Mitä tietoja minusta on tallennettu?

Mitä tietoja minusta on tallennettu?

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on Kanta-palveluihin tallennettu. Lisäksi sinulla on oikeus saada näiden tietojen käsittelyä koskevat lokitiedot. Tietoja voit pyytää tietojen rekisterinpitäjältä.

Kanta-palveluihin tallennettuja tietojasi tai näiden tietojen käsittelyä koskevia lokitietoja voit pyytää kulloinkin kyseessä olevien tietojen rekisterinpitäjältä. Rekisterinpitäjyys kunkin Kanta-palvelun ja tähän palveluun tallennettujen tietojen osalta on määritelty lainsäädännössä.

Mitkä lokitiedot saan Kelalta?

Kela on Reseptikeskuksen ja Tiedonhallintapalvelun rekisterinpitäjä. Niihin tallennettujen tietojen käsittelyä koskevat lokitiedot voit pyytää Kelalta.

Reseptikeskukseen tallennetaan

 • reseptitiedot
 • reseptien toimitustiedot.

Tiedonhallintapalveluun tallennetaan voimassa olevat tiedot 

 • informoinneistasi
 • suostumuksestasi
 • kielloistasi 
 • tahdonilmauksistasi. 

Kela on myös Omakanta-palvelun kirjautumislokitietojen rekisterinpitäjä. Kelalta voit siis pyytää Omakannan kirjautumislokitiedot. 

Mitkä lokitiedot pyydän terveydenhuollon palvelunantajalta?

Terveydenhuollon palvelunantaja on potilastietojen rekisterinpitäjä. Potilastietoja ovat terveydenhuollossa sinusta kirjatut tiedot. 

Potilastietoja ja niiden käsittelyä koskevia lokitietoja voit pyytää siltä terveydenhuollon palvelunantajalta, joka tiedot on kirjannut.

Kanta-palveluilla ei ole oikeutta luovuttaa potilastietoja.

Tietopyynnöt Kanta-palveluille

Voit tarkastella Kanta-palveluihin tallennettuja tietojasi Omakanta-palvelusta. Sieltä näet, missä tietojasi on käsitelty.

Voit saada tiedot myös tekemällä tietopyynnön. Tietopyyntöjä ovat tarkastuspyyntö ja lokitietopyyntö. 

Tarkastuspyyntö

Tarkastuspyynnöllä voit selvittää mitä tietoja sinusta on tallennettu. Voit halutessasi pyytää tiedot vain rajatulta ajanjaksolta. 

Tarkastuspyynnön voit tehdä

 • reseptitiedoistasi 
 • saamistasi informoinneista
 • antamistasi suostumuksista, kielloista ja tahdonilmaisuista.

Lokitietopyyntö

Lokitietopyynnöllä voit selvittää

 • mitä tietojasi on katseltu
 • kuka niitä on katsellut
 • missä niitä on katseltu
 • Omakanta-palvelun kirjautumistietosi.

Lokitiedot luovutetaan pääsääntöisesti edellisen kahden vuoden ajalta tai pyynnöstä lyhyemmältä ajalta. Edellistä kahta vuotta pidemmältä ajalta lokitiedot on mahdollista saada vain erityisestä syystä. Erityinen syy on esimerkiksi tarkemmin eritelty, vahva epäily tietojen asiattomasta käsittelystä terveydenhuollon yksikössä tai apteekissa. Tämä arvioidaan Kanta-palveluissa aina tapauskohtaisesti.

Näin teet tarkastus- tai lokitietopyynnön 

Voit tehdä tarkastus- tai lokitietopyynnön joko virallisella lomakkeella tai vapaamuotoisesti.

Lomakkeita saat terveydenhuollosta, apteekista tai Kelan toimipisteestä.

Vapaamuotoiseen tietopyyntöön sinun tulee antaa

 • henkilötunnuksesi
 • nimi- ja yhteystietosi
 • tieto siitä, mitä tietoja haluat ja miltä ajalta.

Pyyntö toimitetaan Kelaan

Huomioithan, että jos teet pyynnön sähköpostilla, suosittelemme käyttämään suojattua sähköpostia.

Saat vastauksen pyyntöösi kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos raporttia ei pystytä toimittamaan tässä ajassa, tietopyynnön käsittelyä voidaan jatkaa enintään kahdella kuukaudella.

Raportti toimitetaan kirjattuna kirjeenä ja se on noudettavissa postista henkilöllisyystodistusta vastaan.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 16.06.2021