Chatbot-upotus

Sosiaalipalvelujen tiedot OmaKannassa

Sosiaalipalvelujen tiedot OmaKannassa

Tulevaisuudessa voit tarkastella OmaKannasta terveys- ja hyvinvointitietojesi lisäksi myös sosiaalipalvelujen tietoja. Tiedot tulevat näkyville OmaKantaan vaiheittain vuosina 2023–2026.

Asiakas tai asiakkaan puolesta asioiva henkilö voi nähdä OmaKannasta

  • sosiaalihuollon asiakirjat, kuten päätökset, palvelutarpeen arviot ja asiakassuunnitelmat
  • tiedon asiakkuuden alkamisesta
  • omatyöntekijän yhteystiedot.

Sosiaalipalvelujen tiedot -osio näkyy OmaKannassa jokaiselle, vaikka sosiaalipalvelujen asiakkuutta ei olisi. Tällöin OmaKanta kertoo, ettei kyseisessä osiossa ole tietoja.

Sosiaalipalvelujen tiedot tulevat OmaKantaan vaiheittain
Tällä hetkellä OmaKannassa näkyy Etelä-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueiden sosiaalipalveluissa kirjattuja asiakastietoja. Tiedot alkavat näkyä vaiheittain eri sosiaalipalveluista. 
 
Muilla hyvinvointialueilla tiedot alkavat näkyä myöhemmin. 

Milloin sosiaalipalvelujen tiedot näkyvät OmaKannassa?

Sosiaalipalvelujen tiedot tulevat näkyviin OmaKantaan eri aikaan. Tietojen näkyminen Omakannassa on mahdollista sitten, kun sosiaalihuollon toimija on liittynyt Kantaan ja tehnyt tarvittavat muutokset tietojärjestelmäänsä.

Sosiaalipalvelujen tiedot tulevat OmaKantaan vaiheittain vuosien 2023-2026 aikana, eli kaikki tiedot eivät näy heti.

Jatkossa OmaKannassa näkyy tietoja kaikista sosiaalipalveluista:

  • lapsiperheiden palvelut
  • iäkkäiden palvelut
  • työikäisten palvelut
  • lastensuojelu
  • vammaispalvelut
  • päihde- ja riippuvuuspalvelut
  • perheoikeudelliset palvelut

Mitä sosiaalipalvelujen tietoja OmaKannassa on?

OmaKannasta voit katsella niitä sosiaalipalvelujen asiakastietojasi, joita sosiaalihuollon ammattilainen on tallentanut Kantaan. Sosiaalihuollon ammattilaiset vastaavat siitä, että OmaKannassa näkyvät tiedot on kirjattu oikein.

Jos OmaKannassa näkyvissä tiedoissa on virhe

Jos havaitset tiedoissasi virheen tai puutteita, ota yhteyttä siihen sosiaali- tai terveydenhuollon yksikköön, jossa olet asioinut. Sosiaali- ja terveydenhuolto vastaa tietojen kirjaamisesta ja niiden korjaamisesta. Tästä syystä OmaKannassa näkyviä virheellisiä tietoja ei voida päivittää tai korjata Kanta-palveluissa.

Kannan avulla tiedot liikkuvat ammattilaiselta toiselle

Asioitasi voidaan hoitaa paremmin ja sujuvammin, kun tieto kulkee sosiaalihuollon ammattilaisten välillä. Jos olet antanut luvan tietojesi luovuttamiseen, Kanta mahdollistaa tietojesi liikkumisen esimerkiksi eri hyvinvointialueiden välillä ja asioitasi hoitavilla sosiaalihuollon ammattilaisilla on mahdollisuus nähdä tietosi.

Voit antaa tietojasi koskevan luovutusluvan OmaKannassa.

Lue lisää

Sivua päivitetty 7.5.2024