Sosiaalipalvelujen asiakastietojen luovutuskielto

Sosiaalipalvelujen asiakastietojen luovutuskielto

Sosiaalipalveluissa kirjattujen asiakastietojen luovutuskielloilla voit määrittää, mitä tietojasi ei saa luovuttaa esimerkiksi toiselle hyvinvointialueelle.

Voit halutessasi rajata tietojesi luovuttamista tarkemmin tekemällä luovutuskieltoja sosiaalipalveluissa kirjattuihin asiakastietoihisi. Kielloilla voit määrittää, mitä tietoja ei saa luovuttaa hyvinvointialueelta toiselle tai julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon välillä.

Tietojesi liikkuminen Kannan kautta sosiaalihuollon palvelunantajien, kuten hyvinvointialueiden, välillä edellyttää, että organisaatioilla on käytössään siihen soveltuvat tietojärjestelmät.

Sosiaalihuollon tiedot eivät vielä liiku Kannan avulla eri palvelunantajien välillä
Tiedot alkavat liikkumaan sosiaalihuollon palvelunantajien välillä sitä mukaa, kun palvelunantajat tekevät tarvittavat muutokset tietojärjestelmiinsä. Nykyisen arvion mukaan tämä on mahdollista kesästä 2024 alkaen.

Minkä tietojen luovuttamisen voi kieltää?

Luovutuskiellon voi kohdistaa yksittäiseen asiakirjaan, palvelutehtävään, kuten työikäisten tai lapsiperheiden palveluihin, tai tiettyyn rekisterinpitäjään, kuten hyvinvointialueeseen.

Jos käytät yksityisen tuottamia sosiaalipalveluja esimerkiksi hyvinvointialueen myöntämällä palvelusetelillä tai ostopalveluna, et voi kieltää tietojen luovutusta näiden organisaatioiden välillä.

Sosiaalihuollon viranomaisilla on joissakin työtehtävissä lakisääteinen tiedonsaantioikeus. Tämä tarkoittaa, että vaikka et olisi antanut luovutuslupaa tai olisit tehnyt luovutuskieltoja, on esimerkiksi hyvinvointialueen sosiaalityöntekijällä perustellusta syystä oikeus saada tarvittavat tiedot palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä.

Missä kiellon voi tehdä?

Toistaiseksi voit tehdä ja perua luovutuskieltoja vain OmaKannassa. Myöhemmin se on mahdollista myös sosiaalipalveluissa asioinnin yhteydessä, kun palvelunantaja on ottanut ominaisuuden käyttöön. Voit kysyä palvelunantajaltasi, milloin tämä on mahdollista.

Alaikäisen puolesta asiointi ja sosiaalipalvelujen tietojen luovutuskiellot

Lapsen tietoihin ei ole mahdollista asettaa kieltoja OmaKannassa. Huoltaja ei voi myöskään perua kieltoja OmaKannassa. Näiden asioiden hoitaminen lapsen puolesta edellyttää, että sosiaalihuollon ammattilainen arvioi lapsen edellytykset päättää omien tietojensa käsittelystä. Tällaisia asioita voi hoitaa ainoastaan ammattilaisten kanssa.

Tiedonsaantioikeutettu henkilö voi olla esimerkiksi lapsen lähiomainen, jolla on katseluoikeus lapsen tietoihin. Hänellä ei ole päätöksenteko-oikeutta lapsen asioissa. Hän ei voi lapsen puolesta asettaa kieltoja lapsen tietojen luovuttamiseen.

Lapsen puolesta asioinnista kerromme tarkemmin Alaikäisen puolesta asioinnin sivuilla.

Täysi-ikäisen puolesta asiointi ja sosiaalipalvelujen tietojen luovutuskiellot

OmaKannassa on mahdollista hoitaa asioita toisen täysi-ikäisen puolesta suomi.fi-valtuudella. Valtuutettu voi OmaKannassa kieltää tietojen luovuttamisen toisen aikuisen puolesta. Lisäksi valtuutettu voi perua kieltoja.

Valtuuttajan tiedoissa näkyy sen henkilön nimi, joka on asioinut hänen puolestaan.

Sivua päivitetty 1.12.2023