Mikä on Kanta-informointi?

Mikä on Kanta-informointi?

Kanta-informointi on ilmoitus, jossa kerrotaan, miten kansalaisen tietojen käyttö on muuttunut sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ilmoituksen voi lukea ja kuitata vastaanotetuksi kätevimmin OmaKannassa.

Kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden tietoja tallennetaan Kanta-palveluihin. Kanta-palvelut mahdollistavat tietojen liikkumisen sinua hoitavien ammattilaisten välillä.

Hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa, ja asiakas- sekä potilastietojen käyttöön on tullut muutoksia. Sen vuoksi jokainen saa ilmoituksen siitä, mitä Kanta-palvelut ovat, miten tietoja käytetään sote-palveluissa ja miten voi itse vaikuttaa tietojensa käyttöön. Tätä ilmoitusta kutsutaan Kanta-informoinniksi.

Kanta-informointi on kätevintä lukea OmaKannassa. Ilmoituksen on voinut saada OmaKannasta jo marraskuusta 2022 lähtien. Samat tiedot on mahdollista saada myös suullisesti terveydenhuollossa vastaanotolla. 

Joko olet lukenut ja kuitannut uuden Kanta-informoinnin OmaKannassa?

Jos et ole vielä aiemmin saanut uutta Kanta-informointia, se avautuu sinulle ilmoituksena OmaKannassa heti kirjautumisen jälkeen.  

Lue Kanta-informointi ja kuittaa se vastaanotetuksi merkitsemällä rasti ruutuun ilmoituksen lopussa. Tämän jälkeen voit käyttää OmaKantaa normaalisti.

OmaKannasta voit tarkistaa, onko Kanta-informointi jo kuitattu. Kuittaus ja päivämäärä ovat nähtävissä osiossa Tietojen käytön hallinta. Kuittaus näkyy OmaKannassa myös silloin, jos olet saanut samat tiedot terveydenhuollossa.

Kirjaudu OmaKantaan

Mihin Kanta-informoinnin kuittaaminen vaikuttaa? 

Kanta-informoinnin kuittaamisen jälkeen

  • voit antaa luovutusluvan, jotta Kanta-palveluihin tallennettuja tietojasi voidaan hoitosi yhteydessä luovuttaa esimerkiksi muille hyvinvointialueille sekä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä
  • voit rajata tietojesi käyttöä asettamalla luovutuskieltoja  
  • potilastietosi ovat tarvittaessa käytettävissä julkisessa terveydenhuollossa koko Uudenmaan maakunnan alueella.

Jos olet täysi-ikäinen tai asioit jonkun toisen puolesta, voit jatkaa OmaKannan käyttöä sen jälkeen, kun olet kuitannut saaneesi Kanta-informoinnin. Alaikäinen ja tiedonsaantioikeutettu henkilö pääsevät OmaKantaan, vaikka uutta Kanta-informointia ei olisi kuitattu.

Muutostilanteissa kansalaiset saavat uuden Kanta-informoinnin

Kanta-palvelut laajenevat ja monipuolistuvat asiakkaiden tarpeiden ja lainsäädännön kehittymisen myötä. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan muutokset vaikuttavat siihen, miten Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja käytetään. Tämän vuoksi Kanta-informoinnin sisältöä päivitetään ja informointi annetaan asiakkaille uudelleen aina tarvittaessa.

Uuden Kanta-informoinnin on voinut saada marraskuusta 2022 lähtien. Tärkeimmät muutokset aiemmin annetun informoinnin sisältöön verrattuna ovat seuraavat:

  • Hyvinvointialueilla julkisten toimijoiden rekisterit ovat yhdistyneet siten, että sosiaalihuollon asiakastiedoille ja terveydenhuollon potilastiedoille on omat rekisterinsä. Hyvinvointialueella on esimerkiksi yksi yhteinen terveydenhuollon potilasrekisteri, jossa yhdistyvät hyvinvointialueen aiemmat julkisten palvelunantajien potilastiedot sekä uudet potilastiedot.
  • Uudenmaan maakunnan alueella julkisen terveydenhuollon ammattilaiset saavat katsoa toistensa rekisterissä olevia potilastietojasi, kun olet saanut uuden Kanta-informoinnin OmaKannassa tai terveydenhuollossa. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi omalla terveysasemallasi kirjatut potilastiedot ovat hyödynnettävissä myös erikoissairaanhoidossa jatkohoitosi yhteydessä.

Voit tutustua OmaKannassa oleviin informointiteksteihin myös pdf-muodossa:

Jos haluat, voit tutustua täältä aiempiin OmaKannan informointiteksteihin:

Sivua päivitetty 27.2.2023