Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Aktuellt

30.8.2023, Meddelande - Utvecklare

FPA, THL, SHM och Valvira: Utdelning av version 2016 av Läkemedelsdatabasen efter 30.9.2023

Hälso- och sjukvården ska se till att läkemedelsförskrivare har de informationssystem de behöver för att fullgöra sina skyldigheter. Enligt lagen ska de funktioner som krävs för förskrivning av biologiska läkemedel införas och tas i bruk senast den 1 oktober 2023. Utdelningen av version 2016 av Läkemedelsdatabasen fortsätter dock efter detta för att patient- och läkemedelssäkerheten ska kunna säkerställas. Valvira och FPA inleder åtgärder vid verksamhet som strider mot bestämmelserna.

18.8.2023, Servicemeddelande - Systemutvecklare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i september 2023

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

3.8.2023, Servicemeddelande - Systemutvecklare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i augusti 2023

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.