Alaikäisen oikeudet

Alaikäisen oikeudet

Terveydenhuollossa 

Reseptiä koskevat oikeudet

Terveydenhuollossa arvioidaan, pystyykö alaikäinen henkilö päättämään omasta hoidostaan. Jos terveydenhuollon henkilökunta arvioi näin, toimii hän samoin oikeuksin kuin aikuinen ja pystyy antamaan suostumuksen 

 • reseptien yhteenvedon tulostamiseen
 • kokonaislääkityksen selvittämiseen 
 • reseptin mitätöintiin
 • uudistamaan reseptinsä ja antamaan gsm-numeron tekstiviesti-ilmoittamista varten. 

Potilastietoja koskevat oikeudet

 • Itse hoidostaan päättämään kykenevä alaikäinen voi antaa suostumuksen potilastietojensa luovuttamiseen hoitoaan varten ja kieltää itseään koskevien tietojen luovutuksen. 
 • Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, huoltaja antaa suostumuksen.
 • Alaikäisen lapsen huoltajalla tai muulla hoidosta vastaavalla henkilöllä ei ole oikeutta kieltää alaikäisen lapsen potilastietojen luovuttamista alaikäistä hoitavalle toimintayksikölle.

Apteekissa

Alle 18-vuotias voi itse hakea reseptillä kirjoitetut lääkkeet apteekista. 

15-vuotias voi uusia reseptin apteekin kautta ja antaa siellä resepteihin liittyviä suostumuksia. Nuoremman potilaan suostumukset antaa aina huoltaja. 

Alaikäinen voi toimia toisen asiamiehenä ja esimerkiksi hakea lääkkeet toisen puolesta.

Hänelle ei kuitenkaan voi antaa suostumuksella lupaa

 • pyytää lääkityksen yhteenvetoa,
 • selvityttää sen henkilön lääkitystä, jonka puolesta alaikäinen asioi
 • pyytää mitätöimään lääke tai
 • pyytää uusimaan resepti

Toistaiseksi alle 18-vuotias ei voi hakea lääkkeitä sähköisellä reseptillä muiden Euroopan maiden apteekeista, koska alaikäisellä ei ole mahdollisuutta antaa siihen tarvittavaa suostumusta Omakannassa.

Omakannassa

Omakannassa alaikäinen voi

 • katsella reseptejä ja terveystietoja, jotka on tallennettu Kanta-palveluihin 1.8.2016 alkaen
 • pyytää reseptin uusimista.

Alaikäinen ei voi itse kuitata informaatiota, antaa suostumusta, asettaa kieltoja eikä antaa elinluovutus- tai hoitotahtoa.

Alaikäisellä on oikeus päättää tietojensa näyttämisestä huoltajilleen, jos hänet on terveydenhuollossa arvioitu kypsäksi päättämään omasta hoidostaan. Tietojen näkyminen Omakannasta huoltajalle voidaan tällöin estää terveydenhuollossa. Huoltaja ei kuitenkaan toistaiseksi näe yli 10-vuotiaan lapsen tietoja Omakannasta.

Kun alaikäinen täyttää 18 vuotta, hän näkee myös ennen 1.8.2016 Kanta-palveluihin tallennetut tietonsa.

Alaikäinen huoltaja

Jos alle 18-vuotias on lapsen huoltaja, hänellä on oikeus asioida lapsen puolesta sekä terveydenhuollossa että apteekissa. Tässä tapauksessa hänellä on samat oikeudet hoitaa alaikäisen lapsensa asioita kuin täysi-ikäisellä huoltajalla. 

Toistaiseksi muissa Euroopan maissa alle 18-vuotias huoltaja katsotaan alaikäiseksi, eikä hänellä ole oikeutta asioida lapsen puolesta. 

Sivua päivitetty 03.05.2019