Terveydenhuollon potilastietojen luovutuslupa

Terveydenhuollon potilastietojen luovutuslupa

Kun annat luovutusluvan potilastietojesi käyttämiseen, tietosi ovat käytettävissä siellä, missä kulloinkin asioit.

Hyvä hoito edellyttää, että sinua hoitavilla ammattilaisilla on käytettävissään kaikki tarpeelliset tiedot terveydentilastasi ja sinulle tehdyistä tutkimuksista. Kun sallit potilastietojesi luovutuksen terveydenhuollon eri palvelunantajien välillä, se helpottaa ja nopeuttaa hoitoasi.

Kun olet antanut luovutusluvan, tietojasi voidaan luovuttaa esimerkiksi

  • julkisten ja yksityisten terveydenhuollon välillä
  • eri hyvinvointialueiden välillä.

Jos et anna luovutuslupaa, tietojasi voidaan käyttää ainoastaan sillä hyvinvointialueella tai siinä yksityisessä terveydenhuollon organisaatiossa, jossa tietosi on alun perin kirjattu.  

Tietoja saa hyödyntää vain, jos se on hoitosi kannalta tarpeellista. Tietojen käyttäminen edellyttää myös aina olemassa olevaa hoitosuhdetta sinuun.

Luovutuslupa annetaan erikseen terveydenhuollon potilastietoihin ja sosiaalihuollon asiakastietoihin. Luovutusluvan antaminen on vapaaehtoista.

Esimerkki: Joudut lomamatkallasi asioimaan terveydenhuollossa toisella hyvinvointialueella. Jos olet antanut luovutusluvan, hoitava lääkäri voi tarvittaessa hyödyntää potilastietojasi, jotka on kirjattu omalla hyvinvointialueellasi, esimerkiksi omalla terveysasemallasi. Näin lääkärillä on käytettävissään kattavat tiedot sinusta.

Voit päivittää aiemmin antamasi luovutusluvan

Luovutuslupa on tähän saakka mahdollistanut, että Kannassa olevat tiedot liikkuvat sinua hoitavien eri toimijoiden välillä. Jatkossa luovutusluvalla liikkuvat myös sellaiset tiedot, jotka eivät ole Kannassa. Tällaisia ovat esimerkiksi paperille kirjatut tietosi.

Jos olet antanut luovutusluvan vuonna 2023 tai sitä aiemmin, se kannattaa päivittää OmaKannassa. Näin lupasi mahdollistaa jatkossa niidenkin tietojen luovuttamisen, jotka eivät ole Kannassa.

Jos päivität luovutuslupasi, terveydenhuolto voi luovuttaa muita kuin Kanta-palveluihin tallennettuja tietojasi sitten, kun kyseinen terveydenhuollon organisaatio on tehnyt tarvittavat muutokset tietojärjestelmiinsä. Muutostyöt etenevät eri aikaan eri organisaatioissa.

Jos et päivitä luovutuslupaasi, aiemmin antamasi lupa kuitenkin pysyy voimassa ja mahdollistaa jatkossakin Kantaan tallennettujen tietojesi luovuttamisen.

Jos annat luovutusluvan ensimmäistä kertaa, se mahdollistaa sekä Kannassa olevien että muiden tietojesi luovuttamisen. Silloin sinun ei tarvitse päivittää antamaasi lupaa.

Missä luovutusluvan voi antaa ja päivittää?

Luovutusluvan voit antaa ensimmäisen kerran tai päivittää sen jälkeen, kun olet vastaanottanut Kanta-informoinnin.

Voit antaa tai päivittää luovutusluvan

Jos terveydenhuollossa huomataan, että et ole antanut luovutuslupaa, sinulta voidaan hoitotilanteen yhteydessä kysyä luovutusluvan antamisesta. Sinulta voidaan myös kysyä, voiko aiemmin antamasi luvan päivittää. Luovutuslupa on voimassa toistaiseksi. Se koskee ennen luvan antamista tallennettuja ja jatkossa tallennettavia tietojasi.

OmaKannasta näet, milloin ja missä olet luovutusluvan antanut.

Katso ohjeet luovutusluvan päivittämiseen.

Luovutusluvan peruminen ja rajaaminen

Voit perua antamasi luovutusluvan milloin tahansa. Voit tehdä sen joko OmaKannassa tai terveydenhuollossa asioidessasi.

Jos perut luvan, tietojasi ei enää luovuteta muille palvelunantajille.

Sinun on myös mahdollista rajoittaa antamasi luovutusluvan laajuutta erillisiä kieltoja asettamalla. Kielloilla määrität, minkä potilastietojen et halua olevan muiden palvelunantajien käytettävissä.

Lue lisää kieltojen asettamisesta.

Milloin luovutuslupaa ei tarvita?

Esimerkiksi alla kuvatuissa tilanteissa lupaasi tietojen käyttöön tai luovuttamiseen ei tarvita.

Terveydenhuollon palvelunantajalla, esimerkiksi hyvinvointialueella, on käytettävissään saman palvelunantajan eri yksiköissä sinusta kirjatut potilastiedot. Niitä voidaan katsella ja käyttää potilastietojärjestelmän avulla. Tietojesi käyttäminen edellyttää kuitenkin hoitosuhdetta sinuun. Tietoja käytetään tällöin saman palvelunantajan oman potilasrekisterin sisällä, jolloin kyseessä ei ole potilastietojen luovutus. Tämä käyttö ei edellytä lupaasi.

Luovutuslupaa ei tarvita, jos potilastietojasi käytetään julkisessa terveydenhuollossa Uudenmaan maakunnan alueella. Käyttö edellyttää, että sinua on informoitu Kanta-palveluista.

Hätätilanteessa potilastietojasi voidaan hakea Kannasta ilman erillistä lupaasi. Luovutuskieltoja asettaessasi voit kuitenkin erikseen määrittää, saadaanko kiellonalaisia tietojasi käyttää edes hätätilanteessa.

Luovutuslupaa ei vaadita tilanteissa, jossa henkilö ei pysty antamaan lupaa muistisairauden tai kehitysvammaisuuden vuoksi.

Jos saamasi hoito toteutetaan ostopalveluna, hoidon toteuttajalla on oikeus saada palvelun tuottamisen kannalta tarpeelliset potilastiedot. Tämä käyttö ei edellytä lupaasi.

Alaikäinen ja luovutuslupa

Huoltajana voit antaa alaikäisen lapsesi puolesta luovutusluvan. Tarvittaessa voit myöhemmin myös perua lapsen puolesta antamasi luvan. 

Voit antaa alaikäiselle lapsellesi luovutusluvan tai päivittää lapsesi luovutusluvan OmaKannan puolesta asioinnissa tai kun asioit terveydenhuollossa. Voit perua lapsesi luovutusluvan terveydenhuollossa. 

Huomioi, että jos alaikäinen on terveydenhuollossa jo todettu kypsäksi päättämään itse tietojensa käsittelystä ja hänelle on annettu Kanta-palveluja koskeva informointi, huoltajana et voi hallinnoida alaikäisen luovutuslupaa OmaKannan puolesta asioinnissa.

Jos terveydenhuollon ammattilainen toteaa, että alaikäinen on kypsä päättämään tietojensa käsittelystä itse, voi alaikäinen antaa tai päivittää myös potilastietojaan koskevan luovutusluvan. Alaikäinen ei kuitenkaan voi antaa tai päivittää lupaa OmaKannassa, vaan ainoastaan terveydenhuollossa. 

Täysi-ikäisen puolesta asiointi ja luovutuslupa

Voit asioida OmaKannassa toisen aikuisen puolesta, jos sinulla on Suomi.fi-valtuus. Valtuutettuna voit antaa tai päivittää luovutusluvan tai tehdä luovutuskiellon OmaKannassa tai asioinnin yhteydessä sosiaali- tai terveydenhuollossa. Valtuuttaja voi itsekin antaa tai päivittää luovutusluvan tai tehdä luovutuskiellon.

Luovutuslupa ja -kielto ovat voimassa toistaiseksi, ja ne voi peruuttaa milloin vain.

Sivua päivitetty 13.12.2023