Chatbot-upotus

Kantaan tallentuvat tiedot näkyvät OmaKannassa

Kantaan tallentuvat tiedot näkyvät OmaKannassa

Kun asioit terveydenhuollossa tai sosiaalipalveluissa, lääkäri, hoitaja, sosiaalityöntekijä tai muu ammattilainen tallentaa tiedot Kanta-palveluihin. Myös apteekki tallentaa tietoja Kantaan. OmaKannasta näet nämä tiedot itse.

Kantaa käyttää sekä julkinen että yksityinen sosiaali- ja terveydenhuolto ympäri Suomen. Kanta kokoaa tiedot julkisesta ja yksityisestä sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Mitä hyötyä Kannasta on?

Sinua hoitavat ammattilaiset näkevät sinusta eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tallennetut tiedot, jos olet antanut siihen OmaKannassa luvan. Voit antaa luvan myös asioidessasi sosiaali- tai terveydenhuollossa.

Kun tiedot kulkevat esimerkiksi terveydenhuollossa ammattilaiselta toiselle, voit saada parempaa hoitoa eikä tutkimuksia tarvitse tehdä moneen kertaan. Kun terveydenhuollon ammattilainen näkee tiedot, hänellä on myös parempi kokonaiskuva terveydentilastasi ja käytössäsi olevista lääkkeistä.

Infograafi siitä, miten tieto liikkuu Kannassa. 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen kirjaa ja katsoo tietoja omassa tietojärjestelmässään. Sieltä tiedot tallentuvat Kantaan. 2. Asiakas- ja potilastiedot sijaitsevat Kannassa. 3. OmaKannassa kansalainen voi katsoa ja hallita omia tietojaan.
 

Kuka näkee tiedot?

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset näkevät sinusta kirjatut tiedot omista asiakas- ja potilastietojärjestelmistään. Kantaan tallennettuja tietoja käsitellään turvallisesti.

Tietojasi voivat katsella ja käyttää vain ne terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattilaiset, jotka hoitavat asioitasi. Tietoja käytetään vain silloin, kun ne ovat tarpeellisia hoitosi ja asiointisi kannalta.

Miten annan luvan tietojen katseluun?

Voit itse vaikuttaa siihen, millä laajuudella sinua hoitavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää sinusta Kantaan tallennettuja tietoja.

Jos tiedoissa on virheitä

Jos huomaat OmaKannassa näkyvissä tiedoissa virheitä tai puutteita, ota suoraan yhteyttä siihen hoitopaikkaan tai ammattilaiseen, jonka kanssa olet asioinut. Sosiaali- ja terveydenhuolto sekä apteekki vastaavat tietojen kirjaamisesta ja niiden korjaamisesta.

Kanta-palveluissa emme voi päivittää tai korjata tietoja OmaKannassa näkyviä virheellisiä tietoja.

Tietojen säilytysajat

Kanta-palveluihin tallennettuja resepti- ja terveystietoja säilytetään sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä määritellyn ajan.

Resepti- ja potilastietoja säilytetään 12 vuotta potilaan kuolemasta tai 120 vuotta potilaan syntymästä, jos kuolinajasta ei ole tietoa. Reseptien toimitusmerkinnät säilytetään 12 vuotta reseptin voimassaolon päättymisestä.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa ja apteekeissa Kantaan tallennettuja tietoja ei poisteta asiakkaan pyynnöstä vaan tiedot hävitetään, kun niiden lakisääteiset säilytysajat ovat päättyneet.

Mitä tietoja Kantaan tallennetaan?

Lääkäri, hoitaja tai muu terveydenhuollon ammattilainen tallentaa tiedot potilastietojärjestelmään, joka on yhteydessä Kanta-palveluihin. OmaKannasta näet nämä tiedot itse.

Kantaan tallennettavia terveystietoja ovat esimerkiksi

  • terveyskeskuksessa ja sairaalassa tehdyt kirjaukset hoidosta
  • hammashoidosta tehdyt kirjaukset
  • laboratoriotutkimusten tiedot
  • kuvantamistutkimusten tiedot
  • rokotusten tiedot
  • lääkärintodistukset.

Kaikkialla terveydenhuollossa ei välttämättä vielä pystytä tallentamaan Kantaan kaikkia terveystietoja. Esimerkiksi kaikki toimijat eivät vielä tallenna Kantaan lääkärintodistuksia.

Terveystietosi siirtyvät Kantaan siitä alkaen, kun esimerkiksi julkinen terveyskeskus tai yksityinen lääkäriasema on alkanut tallentaa sinne tietoja. Takautuvasti tietoja ei voi tallentaa Kantaan.

Julkiset sosiaalipalvelut tallentavat asiakastietoja Kantaan jo laajasti. Tulevaisuudessa myös yksityiset sosiaalipalvelut alkavat tallentaa tietoja Kantaan.

Lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen kirjoittaa reseptin sähköisesti ja tallentaa sen Kantaan. Näet omat reseptitietosi OmaKannasta.

Myös apteekit tallentavat tietoja Kantaan, kun ostat reseptilääkkeitä. Apteekki tallentaa esimerkiksi sen tiedon, kuinka paljon olet ostanut lääkettä, milloin olet ostanut lääkettä ja onko lääkettä vielä jäljellä reseptillä.

Voit tallentaa OmaKantaan omia hyvinvointitietojasi ja mittaustuloksiasi, kuten paino-, syke-, verenpaine- ja verensokeritietojasi. Mittaustiedot ovat tällä hetkellä vain sinun itsesi käytettävissä. Tulevaisuudessa voit halutessasi jakaa mittaustietojasi myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

 

Sivua päivitetty 16.5.2024