Chatbot-upotus

Potilastietovarantoa käyttävät palvelunantajat

Potilastietovarantoa käyttävät palvelunantajat

Tältä sivulta löydät Kanta-palvelujen Potilastietovarantoon liittyneet yksityiset terveydenhuollon palvelunantajat.

Kanta-palvelujen Potilastietovaranto on palvelu, jonne terveydenhuolto arkistoi hoidon yhteydessä syntyneet sähköiset potilastiedot. OmaKanta on kansalaisen näkymä tietoihin, jotka hänestä on tallennettu Potilastietovarantoon.

Potilastietovarantoon ovat jo liittyneet kaikki julkisen terveydenhuollon palvelunantajat, osa valtiollisista organisaatioista sekä suurin osa yksityisen terveydenhuollon palvelunantajista.

Tältä sivulta löydät Potilastietovarantoon liittyneet yksityisen terveydenhuollon palvelunantajat.

Vaikka terveydenhuollon palvelunantaja on liittynyt Potilastietovarantoon, ei se välttämättä tallenna sinne kaikkia potilastietoja. Kaikki palvelunantajat eivät esimerkiksi ole aloittaneet suunterveyden tai kuvantamistietojen tallennusta. Tarkemmat tiedot siitä, mitä potilastietoja tallennetaan, saat kysymällä suoraan terveydenhuollosta. Tämä koskee sekä yksityistä että julkista terveydenhuoltoa.

Listing of Kanta clients