Omakannan käytön ohjaaminen

Omakannan käytön ohjaaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollossa asioiva voi joskus tarvita ohjausta Omakannan käytössä, joten ammattilaisen on hyvä tietää, mitä tietoja palvelusta voi katsella.

Omakanta on kansalaisen henkilökohtainen verkkopalvelu, jossa voi

Tutustu myös ammattilaisille suunnattuihin koulutuksiin Omakannasta.

Reseptitiedot Omakannassa

Potilas näkee reseptinsä ja lääkeostonsa Omakannasta. Sieltä hän voi myös tulostaa yhteenvedon resepteistään. Esimerkiksi ulkomaille matkustettaessa yhteenveto resepteistä on hyödyllinen.

Omakannasta voi myös lähettää reseptin uusimispyynnön terveydenhuoltoon.

Potilastiedot Omakannassa

Potilas näkee hänestä terveydenhuollossa kirjatut tiedot Omakannassa, kun ne ovat tallentuneet Kanta-palveluiden Potilastiedon arkistoon. Omakannasta voi tarkastella lähes kaikkia avohoidossa tallennettuja potilastietoja. Osastohoidosta näkee vain tallennettujen hoitotietojen yhteenvedon.

Ammattilainen voi tarvittaessa viivästää tietojen näkymisen Omakannassa, jos siihen on hoidollinen syy.

Tiedot näkyvät Omakannassa niin kauan kuin niiden lakisääteinen säilytysaika edellyttää. Omakannasta potilas näkee myös tiedot siitä, missä terveydenhuollon yksiköissä hänen tietojaan on käsitelty.

Jos Omakannassa näkyvissä potilastiedoissa ilmenee virheitä tai puutteita, korjataan ne siinä terveydenhuollon yksikössä, jossa tiedot on kirjattu. Potilas ohjataan tällaisessa tilanteessa ottamaan yhteyttä esimerkiksi organisaation tietosuojavastaavaan.

Sosiaalihuollon tiedot Omakannassa

1.11.2021 voimaan tullut asiakastietolaki mahdollistaa myös sosiaalipalvelujen asiakastietojen näyttämisen Omakannassa. Jatkossa asiakas siis näkee Omakannassa myös hänestä sosiaalihuollossa kirjatut tiedot, jotka on tallennettu Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.

Sosiaalipalveluiden tiedot alkavat näkyä alkuvuoden 2023 aikana vaiheittain sitä mukaa, kun

  • sosiaalihuollon palvelunantajat toteuttavat tarvittavat muutokset tietojärjestelmiinsä
  • eri sosiaalipalveluissa syntyviä asiakirjoja aletaan tallentaa Kantaan siirtymäaikojen puitteissa.

Jos Omakannassa asiakkaan tiedoissa ilmenee virheitä tai puutteita, korjataan ne siinä sosiaalihuollon yksikössä, jossa tiedot on kirjattu. Asiakas ohjataan tällaisessa tilanteessa ottamaan yhteyttä esimerkiksi organisaation tietosuojavastaavaan.

Puolesta asiointi Omakannassa

Omakannassa voi asioida toisen aikuisen ja alaikäisen lapsen puolesta.

Toisen aikuisen puolesta asiointi

Täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö voi asioida toisen aikuisen puolesta Omakannassa, jos hänellä on siihen valtuus. Kansalainen voi antaa sähköisen valtuuden Suomi.fi-verkkopalvelussa. Valtuuden nimi on Terveydenhuollon asioiden hoito. Valtuudella voi asioida Omakannan lisäksi myös muissa terveydenhuollon asiointikanavissa.

Alaikäisen puolesta asiointi

Huoltajat voivat asioida kaikkien alaikäisten puolesta Omakannassa. Tietojen näkyminen Omakannassa yli 10-vuotiaan huoltajalle on mahdollista sitten, kun kyseisessä terveydenhuollon organisaatiossa on tehty tarvittavat muutostyöt potilastietojärjestelmään. Muutostyöt etenevät terveydenhuollon organisaatioiden omien päätösten mukaisesti.

Tietojen luovuttamiseen voi vaikuttaa Omakannassa

Kanta-informoinnin vastaanottaminen

Kun asiakas asioi ensimmäistä kertaa terveydenhuollossa tai Omakannassa, hänet informoidaan Kanta-palvelujen toimintaperiaatteista ja Kantaan tallennettujen tietojen käytöstä. Kun asiakas on vastaanottanut informoinnin, voi hän antaa luovutusluvan tai asettaa kieltoja.

Kanta-informointi kattaa myös sosiaalihuollon. Jotta asiakas voi vastaanottaa Kanta-informoinnin palvelunantajan luona, tulisi palvelunantajan käyttämään asiakastietojärjestelmään olla tehtynä tarvittavat tekniset muutokset. Sosiaalihuollon luovutusluvan antaminen ja kieltojen asettaminen Omakannassa tulevat asiakkaalle mahdolliseksi alkuvuoden 2023 aikana. 

Luovutuslupa ja kiellot 

Omakannan Tietojen käytön hallinta -osiossa asiakas voi vaikuttaa siihen, miten hänen tietonsa liikkuvat eri terveydenhuollon palvelunantajien tai vastaavasti sosiaalihuollon palvelunantajien välillä. Omakannassa on mahdollista antaa luovutuslupa tai rajoittaa tietojen luovuttamista asettamalla kieltoja.

Hoitotahto ja elinluovutustahto Omakannassa

Omakannassa potilas voi tallentaa tahdonilmaisun omasta hoidostaan. Tahdonilmaisuja ovat hoitotahto ja elinluovutustahto. Ne tallentuvat Potilastiedon arkistoon, josta ne ovat terveydenhuollon käytettävissä.

Kieltojen asettaminen ei estä hoitotahdon näkymistä terveydenhuollossa.

Tutustu Omakannan käytön peruskoulutuksiin

​​​​​​Lisää koulutusmateriaaleja Kanta-palveluista ja niiden käytöstä löydät sivuilta

Lue lisää

Sivua päivitetty 9.11.2022