Mikä on Kanta-informointi?

Mikä on Kanta-informointi?

Kun asioit OmaKannassa 30.11.2023 jälkeen, saat ilmoituksen, jossa kerrotaan, miten tietojasi käytetään sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tätä ilmoitusta kutsutaan Kanta-informoinniksi. Voit saada samat tiedot myös terveydenhuollosta.

Asiakas- ja potilastietosi tallennetaan Kanta-palveluihin, kun asioit sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kanta-palvelut mahdollistavat tietojesi liikkumisen sinua hoitavien ammattilaisten välillä esimerkiksi eri hyvinvointialueilla, jos olet antanut luovutusluvan eli luvan luovuttaa tietojasi.

Kun tietojesi käyttöön tulee muutoksia, saat uuden ilmoituksen eli Kanta-informoinnin, jossa sinulle kerrotaan Kanta-palveluista ja tietojesi käytöstä. Uusi ilmoitus annetaan aina tarvittaessa muutostilanteissa.

Saat uuden, päivitetyn ilmoituksen tietojesi käytöstä 30.11.2023 jälkeen, koska luovutuslupa uudistuu. Luovutuslupa mahdollistaa jatkossa sekä Kantaan tallennettujen että muiden tietojesi luovuttamisen. Jos olet antanut aiemmin luovutusluvan, se kannattaa päivittää OmaKannassa. Näin luovutuslupasi mahdollistaa jatkossa niidenkin tietojesi luovuttamisen, jotka eivät ole Kannassa.

Lue lisää luovutusluvasta.

Miten toimin, kun saan Kanta-informoinnin OmaKannassa?

Jos et ole vielä saanut uusinta ilmoitusta tietojesi käytöstä eli Kanta-informointia, se avautuu luettavaksesi OmaKannassa heti kirjautumisen jälkeen.

Lue ilmoitus ja kuittaa se vastaanotetuksi merkitsemällä rasti ruutuun ilmoituksen lopussa. Tämän jälkeen voit käyttää OmaKantaa normaalisti.

OmaKannasta voit tarkistaa, onko tietojesi käyttöä koskeva ilmoitus jo kuitattu. Kuittaus ja päivämäärä näkyvät osiossa Tietojen käytön hallinta. Kuittaus näkyy OmaKannassa myös silloin, jos olet saanut samat tiedot terveydenhuollossa asioidessasi. Uusi Kanta-informointi on mahdollista saada terveydenhuollossa tammikuusta 2024 alkaen.

Kirjaudu OmaKantaan

Mihin Kanta-informoinnin kuittaaminen vaikuttaa?

Kun olet lukenut ja kuitannut ilmoituksen tietojesi käytöstä

  • voit antaa luovutusluvan, jotta tietojasi voidaan hoitosi yhteydessä luovuttaa esimerkiksi muille hyvinvointialueille sekä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä
  • voit päivittää aiemmin antamasi luovutusluvan, jotta tietojasi voidaan luovuttaa sekä Kanta-palvelujen kautta että muilla tavoin. Lue lisää potilastietojen luovutusluvasta.
  • voit rajata tietojesi käyttöä asettamalla luovutuskieltoja  
  • potilastietosi ovat tarvittaessa käytettävissä julkisessa terveydenhuollossa koko Uudenmaan maakunnan alueella.

Jos olet täysi-ikäinen tai asioit jonkun toisen puolesta, voit jatkaa OmaKannan käyttöä sen jälkeen, kun olet kuitannut vastaanottaneesi Kanta-informoinnin. Alaikäinen ja tiedonsaantioikeutettu henkilö pääsevät OmaKantaan, vaikka uutta Kanta-informointia ei olisi kuitattu.

Lue lisää Kanta-palveluista ja siitä, miten voit vaikuttaa tietojesi käyttöön

Voit tutustua OmaKannassa oleviin informointiteksteihin pdf-muodossa:

Jos haluat, voit tutustua myös aiempiin OmaKannan informointiteksteihin:

Sivua päivitetty 15.12.2023