Luovutuslupa ja kiellot sosiaalihuollossa

Luovutuslupa ja kiellot sosiaalihuollossa

Tällä sivulla kerrotaan, kuinka asiakas voi vaikuttaa sosiaalihuollon tietojensa luovuttamiseen Kanta-palvelujen kautta. Sen voi tehdä antamalla luovutusluvan ja asettamalla kieltoja.

Sote-uudistuksen vaikutukset tietojen luovutukseen

Hyvinvointialueilla asiakkaan tietoja voidaan hyödyntää ja käyttää sosiaali- ja terveydenhuollossa hoidon tai palvelun yhteydessä aiempaa laajemmin. Alueella aiemmin toimineet julkiset palvelunantajat ovat yhdistyneet yhdeksi palvelunantajaksi, eli hyvinvointialueeksi. Jokaisella alueella on omat rekisterinsä terveydenhuollon potilastiedoille ja sosiaalihuollon asiakastiedoille.

Luovutusluvalla asiakas voi varmistaa, että tiedot liikkuvat myös hyvinvointialueiden välillä sekä yksityisten ja julkisten palvelunantajien välillä. Kielloilla voi rajata tietojen luovuttamista esimerkiksi hyvinvointialueiden välillä sekä julkisten ja yksityisten palvelunantajien välillä.

Miten sosiaalihuollon asiakastiedot liikkuvat hyvinvointialueilla?

Kuvassa on vasemmalla palstalla kuva, jonka otsikko on Hyvinvointialue 1, Julkiset sosiaalihuollon palvelut ja sen alla teksti: - Asiakastiedot liikkuvat hyvinvointialueen sisällä eri toimijoiden välillä - mukaan lukien julkisen lukuun toimivat yksityiset palveluntuottajat  Oikealla palstalla on kaksi kuvaa, joiden otsikot ovat Hyvinvointialue 2 ja Yksityiset sosiaalihuollon palvelut.  Vasemman ja oikean palstan keskellä on kaksi elementtiä: 1. Otsikko Luovutuslupa ja sen alla teksti: Tiedot siirtyvät luovutusluvan avulla hyvinvointialueelta toiselle sekä julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon välillä  2. Otsikko Kiellot ja sen alla teksti: Tietojen siirtymistä voi rajoittaa kielloilla

Tietojen luovuttaminen sosiaalihuollon toimialan sisällä edellyttää luovutuslupaa

Kanta-palveluihin arkistoidut asiakastiedot ovat ensisijaisesti sen sosiaalihuollon palvelunantajan käytettävissä, jonka rekisteriin tiedot on tallennettu. Kun toinen rekisterinpitäjä hakee tietoja nähtäväksi Kanta-palvelujen kautta, on kyseessä tietojen luovuttaminen.

Asiakastietolaki mahdollistaa tietojen luovuttamisen sosiaalihuollon rekisterinpitäjien välillä 1.1.2023 alkaen. Käytännössä tiedot alkavat liikkua vaiheittain sitä mukaa, kun sosiaalihuollon toimijat tekevät tarvittavat muutokset asiakastietojärjestelmiinsä.

Tietoja voidaan luovuttaa sen jälkeen, kun asiakasta on informoitu Kanta-palveluista ja asiakas on antanut sosiaalihuollon luovutusluvan. Lisäksi tietojen katselu Kanta-palvelujen kautta edellyttää aina perusteltua asiayhteyttä, kuten asiakassuhdetta.

Sosiaalihuollon luovutuslupa koskee tietojen luovuttamista

  • hyvinvointialueiden välillä
  • julkisten ja yksityisten palvelunantajien välillä.

Sosiaalihuollossa ja terveydenhuollossa on omat toimialakohtaiset luovutusluvat. Asiakas antaa siis erikseen luvan terveystietojensa ja sosiaalihuollon asiakastietojensa luovuttamiseen.

Ostopalveluissa syntyneiden sosiaalihuollon tietojen siirtäminen palveluntuottajan ja -järjestäjän välillä ei ole tietojen luovuttamista, eikä siten vaadi luovutuslupaa asiakkaalta. Ostopalveluissa syntyvät tiedot voi siirtää esimerkiksi rekisterinkäyttöoikeuden avulla.

Sosiaalihuollon luovutuskiellot

Asiakas voi rajoittaa tietojensa luovuttamista asettamalla luovutuskieltoja. Tietoja, joihin asiakas on asettanut luovutuskiellon, ei luovuteta Kanta-palvelujen kautta eri palvelunantajien välillä.

Asiakas voi kohdistaa luovutuskiellon

  • tietyn julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon palvelunantajan rekisterissä oleviin tietoihin
  • tietyn palvelutehtävän tietoihin
  • yksittäiseen sosiaalihuollon asiakirjaan.

Jos asiakas ei anna luovutuslupaa, niin mitään tietoja ei voida luovuttaa.

Ohjeet asiakkaan luovutusluvan ja kieltojen asettamiseen sosiaalihuollossa

Asiakas voi antaa luovutusluvan tai kieltää tietojensa luovuttamisen suullisesti sosiaalihuollossa sen jälkeen, kun tahdonilmaisun tallentaminen asiakastietojärjestelmän avulla Kantaan on teknisesti mahdollista. Siihen asti asiakas voi antaa luovutusluvan ja asettaa kieltoja OmaKannassa.

Sosiaalihuollon ammattilainen merkitsee asiakkaan tahdonilmaisun omaan asiakastietojärjestelmäänsä, josta se tallentuu Kannan Tahdonilmaisupalveluun.

Asiakkaalle pitää tämän pyynnöstä tulostaa yhteenveto hänen asettamistaan luovutuskielloista. Myös luovutusluvasta voi tarvittaessa tulostaa kopion asiakkaalle. Paperisia lomakkeita ei allekirjoiteta eikä palveluantaja arkistoi niitä.

Opiskele tietojen luovuttamisen käytännöistä verkkokoulussa

Uudessa verkkokoulussa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat opiskella Kanta-palvelujen kautta tapahtuvan tietojen luovuttamisen käytäntöjä.

Tietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä edellyttää suostumusta

Tulevaisuudessa tietojen luovutus Kanta-palvelujen kautta on mahdollista myös sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Tämä edellyttää asiakkaalta uudenlaisen suostumuksen antamista. Tarkempaa tietoa uudesta suostumuksesta lisätään myöhemmin kanta.fihin.

Lue lisää

Sivua päivitetty 6.9.2023