SHA-Chatbot-upotus

Luovutuslupa ja kiellot sosiaalihuollossa

Luovutuslupa ja kiellot sosiaalihuollossa

Tällä sivulla kerrotaan, kuinka asiakas voi vaikuttaa sosiaalihuollon asiakastietojensa luovuttamiseen. Luovuttamiseen voi vaikuttaa antamalla luovutusluvan ja asettamalla kieltoja.

Tietojen luovuttaminen sosiaalihuollon toimialan sisällä edellyttää luovutuslupaa

Sosiaalihuollon asiakastiedot ovat ensisijaisesti sen sosiaalihuollon palvelunantajan käytettävissä, jonka rekisteriin tiedot on tallennettu. Tietojen käyttö edellyttää aina perusteltua asiayhteyttä, kuten asiakassuhdetta sekä käyttöoikeutta kyseisiin tietoihin.

Kun toinen rekisterinpitäjä hakee tietoja nähtäväksi Kanta-palvelujen kautta, on kyseessä tietojen luovuttaminen. Tietoja voi luovuttaa:

  • hyvinvointialueiden välillä
  • julkisten ja yksityisten palvelunantajien välillä
  • yksityisten palvelunantajien välillä.
Sosiaalihuollon tietojen luovuttaminen alkaa vuoden 2024 aikana
Tiedot alkavat liikkumaan sosiaalihuollon palvelunantajien välillä sitä mukaa, kun nämä tekevät tarvittavat muutokset tietojärjestelmiinsä. Voit päivittää osaamistasi tietojen luovuttamisesta jo ennakkoon verkkokoulussamme.
 

Tietoja on mahdollista luovuttaa, kun asiakas on antanut luvan sosiaalipalvelujen asiakastietojen luovuttamiseen. Asiakas voi antaa luovutusluvan, kun hän on saanut Kanta-informoinnin.

Sosiaalihuollossa ja terveydenhuollossa on omat toimialakohtaiset luovutusluvat. Asiakas antaa siis erikseen luvan potilastietojensa ja sosiaalihuollon asiakastietojensa luovuttamiseen. Luovutusluvalla voidaan luovuttaa myös sellaisia tietoja, jotka eivät ole Kannassa. Tällaisia ovat esimerkiksi paperille kirjatut tiedot. 

Missä tilanteissa luovutuslupaa ei tarvita? 

Sosiaalihuollon asiakastietoja voidaan luovuttaa ilman asiakkaan lupaa tilanteissa, joissa sosiaalihuollon palvelunantajilla ja viranomaisilla on asiakastietolain mukaan tiedonsaantioikeus.

Ostopalveluissa syntyneiden sosiaalihuollon tietojen liikkuminen palveluntuottajan ja -järjestäjän välillä ei ole tietojen luovuttamista, eikä siten vaadi luovutuslupaa asiakkaalta.

Näissä tilanteissa myöskään asiakkaan asettamat luovutuskiellot eivät päde.

Sosiaalihuollon asiakastietojen luovutuskiellot

Asiakas voi rajoittaa asiakastietojensa luovuttamista asettamalla luovutuskieltoja. Tietoja, joihin asiakas on asettanut luovutuskiellon, ei luovuteta eri palvelunantajien välillä.

Asiakas voi kohdistaa luovutuskiellon

  • tietyn julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon palvelunantajan rekisterissä oleviin tietoihin
  • tietyn palvelutehtävän tietoihin
  • yksittäiseen sosiaalihuollon asiakirjaan.

Jos asiakas ei anna luovutuslupaa, niin mitään tietoja ei voida luovuttaa.

Ohjeet asiakkaan luovutusluvan ja kieltojen asettamiseen sosiaalihuollossa

Asiakas voi antaa luovutusluvan tai kieltää tietojensa luovuttamisen sosiaalihuollossa sen jälkeen, kun tahdonilmaisun tallentaminen asiakastietojärjestelmän avulla Kantaan on teknisesti mahdollista. Siihen asti asiakas voi antaa luovutusluvan ja asettaa kieltoja OmaKannassa.

Sosiaalihuollon ammattilainen merkitsee asiakkaan tahdonilmaisun omaan asiakastietojärjestelmäänsä, josta se tallentuu Kantaan.

Asiakkaalle täytyy tulostaa kopio luovutusluvasta ja yhteenveto hänen asettamistaan luovutuskielloista, jos hän niin pyytää. Paperisia lomakkeita ei allekirjoiteta eikä palveluantaja arkistoi niitä.

Tietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä

Tietojen luovuttaminen Kannan kautta sosiaali- ja terveydenhuollon välillä on mahdollista 1.1.2026. Näihin luovutuksiin tarvitaan omat yksilöidyt luovutusluvat. Ennen tätä tietojen luovuttaminen toimialojen välillä vaatii asiakkaan paikallisen suostumuksen. Kerromme tarkemmin uusista toimialojen välisistä luovutusluvista myöhemmin kanta.fissä.

Lue lisää

Sivua päivitetty 11.1.2024