Asiakkaan eli rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaan eli rekisteröidyn oikeudet

Kanta-palvelujen toiminnassa huomioidaan kansalaisen niin EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen kuin kansalliseen lainsäädäntöön perustuvat rekisteröidyn oikeudet.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus määrittelee rekisteröidyn oikeudet. Kanta-palvelujen toiminta perustuu kansalliseen erityislainsäädäntöön, jolloin kaikki tietosuoja-asetuksessa esitetyt oikeudet eivät ole sellaisinaan sovellettavissa Kanta-palveluihin tallennettuihin tietoihin.

Kanta-palvelut toteuttaa seuraavia rekisteröidyn oikeuksia siltä osin kuin ne kuuluvat Kelan vastuualueeseen:

  • oikeus tutustua omiin tietoihin
  • oikeus tietää, kuka on käsitellyt tietoa
  • oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua.

Jos haluat tarkastaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu Kanta-palveluihin ja miten niitä on käsitelty sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä apteekeissa, löydät ohjeet sivulta Mitä tietoja minusta on tallennettu?

Kela toimii ensisijaisena yhteyspisteenä rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä siltä osin kuin kyse on Kelan yhteisrekisterinpitoon kuuluvasta asiasta. Kela avustaa tarvittaessa rekisteröityä koskevan pyynnön selvittämisessä ja välittää pyynnön tarvittaessa oikealle taholle.

Jos havaitset resepti-, potilas- tai asiakastiedoissasi virheitä tai puutteita, on sinulla oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Virheellinen tieto korjataan siinä sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunantajan yksikössä tai apteekissa, jossa kirjaus on tehty. Palvelunantajat ja apteekit vastaavat aina kirjaamiensa tietojen sisällöistä ja niiden oikeellisuudesta.

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus viranomaiselle eli Tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että et pysty käyttämään rekisteröidyn oikeuksiasi.

Lue lisää

Sivua päivitetty 20.12.2023

Rekisteröidyn oikeudet -osion alasivut