Lainsäädäntö

Lainsäädäntö

Tältä sivulta löydät tietoa Kanta-palveluja ohjaavasta lainsäädännöstä.

Kanta-palvelut muodostavat lainsäädäntöön perustuvan ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden. 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (Asiakastietolaki) velvoittaa julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat tallentamaan asiakas- ja potilastiedot valtakunnallisiin arkistointipalveluihin. 

Yksityiselle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajalle Kanta-palvelujen käyttöönotto on pakollista, jos sillä on käytössään asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä. Yksityisen terveydenhuollon palvelunantajilla ei ole siirtymäaikaa Kanta-palveluihin liittymiseen. Liittyminen tulee tehdä viimeistään 1.11.2021, kun laki tulee voimaan. 

Yksityisen ja julkisen sosiaalihuollon palvelunantajien osalta liittymisvelvoite tulee voimaan siirtymäaikojen puitteissa. Lisätietoja lain voimaantulosta ja siirtymäajoista: 

Asiakastietolain tarkoituksena on edistää ja mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamien asiakastietojen ja asiakkaan itsensä tuottamien hyvinvointitietojen tietoturvallista käsittelyä terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden järjestämisen ja tuottamisen käyttötarkoituksissa. Lain tarkoituksena on myös edistää asiakkaan tiedonsaantimahdollisuuksia asiakastietojensa käsittelystä.

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (Reseptilaki) säätää Resepti-palvelun käytön pakolliseksi apteekeille, lääkemääräyksiä laativille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajille sekä itsenäisille lääkkeen määrääjille. Sairaala-apteekit voivat ottaa Resepti-palvelun käyttöönsä, mutta lain edellyttämää velvoitetta ei ole.

Kaikki reseptit tulee laatia sähköisinä. Puhelin- tai paperiresepti voidaan laatia vain poikkeustapauksissa. Apteekissa tämäkin resepti muutetaan sähköiseksi ja tallennetaan Reseptikeskukseen.

Lain tavoitteena on potilas- ja lääkitysturvallisuuden parantaminen sekä lääkkeen määräämisen ja toimittamisen helpottaminen ja tehostaminen.

Lue lisää

Sivua päivitetty 23.11.2023