Alaikäisen oikeudet

Alaikäisen oikeudet

Lapsella on oikeus osallistua asioidensa hoitoa koskevaan päätöksentekoon kehitystasonsa mukaisesti. Toimintatavat ovat erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Alaikäinen voi käyttää itse OmaKantaa, jos hänellä on sähköiset tunnistautumisvälineet, kuten verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Seuraavassa kerromme alaikäisen oikeuksista

Terveydenhuollossa

Reseptiä koskevat oikeudet

Terveydenhuollossa arvioidaan, pystyykö alaikäinen päättämään omasta hoidostaan. Arvio päätöskyvystä kirjataan jokaiseen reseptiin. Jos terveydenhuollon henkilökunta arvioi alaikäisen kykeneväksi päättämään omasta hoidostaan, alaikäisellä on samat oikeudet toimia kuin aikuisellakin.

Silloin hän voi esimerkiksi

 • pyytää uusimaan reseptinsä ja antaa puhelinnumeronsa tekstiviesti-ilmoituksia varten
 • saada reseptiensä yhteenvedon
 • asettaa reseptille luovutuskiellon ja perua sen
 • kieltää tietojensa näkymisen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalleen ja perua asettamansa kiellon.

Potilastietoja koskevat oikeudet

Päätös siitä, näkyvätkö alaikäisen potilastiedot huoltajalle, tehdään terveydenhuollossa jokaisella käynnillä erikseen. Ammattilainen arvioi alaikäisen päätöskyvyn, ja arvioon vaikuttavat muun muassa lapsen ikä, kypsyystaso ja käynnin syy.

Päätöskykyinen alaikäinen päättää itse tietojensa näkymisestä huoltajalle.

Päätöskykyiseksi arvioitu alaikäinen voi vastaanotolla myös vaikuttaa tietojensa käyttöön antamalla luovutusluvan ja asettamalla luovutuskieltoja.

Sosiaalihuollossa

Sosiaalipalveluissa asioidessaan alaikäinen voi pyytää, että hänen asiakastietojaan ei näytetä huoltajalle OmaKannassa. Ammattilainen arvioi alaikäisen kehitystason ja asian laadun perusteella, onko alaikäisen pyytämälle kiellolle perustetta. Jos kielto on vastoin alaikäisen etua, ammattilainen voi evätä sen. Ammattilainen kirjaa perustelut kiellosta tai sen eväämisestä asiakkaan tietoihin.
 
Päätöskykyiseksi arvioitu alaikäinen voi sosiaalihuollon palvelunantajan luona antaa luovutusluvan tai kieltää Kanta-palveluihin tallennettujen asiakastietojensa luovuttamisen. Jos alaikäinen ei kykene päättämään omien tietojensa käyttöön liittyvistä asioista, huoltaja voi tehdä päätökset hänen puolestaan.

Apteekissa

Alaikäinen voi itse

 • ​​​​hakea reseptilääkkeet apteekista
 •  saada reseptiensä yhteenvedon
 • pyytää kokonaislääkityksensä selvittämistä
 • pyytää uusimaan reseptinsä ja antaa puhelinnumeronsa tekstiviesti-ilmoituksia varten
 • noutaa lääkkeet toisen puolesta
 • noutaa lääkkeitä ulkomaisesta apteekista sähköisellä reseptillä

OmaKannassa

Alaikäinen voi itse OmaKannassa

 • katsella reseptejään ja terveystietojaan
 • katsella sosiaalipalvelujen asiakastietoja, jotka tulevat vähitellen näkyviin OmaKantaan
 • nähdä ja ladata koronatodistuksen
 • tallentaa ja katsella hyvinvointitietojaan
 • tulostaa yhteenvedon resepteistään
 • pyytää reseptin uusimista.


Alaikäinen ei voi itse OmaKannassa


Kun alaikäinen täyttää 18 vuotta, hän näkee kaikki tietonsa, jotka hänestä on tallennettu Kantaan.

Alaikäinen huoltaja

Jos alle 18-vuotias on lapsen huoltaja, hänellä on samat oikeudet hoitaa alaikäisen lapsensa asioita kuin täysi-ikäisellä huoltajalla.

Sivua päivitetty 23.2.2024