Toisen puolesta asiointi

Toisen puolesta asiointi

Puolesta-asiointi tarkoittaa asiointia toisen henkilön tai yrityksen puolesta. Siihen oikeuttaa huoltajuus, valtuutus tai edunvalvontapäätös.

Huoltajan oikeus asioida kaikkien alaikäisten puolesta Omakannassa tulee mahdolliseksi vaiheittain 1.10.2020 alkaen. Sähköiseen valtuutukseen perustuva täysi-ikäisen puolesta asiointi tulee Omakannassa mahdolliseksi arviolta vuoden 2021 alkupuolella. 

Alaikäisen puolesta asiointi

Asiointi yli 10-vuotiaan puolesta tulee mahdolliseksi sitä mukaa kuin terveydenhuollon organisaatiot tekevät muutokset omiin potilastietojärjestelmiinsä. Työt etenevät terveydenhuollon organisaatioiden omien päätösten mukaisesti.

Kun muutokset on toteutettu kyseisessä organisaatiossa, terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi hoitotilanteessa alaikäisen päätöskyvyn ja tallentaa potilastietojärjestelmään päätöskykyisen alaikäisen tahdon tietojen luovuttamisesta huoltajille. 

Päätöskyvyn arviointi sekä mahdollinen tietojen luovuttamisen kielto koskevat aina yksittäistä käyntiä tai hoitojaksoa ja niihin liittyviä asiakirjoja. Tieto tulee kirjata rakenteisesti sekä käynnin että reseptin yhteyteen. 

Päätöskykyiseksi arvioitu alaikäinen voi kieltää seuraavien tietojen luovuttamisen huoltajille

  • käyntiin liittyvät tiedot
  • hoitojaksoon liittyvät tiedot
  • reseptiin liittyvät tiedot.

Asiointi alaikäisen puolesta Omakannassa

Kun huoltaja asioi Omakannassa alaikäisen lapsensa puolesta, hän kirjautuu palveluun omilla tunnuksillaan, valitsee Lapsen tiedot -linkin ja lapsen, jonka asioita haluaa hoitaa. Oikeus katsoa alaikäisen tietoja tarkistetaan väestötietojärjestelmästä.

Lisätietoja Alaikäisen puolesta asioinnista ja siihen liittyvistä rajoituksista esim. huollonjakotilanteissa:

Alaikäisen puolesta asioinnin hyödyt

Alaikäisen tietojen näkyminen Omakannassa

  • tukee huoltajien osallistumista ja tiedonsaantioikeutta 
  • vahvistaa alaikäisen oikeutta luottamukselliseen hoitosuhteeseen
  • sujuvoittaa tiedonkulkua ja vähentää kirjepostia 
  • mahdollistaa tietojen tarkastelemisen ajasta ja paikasta riippumatta.

Jotkin tiedot voivat jäädä näkymättömiin

Kaikki alaikäisen terveystiedot eivät välttämättä näy huoltajille Omakannassa. Tämä koskee erityisesti alaikäisiä, jotka

  • uuden toiminnallisuuden käyttöönoton jälkeen on arvioitu terveydenhuollossa kyvykkääksi päättämään omasta hoidostaan ja ovat kieltäneet tietojensa näkymisen Omakannassa huoltajilleen. 
  • ovat yli 10-vuotiaita ja asioivat terveydenhuollon yksikössä, jonka potilastietojärjestelmä ei vielä tue alaikäisen puolesta asioinnin toiminnallisuutta.

Sellaiset yli 10-vuotiaan lapsen tiedot, joihin ei ole kirjattu tietoa alaikäisen päätöskyvystä ja tahtoa tietojen luovuttamisesta, eivät tule näkyviin huoltajalle. 

Terveydenhuoltoa ei edellytetä kirjaamaan alaikäisen päätöskyvyn arviointia ja tietojen huoltajille luovuttamisen kannanottoa takautuvasti alaikäisen tietoihin.

Asiointi täysi-ikäisen puolesta 

Omakannassa ei ole tällä hetkellä täysi-ikäisen henkilön puolesta asioinnin toimintoja, eikä asiointi valtuutukseen tai edunvalvontapäätökseen perustuen ole mahdollista. Sähköiseen valtuutukseen perustuva täysi-ikäisen puolesta asiointi tulee Omakannassa mahdolliseksi arviolta vuoden 2021 alkupuolella. 

Valtuutuksen antamisessa hyödynnetään Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-valtuuksia (suomi.fi), eli valtuuden antaminen vaatii vahvan tunnistamisen esim. verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Digi- ja väestötietovirasto kehittää myös mahdollisuutta antaa valtuutus viranomaisen luona asioimalla, jolloin sähköisiä tunnistautumisvälineitä ei tarvita. 

Edunvalvojien asiointi päämiehen puolesta tulee mahdolliseksi, kun edunvalvontatieto ja edunvalvontapäätöksen sisältö saadaan Suomi.fi-valtuuksien hyödynnettäväksi.

Puolesta-asiointi sosiaalihuollossa

Sosiaalihuollon asiakastietoja aletaan näyttää Omakannassa aikaisintaan vuodesta 2021 alkaen. Tällöin huoltajuuteen ja sähköiseen valtuutukseen perustuva puolesta asiointi Omakannassa on mahdollista myös sosiaalihuollon asiakastietojen osalta.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 01.10.2020