Chatbot-upotus

Sosiaalipalvelujen tiedot

Sosiaalipalvelujen tiedot

Tulevaisuudessa voit tarkastella OmaKannasta terveys- ja hyvinvointitietojesi lisäksi myös sosiaalipalvelujen tietoja. Tiedot tulevat näkyville OmaKantaan vaiheittain vuosien 2023–2026 aikana.

Ensimmäisiä sosiaalipalvelujen tietoja on mahdollista nähdä OmaKannassa arviolta syksyllä 2023. Tietojen näkyminen vaatii teknisiä muutoksia sosiaalihuollon toimijoiden tietojärjestelmiin. Vanhoja, aiemmin Kantaan tallennettuja asiakastietoja ei tule näkyviin OmaKantaan. Saat tarkempaa tietoa tietojesi näkymisestä OmaKannassa siltä sosiaalialan ammattilaiselta, joka hoitaa asioitasi.

Sosiaalipalvelujen tiedot tulevat OmaKantaan vähitellen
Tällä hetkellä OmaKannassa näkyy vain Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen eli Pohteen sosiaalipalveluissa kirjattuja asiakastietoja. Tiedot alkavat näkyä vaiheittain alueen eri sosiaalipalveluista. 
 
Muilla hyvinvointialueilla tiedot alkavat näkyä myöhemmin. 

Milloin sosiaalipalvelujen tiedot näkyvät OmaKannassa?

Sosiaalipalvelujen tiedot tulevat näkyviin OmaKantaan eri aikaan. Tietojen näkyminen Omakannassa on mahdollista sitten, kun sosiaalihuollon toimija on liittynyt Kantaan ja tehnyt tarvittavat muutokset tietojärjestelmäänsä.

Sosiaalipalvelujen tiedot tulevat OmaKantaan vaiheittain vuosien 2023-2026 aikana, eli kaikki tiedot eivät näy heti. 

Jatkossa OmaKannassa näkyy tietoja kaikista sosiaalipalveluista:

  • lapsiperheiden palvelut
  • iäkkäiden palvelut
  • työikäisten palvelut
  • lastensuojelu
  • vammaispalvelut
  • päihde- ja riippuvuuspalvelut
  • perheoikeudelliset palvelut

Mitä sosiaalipalvelujen tietoja Kantaan tallennetaan?

OmaKannasta voi katsella niitä sosiaalipalvelujen asiakastietoja, joita sosiaalihuollon ammattilainen on tallentanut Kantaan. Tiedot näkyvät siinä muodossa, jossa sosiaalihuollon toimija on ne Kantaan tallentanut. 

Jos havaitset tiedoissasi puutteita tai virheitä, ota yhteyttä asioitasi hoitavaan sosiaalihuollon ammattilaiseen. He tekevät tarvittavat korjaukset tietoihin omassa asiakastietojärjestelmässään, josta ne päivittyvät OmaKantaan.

Kanta mahdollistaa sujuvan tiedonkulun eri toimijoiden välillä

Kun tieto kulkee eri sosiaalihuollon toimijoiden välillä, asioitasi voidaan hoitaa paremmin ja sujuvammin. Kanta mahdollistaa tiedonkulun esimerkiksi eri hyvinvointialueiden välillä, jos olet antanut luvan tietojen luovuttamiseen.

Kun annat luvan, asioitasi hoitavilla sosiaalihuollon ammattilaisilla on mahdollisuus nähdä tietosi. Tiedot alkavat liikkua vaiheittain vuosien 2024-2025 aikana, kun sosiaalihuollon toimijat ovat tehneet tarvittavat muutokset tietojärjestelmiinsä.

Voit antaa tietojasi koskevan luovutusluvan OmaKannassa.

Lisätietoja 

Sivua päivitetty 30.11.2023