SHA-Chatbot-upotus

Sosiaalihuollon asiakastiedot OmaKannassa

Sosiaalihuollon asiakastiedot OmaKannassa

Asiakas voi vähitellen katsella OmaKannassa myös sosiaalipalveluissa kirjattuja asiakastietojaan. Ammattilaiselle on tarjolla tukimateriaalia perehtymisen ja asiakastyön tueksi.

Lainsäädäntö mahdollistaa myös sosiaalipalvelujen asiakastietojen näyttämisen OmaKannassa. Asiakas alkaa vähitellen nähdä OmaKannassa tietoja, jotka sosiaalihuollon ammattilainen on hänestä tallentanut Kanta-palvelujen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.

Sosiaalipalveluiden asiakastietoja alkaa näkyä OmaKannassa vaiheittain loppuvuodesta 2023 alkaen. OmaKannassa näkyvien tietojen määrä kasvaa sitä mukaa, kun

  • sosiaalihuollon palvelunantajat toteuttavat tarvittavat muutokset tietojärjestelmiinsä
  • eri sosiaalipalveluissa syntyviä asiakirjoja aletaan tallentaa Kantaan.
Sosiaalipalvelujen tiedot tulevat OmaKantaan vaiheittain
Tällä hetkellä OmaKannassa näkyy Etelä-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueiden sosiaalipalveluissa kirjattuja asiakastietoja. Tiedot alkavat näkyä vaiheittain eri sosiaalipalveluista.
 
Muilla hyvinvointialueilla tiedot alkavat näkyä myöhemmin.

Mitä sosiaalipalvelujen tietoja asiakas näkee OmaKannasta?

Asiakas tai asiakkaan puolesta asioiva henkilö näkee OmaKannassa

  • sosiaalihuollon asiakirjat, kuten päätökset, palvelutarpeen arviot ja asiakassuunnitelmat
  • tiedon asiakkuuden alkamisesta
  • omatyöntekijän yhteystiedot.

Tulevaisuudessa asiakas näkee myös asiakaskertomusten merkinnät.

Tiedot löytyvät OmaKannan Sosiaalipalvelujen tiedot -osiosta.

Sosiaalipalvelujen tiedot -osio näkyy asiakkaalle, vaikka hänellä ei olisi sosiaalipalvelujen asiakkuutta. Tällöin OmaKanta kertoo, ettei kyseisessä osiossa ole tietoja.

Kaikki tiedot eivät tule näkyviin OmaKantaan

OmaKannassa ei näytetä

  • turvakotipalvelujen sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön liittyviä asiakirjoja
  • maksusitoumuksia
  • poistettuja eli mitätöityjä asiakirjoja
  • korjattujen asiakirjojen aiempia versioita
  • vanhoja (ennen Kantaan liittymistä syntyneitä) ja 1. vaiheen mukaisia asiakirjoja.

Lisäksi adoptioneuvontaan ja vanhemmuuden selvittämiseen liittyvät asiakirjat eivät lähtökohtaisesti näy OmaKannassa. Myöhemmässä vaiheessa näitä asiakirjoja on kuitenkin mahdollista näyttää OmaKannassa, jos ammattilainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Virheelliset tiedot korjataan sosiaalihuollossa

Jos OmaKannassa näkyvissä tiedoissa on virheitä tai puutteita, korjataan ne siinä sosiaalihuollon yksikössä, jossa tiedot on kirjattu. Asiakas ohjataan tällaisessa tilanteessa ottamaan yhteyttä esimerkiksi organisaation tietosuojavastaavaan. Tutustu ohjeeseen virheellisten tietojen korjaamisesta.

Materiaalia henkilöstön perehdyttämisen ja asiakastyön tueksi

Ammattilaisen infopaketti on tarkoitettu henkilöstön tueksi. Se sisältää yleistä tietoa sosiaalipalvelujen asiakastiedoista OmaKannassa. Lisäksi organisaation kannattaa täydentää dokumenttiin tiedot esimerkiksi omista viivästämiskäytännöistään ja aikataulusta eri palveluissa syntyvien tietojen näyttämiselle OmaKannassa.

Asiakkaalle suunnatussa infolehtisessä kerrotaan tiiviisti sosiaalipalvelujen asiakastietojen näkymisestä OmaKannassa. Voitte tulostaa niitä palvelupisteeseen tai jaettavaksi asiakkaille esimerkiksi kotikäyntien yhteydessä.

Lue lisää

Lisätietoja kansalaiselle: 

Lisätietoja ammattilaiselle: 

Sivua päivitetty 15.4.2024