Alaikäisen oikeudet

Alaikäisen oikeudet


Alla on kerrottu alaikäisen oikeuksista

 • terveydenhuollossa
 • apteekissa
 • Omakannassa.

Terveydenhuollossa 

Reseptiä koskevat oikeudet

Terveydenhuollossa arvioidaan, pystyykö alaikäinen henkilö päättämään omasta hoidostaan. Jos terveydenhuollon henkilökunta arvioi näin, toimii alaikäinen samoin oikeuksin kuin aikuinen. 

Silloin hän pystyy antamaan suostumuksen

 • reseptiensä yhteenvedon tulostamiseen
 • kokonaislääkityksensä selvittämiseen 
 • reseptinsä mitätöintiin
 • uudistamaan reseptinsä ja antamaan puhelinnumeronsa tekstiviesti-ilmoittamista varten. 

Potilastietoja koskevat oikeudet

Itse hoidostaan päättämään kykenevä alaikäinen voi

 • antaa suostumuksen potilastietojensa luovuttamiseen hoitoaan varten
 • kieltää itseään koskevien tietojen luovutuksen.
  • Koskee myös tietojen luovuttamista huoltajalle.

Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, huoltaja antaa suostumuksen.

 • Alaikäisen lapsen huoltajalla tai muulla hoidosta vastaavalla henkilöllä ei ole oikeutta kieltää alaikäisen lapsen potilastietojen luovuttamista alaikäistä hoitavalle toimintayksikölle.

Apteekissa

Alaikäinen voi

 • itse hakea reseptillä kirjoitetut lääkkeet apteekista
 • noutaa lääkkeet toisen puolesta.

Toistaiseksi alle 18-vuotias ei voi hakea lääkkeitä sähköisellä reseptillä muiden Euroopan maiden apteekeista, koska alaikäisellä ei ole mahdollisuutta antaa siihen tarvittavaa suostumusta Omakannassa.

15 vuotta täyttänyt voi

 • uusia reseptin apteekin kautta
 • antaa apteekissa resepteihin liittyviä suostumuksia.
  • Nuoremman potilaan suostumukset antaa aina huoltaja.

Alaikäiselle ei kuitenkaan voi antaa suostumuksella lupaa

 • pyytää lääkityksen yhteenvetoa
 • selvityttää sen henkilön lääkitystä, jonka puolesta alaikäinen asioi
 • pyytää mitätöimään lääke tai
 • pyytää uusimaan resepti.

Omakannassa

Omakannassa alaikäinen voi

 • katsella reseptejä ja terveystietoja, jotka on tallennettu Kanta-palveluihin 1.8.2016 alkaen
 • pyytää reseptin uusimista.

Alaikäinen ei voi Omakannassa itse 

 • kuitata informaatiota
 • antaa suostumusta
 • asettaa kieltoja
 • antaa elinluovutus- tai hoitotahtoa.

Huoltaja on voinut aiemmin asioida Omakannassa ainoastaan alle 10-vuotiaan puolesta. Yli 10-vuotiaiden alaikäisten puolesta asiointi Omakannassa otetaan käyttöön vaiheittain 1.10.2020 alkaen. 

Muutoksen jälkeen alaikäisellä on oikeus päättää tietojensa näyttämisestä huoltajilleen, jos hänet on terveydenhuollossa arvioitu kypsäksi päättämään omasta hoidostaan. Tietojen näkyminen Omakannasta huoltajalle voidaan tällöin estää terveydenhuollossa. 

Kun alaikäinen täyttää 18 vuotta, hän näkee myös tietonsa, jotka on tallennettu ennen 1.8.2016, jolloin alaikäisen puolesta asiointi tuli Kanta-palveluissa käyttöön.

Alaikäinen huoltaja

Jos alle 18-vuotias on lapsen huoltaja, hänellä on samat oikeudet hoitaa alaikäisen lapsensa asioita kuin täysi-ikäisellä huoltajalla. 

Toistaiseksi muissa Euroopan maissa alle 18-vuotias huoltaja katsotaan alaikäiseksi, eikä hänellä ole oikeutta asioida lapsen puolesta. 

Sivua päivitetty 09.10.2020