Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Aktuellt

26/10/2021, Meddelande - Utvecklare

Kriminella fiskar efter bankkoder genom e-postmeddelanden som sänds i Mina Kanta-sidors namn – klicka inte på länken i meddelandet!

Det har sänts e-post i Mina Kanta-sidors namn där man uppmanas logga in på Mina Kanta-sidor via länken i meddelandet. I meddelandena har även hänvisats till covid-19-certifikatet och coronavaccinationsintyget. Det är fråga om bedrägeri i form av nätfiske (phishing). Logga in på Mina Kanta-sidor endast på adressen kanta.fi.

26/10/2021, Blogg - Medborgare

Intyg och utlåtanden vidarebefordras elektroniskt

Vissa hälsointyg eller uppgifter ur dem kan redan nu vidarebefordras elektroniskt till FPA:s förmånsbehandlare och till Traficom. Elektronisk överföring blir allt vanligare. Enligt Arvo Soininen, 75 år, gick det enkelt och snabbt att förnya körkortet på nätet.

25/10/2021, Servicemeddelande - Systemutvecklare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i oktober

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

09/10/2021, Blogg - Medborgare

Spara din donationsvilja på Mina Kanta-sidorna

I Finland är varje människa en potentiell organdonator, såvida man under sin livstid inte förbjudit detta. Med ett klick kan du enkelt spara din egen donationsvilja på Mina Kanta-sidorna.

08/10/2021, Blogg - Vårdpersonal

Dataskyddsarbetet effektiviseras i organisationerna

Lagen om klientuppgifter träder i kraft i november, vilket även effektiviserar dataskyddsarbetet. En utredning visar att det även finns utrymme för förbättring. THL samlar som bäst in utlåtanden om bestämmelserna kring datahantering.