Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Aktuellt

24/05/2022, Servicemeddelande - Systemutvecklare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i juni 2022

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

23/05/2022, Blogg - Medborgare

Fem tips om hur du använder Mina Kanta-sidorna

På Mina Kanta-sidorna ser du dina egna hälsouppgifter. Dess mångsidiga egenskaper gör det smidigare att sköta dina ärenden med hälso- och sjukvården. Känner du redan till dessa fem egenskaper hos Mina Kanta-sidorna?

18/05/2022, Servicemeddelande - Systemutvecklare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i maj 2022

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

17/05/2022, Meddelande - Utvecklare

Felaktig anteckning vid bedömning av minderårigas beslutsförmåga orsakar problem i recept

Värdet 4 ”det är okänt om den minderåriga är beslutsförmögen, uppgifter lämnas inte till vårdnadshavarna” vid bedömning och anteckning av minderårigas beslutsförmåga orsakar problem vid expediering av recept. Enligt verksamhetsmodellen kan alternativet inte rekommenderas i samband med förskrivning eller förnyande av recept på läkemedel. Patientdataarkivet ska inte innehålla alternativ som valts som utgångsvärden i anslutning till bedömningen av minderårigas beslutsförmåga. Alternativen ska i stället beaktas av den som förskriver läkemedel.

26/04/2022, Blogg - Medborgare

Mina Kanta-sidorna följer med Katri Leino-Nzau även till Estland

På Mina Kanta-sidorna kan man se sina egna hälsouppgifter och recept, men sidorna kan även användas för annat. Katri Leino-Nzau köper receptbelagda läkemedel med ett elektroniskt recept från Estland och sköter också sin äldre mammas ärenden.

26/04/2022, Servicemeddelande - Systemutvecklare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i april 2022

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.