Miten tietoni liikkuvat hyvinvointialueilla?

Miten tietoni liikkuvat hyvinvointialueilla?

Hyvinvointialueilla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat tarvittaessa käyttää tietojasi aiempaa laajemmin. Tietoja kuitenkin hyödynnetään vain hoidon tai palvelun yhteydessä. OmaKanta palvelee hyvinvointialueiden asukkaita entiseen tapaan.

Sote-uudistuksessa alueilla tai maakunnissa aiemmin toimineet julkiset palvelunantajat yhdistyivät yhdeksi palvelunantajaksi eli hyvinvointialueeksi.

Näin tietojasi käytetään hyvinvointialueilla

Hyvinvointialueella on esimerkiksi yksi yhteinen terveydenhuollon potilasrekisteri. Siinä yhdistyvät alueella aiemmin toimineiden julkisten palvelunantajien potilastiedot ja hyvinvointialueen aloittamisen jälkeen syntyneet uudet potilastiedot. Sama koskee hyvinvointialueen sosiaalihuollon asiakasrekisteriä.

Hyvinvointialueilla tietojasi voidaan käyttää seuraavalla tavalla:

  • Terveydenhuollon potilas- ja reseptitietosi ovat hyödynnettävissä koko hyvinvointialueella julkisessa terveydenhuollossa hoitosi yhteydessä.
  • Sosiaalihuollon asiakastietosi ovat vastaavasti hyödynnettävissä koko hyvinvointialueella sosiaalipalveluissa asiointisi yhteydessä.

Tämä tarkoittaa sitä, että hyvinvointialueella esimerkiksi hoitava lääkäri voi tarkastella potilastietojasi, joita sinusta on kirjattu hyvinvointialueesi eri terveydenhuollon yksiköissä, mikäli hoitosi sitä edellyttää.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat tarjota sinulle parhaan mahdollisen hoidon ja palvelun, kun heillä on käytössään riittävät ja ajantasaiset tiedot sinusta.

Ammattilaiset voivat hyödyntää asiakas- ja potilastietojasi tarpeen mukaan kuten aiemminkin. Tietojen käyttö edellyttää asiakas- tai hoitosuhdetta sekä sitä, että tietojesi käyttöön on oikeus työtehtävien perusteella.

Näin potilastietojasi käytetään Uudenmaan alueella

Toisin kuin muualla Suomessa, Uudellamaalla julkiset terveyspalvelut järjestää neljä hyvinvointialuetta sekä Helsinki ja HUS. Jotta potilastietosi ovat käytettävissä Uudenmaan alueen koko julkisessa terveydenhuollossa hoitosi yhteydessä, sinun täytyy lukea ja kuitata uusi ilmoitus tietojen käytöstä eli Kanta-informointi.

Näin varmistat, että potilastietosi ovat käytettävissä Uudellamaalla, kuten ennen hyvinvointialueiden aloittamista.

  • Esimerkki: Käytät tavallisesti helsinkiläisen terveysaseman palveluja. Hoitosi edellyttää myös käyntejä HUSissa. Jos olet lukenut ja kuitannut uuden Kanta-informoinnin, HUSin lääkäri voi katsoa ja hyödyntää hoidossasi myös niitä potilastietojasi, jotka on kirjattu omalla terveysasemallasi.

Jos et halua, että potilastietojasi luovutetaan Uudenmaan alueella, voit rajata luovuttamista asettamalla luovutuskiellon.

  • Esimerkki: Jos olet asettanut kiellon esimerkiksi yksittäiseen käyntiin terveysasemalla ja asioit myöhemmin HUSissa, hoitava lääkäri ei näe kyseisen terveysasemakäynnin tietoja.

OmaKanta palvelee hyvinvointialueiden asukkaita

OmaKannassa voit hoitaa omia sosiaali- ja terveyspalvelujen asioitasi. OmaKannassa näet omat terveys- ja reseptitietosi myös silloin, kun olet ollut hoidossa toisella hyvinvointialueella tai yksityisessä terveydenhuollossa. Vähitellen OmaKannassa näkyvät myös sosiaalipalvelujen asiakastietosi. Jos muutat hyvinvointialueelta toiselle, tietosi säilyvät OmaKannassa.

Voit vaikuttaa omien tietojesi käyttöön luovutusluvalla ja -kielloilla. Voit antaa luovutusluvan ja asettaa halutessasi luovutuskieltoja OmaKannassa. OmaKannasta voit myös tarkistaa, onko aiemmin antamasi luovutuslupa voimassa ja mitä luovutuskieltoja sinulla on voimassa.

Lisäksi voit tarkistaa, milloin olet kuitannut Kanta-informoinnin tai saanut informoinnin sisältämät tiedot terveydenhuollossa.

Voit hallita tietojesi käyttöä OmaKannan osiossa Tietojen käytön hallinta.

Kuvaaja, joka kertoo, että omalla hyvinvointialueellasi potilas- ja reseptitietosi liikkuvat sen sisällä eri toimijoiden välillä. Aiemmin tehdyt kiellot eivät kuitenkaan vaikuta sen sisällä. Luovutusluvalla tietosi siirtyvät hyvinvointialueelta toiselle sekä yksityiselle terveydenhuollolle. Reseptitietojesi siirtyminen ei kuitenkaan edellytä luovutuslupaa. Tietojesi siirtymistä pois omalta hyvinvointialueelta voi rajoittaa kielloilla.
Kuva: Näin potilastietojasi käytetään hyvinvointialueilla

Lue lisää, miten voit itse vaikuttaa tietojesi luovuttamiseen hyvinvointialueilla:

​​​​​Lue lisää OmaKannasta.

 

Sivua päivitetty 23.2.2024