Potilaan oikeudet Resepti-palvelussa

Potilaan oikeudet Resepti-palvelussa

Reseptit tallennetaan keskitettyyn tietovarantoon, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi. Kela on Reseptikeskuksen yhteisrekisterinpitäjä.

Alla on tarkemmin kerrottu resepteihin liittyvistä oikeuksistasi.

Oikeus tulla informoiduksi Resepti-palvelusta

Potilaalle täytyy kertoa

 • hänen oikeuksistaan
 • siitä minne hänen reseptitietojaan voidaan luovuttaa ja millä ehdoin
 • siitä miten hän voi itse vaikuttaa tietojen liikkumiseen 
 • tietojärjestelmien toimintaperiaatteista ja hallinnoijista
 • siitä miten hänen Reseptikeskukseen tallennetut tietonsa on suojattu
 • OmaKannasta ja siitä, miten palveluun tunnistaudutaan.

Tiedon voi antaa terveydenhuollon vastaanottovirkailija, sairaanhoitaja tai lääkäri. Toimintatavat vaihtelevat palvelunantajittain. Informaatio on annettava suullisesti, kirjallisesti tai sähköisen palvelun välityksellä.

Ulkomaisesta apteekista toimitettavan reseptin informointi annetaan, kun ostat lääkettä apteekista.

Oikeus kieltää reseptitietojen luovuttaminen

Halutessasi voit rajoittaa Kantaan tallennettujen reseptitietojesi käyttöä kielloilla. Kiellon voit asettaa tai perua OmaKannassa tai asioidessasi terveydenhuollossa.

Oikeus saada tieto uusimispyynnön tuloksesta

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, onko reseptisi uusittu, uusimispyyntö hylätty tai vanhentunut. Voit tiedustella uusitun reseptin tilannetta apteekista tai terveydenhuollon yksiköstä viikon kuluttua siitä, kun teit uusimispyynnön.

Voit saada tiedon uusitusta reseptistä tai sen hylkäämisestä myös tekstiviestillä. Anna tätä varten matkapuhelinnumerosi reseptin uusimisen yhteydessä OmaKannassa, apteekissa tai terveydenhuollossa.

Tekstiviesti lähetetään potilaan antamaan numeroon, joten tarkista numeron oikeellisuus, kun teet uusimispyynnön. Tekstiviestin lähettää Reseptikeskus ja siinä on lääkkeen nimi. 

Jos reseptiä ei voida uusia, terveydenhuollon palvelunantaja on velvollinen ilmoittamaan siitä sinulle.

Tarkastusoikeus omiin reseptitietoihisi

Sinulla on oikeus

 • tarkastaa tiedot, jotka sinusta on tallennettu Reseptikeskukseen
 • saada tietää, ketkä henkilöt ovat käsitelleet ja katselleet tietojasi
 • vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Tarkastuspyyntö Kelalle

Jos haluat tarkastaa Reseptikeskukseen tallennettujen reseptien tiedot, osoita tarkastuspyyntö Kelalle.

Reseptikeskukseen tallennetut tiedot näet 

 • potilasohjeesta
 • reseptien yhteenvedosta 
 • OmaKannasta tai
 • tarkastuspyyntöraportista.

Sinulla oikeus saada tiedot maksutta kerran vuodessa. Jos edellisestä kerrasta on kulunut alle vuosi, Kela saa periä tietojen antamisesta aiheutuvista kustannuksista maksun.

Jos Kela kieltää potilaan tarkastusoikeuden, Kela antaa potilaalle siitä kieltäytymistodistuksen, jossa mainitaan kieltäytymisen syy.

Reseptin lokitiedot

Pystyt OmaKanta-palvelussa näkemään, missä palvelunantajilla reseptitietojasi on katseltu ja käsitelty.

Palvelunantaja tietojen lisäksi sinulla on oikeus saada tiedot siitä, kuka sinua koskevia Reseptikeskukseen tallennettuja tietoja on käsitellyt. Kela on Reseptikeskuksen yhteisrekisterinpitäjä, joten sähköisen lääkemääräyksen lokitietopyyntö toimitetaan kirjallisena Kelalle.

Lokitietoraportissa näkyvät

 • ne sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöt, jotka ovat käsitelleet potilaan reseptitietoja
 • syy jonka perusteella reseptitietoja on käsitelty.

Saat reseptitiedot edellisen kahden vuoden ajalta, jos et ole esittänyt erityistä syytä reseptitietojen luovuttamiseksi pidemmältä ajalta.

Jos pyydät uudelleen samoja tietoja, saat ne vain, jos siihen on perusteltu syy etujesi tai oikeuksiesi toteuttamiseksi. Kela saa periä uudelleen annettavista tiedoista maksun. 

Mikäli koet reseptin lokitietojen perusteella, että reseptitietojasi on käsitelty perusteettomasti, voit pyytää asiasta selvityksen asianomaiselta apteekilta tai sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajalta.

Jos reseptitiedon käsittelijä on ulkomainen apteekki, voit tehdä selvityspyynnön Kelalle.

 

Edellä esitellyt pyynnöt voit tehdä kirjallisesti

 • vapaamuotoisesti tai
 • Kelan virallisilla lomakkeilla, joita saa Resepti-palvelua käyttävistä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköistä ja apteekeista sekä Kelan toimistoista. 
Vapaamuotoisesti tehty pyyntö tulee aina allekirjoittaa. 
Toimita pyyntö osoitteeseen Kela, Kirjaamo, PL 450, 00056 KELA.

Oikeus virheellisen reseptitiedon korjaamiseen

Sinulla on oikeus vaatia virheellisen reseptitiedon korjaamista. Jos reseptisi tiedoissa on virhe, pyydä merkinnän tehnyttä sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunantajaa tai apteekkia korjaamaan merkintä.

Jos sosiaali- tai terveydenhuollossa tai apteekissa ei pystytä korjaamaan virheellistä reseptitietoa, toimita korjaamisvaatimus kirjallisena Kelaan. Osoita korjauspyyntö Kelalle myös silloin, jos virheellinen reseptimerkintä on tehty ulkomaisessa apteekissa. Jos korjaamisvaatimukseen ei voida suostua, Kela antaa sinulle siitä kieltäytymistodistuksen, jossa mainitaan kieltäytymisen syy.

Reseptitietojen poisto ja siirto

Kelan lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi sinulla ei ole oikeutta 

 • poistaa Reseptikeskukseen tallennettuja tietojasi 
 • siirtää tietojasi järjestelmästä toiseen. 

Sähköisen lääkemääräyksen tietoja säilytetään 12 vuotta kuolemasta tai 120 vuotta potilaan syntymästä, jos kuolinaika ei ole tiedossa tai kyse on alle 18-vuotiaana kuolleesta lapsesta, minkä jälkeen tiedot hävitetään.

Lue lisää

Sivua päivitetty 7.5.2024