Chatbot-upotus

Sosiaalipalvelujen tiedot

Sosiaalipalvelujen tiedot

Tulevaisuudessa voit tarkastella OmaKannasta terveys- ja hyvinvointitietojesi lisäksi myös sosiaalipalvelujen tietoja. Tiedot tulevat näkyville OmaKantaan vaiheittain vuosien 2023–2026 aikana.

Ensimmäisiä sosiaalipalvelujen tietoja on mahdollista nähdä OmaKannassa arviolta syksyllä 2023. Tietojen näkyminen vaatii teknisiä muutoksia sosiaalihuollon toimijoiden tietojärjestelmiin. Saat tarkempaa tietoa tietojesi näkymisestä OmaKannassa siltä sosiaalialan ammattilaiselta, joka hoitaa asioitasi. 

Milloin sosiaalipalvelujen tiedot näkyvät OmaKannassa?

Sosiaalipalvelujen tiedot tulevat näkyviin OmaKantaan eri aikaan. Tietojen näkyminen OmaKannassa on mahdollista sitten, kun sosiaalihuollon toimija on liittynyt Kantaan ja tehnyt tarvittavat muutokset tietojärjestelmäänsä.

Lapsiperheiden, iäkkäiden ja työikäisten palvelujen tiedot näkyvät OmaKannassa viimeistään 1.9.2024. Lastensuojelun, vammais- ja päihdepalvelujen sekä perheoikeudellisten palvelujen tiedot tulevat näkyville tämän jälkeen.

Mitä sosiaalipalvelujen tietoja Kantaan tallennetaan?

OmaKannasta voi katsella niitä sosiaalipalvelujen asiakastietoja, joita sosiaalihuollon ammattilainen on tallentanut valtakunnalliseen Kanta-palveluun. Tiedot näkyvät siinä muodossa, jossa sosiaalihuollon toimija on ne Kantaan tallentanut. 

Sosiaalihuollon toimijat vastaavat OmaKannassa näkyvien tietojen oikeellisuudesta. Jos havaitset tiedoissasi puutteita tai virheitä, ota yhteyttä asioitasi hoitavaan sosiaalihuollon ammattilaiseen. He tekevät tarvittavat korjaukset tietoihin omassa asiakastietojärjestelmässään, josta ne päivittyvät OmaKantaan. Voit pyytää kaikkia tietojasi nähtäväksesi siitä paikasta, jossa olet asioinut.

Kanta mahdollistaa sujuvan tiedonkulun eri toimijoiden välillä

Kun tieto kulkee eri sosiaalihuollon toimijoiden välillä, asioitasi voidaan hoitaa paremmin ja sujuvammin. Kanta mahdollistaa tiedonkulun esimerkiksi eri toimijoiden hyvinvointialueiden välillä, jos olet antanut luvan tietojen luovuttamiseen.

Kun annat luvan, asioitasi hoitavilla sosiaalihuollon ammattilaisilla on mahdollisuus nähdä tietosi. Tiedot alkavat liikkua vaiheittain vuosien 2023–2024 aikana, kun sosiaalihuollon toimijat ovat tehneet tarvittavat muutokset tietojärjestelmiinsä.

Voit antaa tietojasi koskevan luovutusluvan OmaKannassa vuoden 2023 aikana. Kerromme kanta.fi-verkkosivuilla kun luvan antaminen on mahdollista.

Lisätietoja 

Sivua päivitetty 16.5.2023