Reseptitietojen luovutuskielto

Reseptitietojen luovutuskielto

Voit kohdistaa reseptitietoja koskevan luovutuskiellon yksittäisiin resepteihin. Näiden reseptien tietoja luovutetaan sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelunantajille ja apteekeille vain poikkeustapauksissa.

Jos olet kieltänyt reseptin tietojen luovuttamisen, reseptiä ei nähdä apteekissa henkilötunnuksellasi haettaessa. Jotta apteekissa voidaan toimittaa kiellon alainen resepti, tarvitset mukaasi kyseisen reseptin potilasohjeen tai OmaKannasta tulostettavan yhteenvedon, jossa resepti näkyy.

Missä kiellon voi asettaa?

Voit asettaa tai perua kiellon OmaKannassa. Voit pyytää myös sinua hoitavaa ammattihenkilöä kirjaamaan tai perumaan kiellon potilastietojärjestelmän kautta.

Voimassa olevat kieltosi voit tarkistaa OmaKannasta. Jos olet asettanut kieltoja terveydenhuollossa asioidessasi, näkyvät kiellot OmaKannassa, kun ne on terveydenhuollossa kirjattu Kantaan.

Voit aina perua tekemäsi kiellon.

Reseptitietojen käyttö hätätilanteessa

Kiellon alaisen reseptin tietoja ei voi käyttää, jos olet esimerkiksi äkillisen hätätilanteen vuoksi tajuton etkä kykene peruuttamaan tekemääsi kieltoa. Voit kuitenkin sallia kiellettyjen reseptien tietojen luovuttamisen terveydenhuollolle hätätilanteessa. Hätätilanteessa tietojen luovuttaminen koskee kaikkia kiellettyjä reseptejä. Tietojen luovuttamisen voit sallia OmaKannassa tai terveydenhuollossa.

Reseptin luovutuskielto ja eurooppalaiset apteekit

Reseptejä, joihin olet tehnyt luovutuskiellon, ei luovuteta myöskään ulkomaiselle apteekille. Jos aiot ostaa lääkkeesi ulkomaisesta apteekista, sinun täytyy poistaa reseptin kielto OmaKannassa ennen lääkkeen ostamista.

Kiellot eivät koske tiettyjä reseptitietoja

Tietyt reseptitietosi voidaan näyttää, vaikka olisitkin asettanut niille kiellon. Reseptiin kohdistetusta kiellosta huolimatta näytetään

  • tiedot kaikista sinulle määrätyistä pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavista lääkkeistä (PKV) ja huumausainelääkkeistä sekä niiden toimitustiedoista, jos lääkäri on määräämässä sinulle tällaista lääkettä
  • tiedot uusittavaksi pyytämistäsi resepteistä sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelunantajalle tai lääkkeen määrääjälle
  • lääkkeen määrääjälle ja reseptin tallentaneelle palvelunantajalle hoitosuhteen jatkuessa tiedot kyseisten tahojen sinulle tallentamista resepteistä ja niiden toimitustiedoista
  • lääkkeen määrääjälle hoitosuhteesta riippumatta tiedot niistä apteekin sinulle Reseptikeskukseen tallentamista resepteistä, joihin hänet on merkitty lääkkeen määrääjäksi, sekä näiden reseptien toimitustiedot
  • sairaala-apteekkireseptin tiedot sairaala-apteekille, jos reseptin on tallentanut sama palvelunantaja, jonka alla sairaala-apteekki toimii
  • terveydenhuollon palvelujen antajan, Kansaneläkelaitoksen tai tietojärjestelmän toimittajan tekniselle henkilöstölle tiedot siinä laajuudessa, kuin häiriötilanteen selvittely edellyttää tietojärjestelmien häiriö- ja virhetilanteissa
  • valvonta-asiaan liittyviä selvityksiä varten terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palvelunantajalle tiedot palvelunantajan sinulle Reseptikeskukseen tallentamista asiakirjoista ja niiden toimitustiedoista.

Kielletyn reseptin luovuttaminen hyvinvointialueella

Hyvinvointialueiden aloittaminen vaikuttaa kiellettyjen reseptien näkymiseen julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan aiemmin määräämä kielletty resepti on nähtävissä koko hyvinvointialueella julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Kiellettyjen reseptien tietoja ei luovuteta toiselle hyvinvointialueelle tai yksityiseen terveydenhuoltoon.

Sivua päivitetty 22.2.2024