Chatbot-upotus

Potilastiedon arkistoa käyttävät palvelunantajat

Potilastiedon arkistoa käyttävät palvelunantajat

Tältä sivulta löydät Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistoon liittyneet yksityiset terveydenhuollon palvelunantajat.

Kanta-palvelujen Potilastiedon arkisto on palvelu, jonne terveydenhuolto arkistoi hoidon yhteydessä syntyneet sähköiset potilastiedot. OmaKanta on kansalaisen näkymä tietoihin, jotka hänestä on tallennettu Potilastiedon arkistoon.

Potilastiedon arkistoon ovat jo liittyneet kaikki julkisen terveydenhuollon palvelunantajat, osa valtiollisista organisaatioista sekä suurin osa yksityisen terveydenhuollon palvelunantajista.

Tältä sivulta löydät Potilastiedon arkistoon liittyneet yksityisen terveydenhuollon palvelunantajat.

Vaikka terveydenhuollon palvelunantaja on liittynyt Potilastiedon arkistoon, ei se välttämättä tallenna sinne kaikkia potilastietoja. Kaikki palvelunantajat eivät esimerkiksi ole aloittaneet suunterveyden tai kuvantamistietojen tallennusta. Tarkemmat tiedot siitä, mitä potilastietoja tallennetaan, saat kysymällä suoraan terveydenhuollosta. Tämä koskee sekä yksityistä että julkista terveydenhuoltoa.

Listing of Kanta clients