Chatbot-upotus

Kantaan tallentuvat tiedot

Kantaan tallentuvat tiedot

Kantaan tallentuvat ne tiedot, jotka sinusta on kirjattu terveydenhuollossa ja apteekeissa, tulevaisuudessa myös sosiaalihuollossa. OmaKannassa näet nämä tiedot itse.

Jos annat luovutusluvan, myös sinua hoitavat ammattilaiset näkevät tietosi. Kun sinulle määrätyt lääkkeet ja tutkimustulokset ovat sinua hoitavien ammattilaisten käytössä, päällekkäisiä tutkimuksia ei tarvitse tehdä. Kanta-palvelujen avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on enemmän aikaa keskittyä asioidesi hoitamiseen.

Kanta-palvelujen tiedot koostuvat

OmaKannassa voit katsoa näitä tietoja itse.

Kanta-palveluun tallennettujen tietojen säilytysajat

Kanta-palveluun tallennettuja resepti- ja terveystietoja säilytetään sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä määritellyn ajan.

Reseptien ja potilasasiakirjalle kirjattujen potilasta koskevien tietojen säilytysaika on 12 vuotta potilaan kuolemasta tai, jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä. Reseptien toimitusmerkinnät säilytetään 12 vuotta reseptin voimassaolon päättymisestä.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa ja apteekeissa Kanta-palveluun tallennettuja tietoja ei poisteta asiakkaan pyynnöstä vaan tiedot hävitetään niille laissa määriteltyjen säilytysaikojen päätyttyä.

Kanta-palvelut mahdollistaa tiedon välittämisen

Kanta-palveluja käyttävät julkinen ja yksityinen terveydenhuolto, apteekit, vähitellen sosiaalihuolto ja mahdollisesti muiden Euroopan maiden apteekit. Kannan avulla tiedot ovat ajantasaisina ammattilaisten käytettävissä. Kanta hyödyttää sinua, vaikka et käyttäisikään itse tietotekniikkaa. Sujuva tiedonkulku sosiaali- ja terveydenhuollossa mahdollistaa paremman hoidon.

Kanta-palveluihin tallennettuja tietojasi käsitellään luotettavasti ja turvallisesti. Tietoja käsittelevät apteekit sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Tietojen katselu edellyttää aina asiakas- tai hoitosuhdetta.

Lue lisää

Sivua päivitetty 29.12.2023