Tarvittaessa voit myöhemmin myös perua lapsen puolesta antamasi luvan. Voit antaa ja perua luovutusluvan 

  • OmaKannan puolesta-asioinnissa tai 
  • terveydenhuollossa. 

Huomioi, että jos alaikäinen on terveydenhuollossa jo todettu kypsäksi päättämään itse tietojensa käsittelystä ja hänelle on annettu Kanta-palveluja koskeva informointi, huoltajana et voi hallinnoida alaikäisen luovutuslupaa OmaKannan puolesta-asioinnissa.

Jos terveydenhuollon ammattilainen toteaa, että alaikäinen on kypsä päättämään tietojensa käsittelystä itse, voi alaikäinen antaa myös potilastietojaan koskevan luovutusluvan. Alaikäinen ei kuitenkaan voi antaa lupaa OmaKannassa, vaan ainoastaan terveydenhuollon palvelunantajan luona.

Täysi-ikäisen puolesta asiointi ja luovutuslupa

Voit asioida OmaKannassa toisen aikuisen puolesta, jos sinulla on Suomi.fi-valtuus. Valtuutettuna voit antaa luovutusluvan tai tehdä luovutuskiellon OmaKannassa tai asioinnin yhteydessä sosiaali- tai terveydenhuollossa. Valtuuttaja voi itsekin antaa luovutusluvan tai tehdä luovutuskiellon.

Luovutuslupa ja -kielto ovat voimassa toistaiseksi, ja ne voi peruuttaa milloin vain.

Sivua päivitetty 6.9.2023