Presentationer av evenemang och utbildningar

Presentationer av evenemang och utbildningar

Läs presentationer av evenemang och utbildningar som ordnas av Kanta-tjänsterna.

Vi tillhandahåller utbildning om Kanta-tjänsterna och användningen av dem för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och på apoteken. Dessutom ordnar vi nätverksmöten och workshoppar där social- och hälsovårdsaktörerna och it-systemleverantörerna får delta i utvecklingen av Kanta-tjänsterna.

Du kan söka evenemang och utbildningar samt bläddra i det ingående materialet i evenemangskalendern.

Kanta-webbskolorna erbjuder yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och på apotek samt studerande i branscherna information om Kanta-tjänsterna och om nya funktioner i tjänsterna.

Du kan delta i Kanta-webbskolorna i en lärmiljö på Moodle-plattformen. Lärmiljön kräver registrering. I lärmiljön kan du studera olika helheter av Kanta-tjänsterna flexibelt och i egen takt.

Utbildningarna kan utnyttjas som ett led i organisationernas arbetsintroduktionsplaner eller i läroanstalternas läroplaner. Deltagarna får ett särskilt intyg över avlagd Kanta-webbskola.

Under vissa förutsättningar kan innehållet och materialet i Kanta-webbskolorna laddas ner till organisationens egen plattform för webbskolor. Kontakta kanta@kanta.fi för mer information om detta.

Utbildningar som kan avläggas i Kanta-webbskolorna

För närvarande kan du avlägga följande utbildningar i Kanta-webbskolornas lärmiljö:

På informationsträffarna berättas om nya Kanta-tjänster, fokusområdena i utvecklingen och aktuella ändringar. Kanta-informationsträffarna är avsedda för aktörer inom hälso- och sjukvården, men alla som är intresserade av Kanta-tjänsterna är välkomna.

Det ordnas fyra Kanta-informationsträffar om året och de spelas in. Inspelningarna och materialen läggs ut på kanta.fi i efterskott.

Tjänstetillhandahållarna inom social- och hälsovården samt apoteken får stöd i form av utbildningsinspelningar och handledningstimmar för att införa

  • Patientdataarkivet
  • Klientdataarkivet för socialvården
  • Recepttjänsten

Utbildningsinspelningar som stöd för införande

Om du planerar att ta i bruk Kanta-tjänsterna rekommenderar vi att du först bekantar dig med inspelningskonceptet Gör organisationerna redo för Kanta.

Handledningstimmar som stöd för införande

Handledningstimmarna är regelbundet återkommande utbildningar med låg tröskel där du kan ställa frågor om införandet av Kanta-tjänsterna.

Handledningstimmar ordnas för

  • hälso- och sjukvården
  • den privata socialvården
  • den offentliga socialvården.

Syftet med utbildningarna är att informera yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och på apoteken om Kanta-tjänsterna och de nationellt enhetliga verksamhetsmodellerna. Utbildningar ordnas till exempel om nya funktioner.

Du kan delta via Teams och största delen av utbildningarna spelas in. Inspelningarna och materialen läggs ut på kanta.fi i efterskott. En del utbildningar produceras direkt som inspelningar.

Kanta-forumen är nätverk för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. På forumen behandlas införandet av Kanta-tjänsterna och aktuella frågor kring användningen.

Genom att delta kan du påverka utvecklingen av tjänsterna och diskutera dem med andra aktörer.

Aktiva för närvarande:

  • Kanta-forum för hälso- och sjukvården
  • Kanta-forum för socialvården

Forumet för Kanta-arkivarier är ett nätverk som samlar Kanta-arkivarierna i social- och hälsovårdsorganisationerna. På forumet delas aktuell information och målet är att stärka Kanta-arkivariernas roll i social- och hälsovårdsorganisationerna.

Nätverksträffarna för it-systemleverantörer fokuserar på utvecklingen av Kanta-tjänsterna.

Samarbetsmöten för leverantörer

Samarbetsmötena för leverantörer erbjuder leverantörerna av patient-, klientdata- och apotekssystem information om utvecklingen av Kanta-tjänsterna och deras funktioner.

Information om socialvården för it-systemleverantörerna

På informationsträffarna om socialvården för it-systemleverantörer behandlas specifikationer, systemutveckling och aktuella frågor om att ansluta sig till Klientdataarkivet för socialvården.

Samarbetsforum för mun- och tandvården

På samarbetsforumet för mun- och tandvården behandlas områdets behov i anslutning till lagringsförfaranden, andra verksamhetsmodeller och specificerade it-strukturer.

Stöd för Datalagret för egna uppgifter

På mötena inom stödprojektet för Datalagret för egna uppgifter delas information om utvecklingsarbetet och ges råd och anvisningar om användningen av FHIR-standarden och det nationella datainnehållet samt godkänns förslag till ändringar av datainnehållet.

Workshopparna kring utvecklingen riktar sig till yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, systemleverantörer och branschens intresseorganisationer. I workshopparna presenteras nya tjänster och funktioner under utveckling på ett pragmatiskt sätt.

För närvarande ordnas workshoppar regelbundet om utvecklingen av Kanta-medicineringslistan.

Workshoppar kan också ordnas kring andra aktuella teman.

Kanta-organisationspanelen är en utvecklings- och påverkansgrupp. Den består av representanter för olika frivilligorganisationer och den deltar i utvecklingen av Kanta-tjänsterna. I panelen för organisationerna fram sina medlemmars synvinklar och behov.

Sidan har uppdaterats 13.10.2023