Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Aktuellt

2.2.2023, Meddelande - Vårdpersonal

Verksamhetsmodellen Minderåriga och Kanta-tjänsterna har uppdaterats

Institutet för hälsa och välfärd har preciserat anvisningarna som gäller situationer, där en minderårig person eller en vårdnadshavare som uträttar ärenden för en minderårig är klient inom hälso- och sjukvården eller apotekskund. Även innehållet i Kanta-webbskolan har uppdaterats för att motsvara de nya verksamhetsmodellerna.

12.1.2023, Servicemeddelande - Systemutvecklare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i februari 2023

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

12.1.2023, Servicemeddelande - Systemutvecklare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i januari 2023

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

11.1.2023, Meddelande - Vårdpersonal

Vad är information om Kanta-tjänsterna och vad har det med välfärdsområdena att göra?

Välfärdsområdena har inlett sin verksamhet, och därför får alla finländare ett meddelande om hur användningen av deras uppgifter har förändrats inom social- och hälsovården. Det här meddelandet går under namnet information om Kanta-tjänsterna. Det behändigaste är att läsa och markera informationen som mottagen på Mina Kanta-sidor. Omkring en miljon finländare har redan gjort det.

3.1.2023, Meddelande - Vårdpersonal

I handläggningen av minderårigas patientuppgifter betonar man bedömningen av beslutsförmågan - inexakt dokumentation försvårar expediering och förnyande av läkemedel

Bedömningsresultatet av den minderårigas beslutsförmåga inom hälso- och sjukvården inverkar på utlämnandet av den minderårigas uppgifter till vårdnadshavarna. Resultatet av bedömningen dokumenterar man strukturerat i patientdatasystemet för varje servicehändelse (besök, vårdperiod eller distanskontakt) och alltid för varje recept som ordineras och förnyas.

19.12.2022, Meddelande - Vårdpersonal

Ändring i verksamhetsmodellen: Tydligare anvisningar för expediering till minderårigas vårdnadshavare av recept med förbud mot utlämnande

En minderårigs recept med förbud mot att lämna ut uppgifter till vårdnadshavarna medför problem vid expedieringen. Verksamhetsmodellen Minderåriga och Kanta-tjänsterna preciseras när det gäller expedieringen av läkemedel utifrån recept med förbud mot att lämna ut uppgifter till vårdnadshavarna. På detta sätt tryggas genomförandet av läkemedelsbehandlingen för minderåriga.

19.12.2022, Meddelande - Utvecklare

Kunduppgiftslagen och de nya systemkraven inverkar år 2023 också på informationssystemleverantörernas arbete – läs materialen från samarbetsmötet

Kanta-tjänsterna ordnar regelbundet samarbetsmöten för informationssystemleverantörerna. Under mötena delar man information om Kanta-tjänsterna och utvecklingen av funktionerna i tjänsterna. Under årets sista möte behandlades kunduppgiftslagen och de nya systemkraven. Materialet från mötet finns på kanta.fi.