Resepti ulkomailla

Resepti ulkomailla

Ulkomaille matkustava potilas tarvitsee mukaansa selvitykset olemassa olevista resepteistä. Ulkomailla lääkkeitä voi ostaa sähköisellä reseptillä Virosta, Kroatiasta, Portugalista, Puolasta ja Espanjasta.

Lääkkeen määrääjä voi kirjoittaa myös englanninkielisen lääkemääräyksen, jos lääkkeitä on tarve hankkia ulkomailla olon aikana muualta kuin Virosta, Kroatiasta, Portugalista, Puolasta ja Espanjasta.

Jäljennös resepteistä ulkomaanmatkaa varten

Potilas voi pyytää ulkomaanmatkaa varten reseptitiedoistaan allekirjoitetun englanninkielisen yhteenvetotulosteen "Jäljennös sähköisistä resepteistä". Se annetaan vain toimitetuista resepteistä. Jäljennöksellä potilas voi tarvittaessa todistaa esim. tullissa, että hänellä on oikeus kuljettaa henkilökohtaisia lääkkeitä mukanaan. Asiakirjan saa lääkkeen määrääjältä ja apteekista.

Sähköinen resepti ulkomailla

Sähköisellä reseptillä voi ostaa lääkkeitä myös niiden Euroopan maiden apteekeista, joissa on valmius toimittaa toisessa maassa määrättyjä sähköisiä reseptejä. Tällä hetkellä lääkkeitä voi ostaa Virosta, Kroatiasta, Portugalista, Puolasta ja Espanjasta.

Lääkkeitä eivät ole esim. perusvoiteet, kliiniset ravintovalmisteet, hoitotarvikkeet, ravintolisät ja sidetarpeet.

Seuraavia lääkkeitä ei voi ostaa ulkomailla:

  • huumausaineita
  • PKV-lääkkeitä, jotka vaativat alkuperäisen lääkemääräyksen (PKV-luokka PA tai ZA)
  • apteekissa valmistettavia lääkkeitä
  • yhdistelmäpakkauksia eli pakkauksia, jotka sisältävät useita eri valmisteita
  • potilaskohtaisia erityislupavalmisteita
  • lääkkeitä, jotka on määrätty tietylle ajalle (esim. lääkkeen kokonaismäärä on määrätty sanallisesti ”1 vuoden annos”)
  • lääkkeitä, jotka voidaan toimittaa määräajoin uudelleen. Reseptissä lukee tällöin iter semel, iter bis tai iter ter
  • lääkkeitä, joihin liittyy lääkärinpalkkio ja jota ei ole vielä kertaakaan toimitettu Suomessa.

Huomioitavaa lääkettä määrätessä

Yleisin syy siihen, että lääkettä ei voi ostaa ulkomailla, on lääkkeen määrääminen tietylle ajalle. Tarkistathan lääkettä määrätessä, että lääkkeen määrä on ilmoitettu kokonaismääränä tai pakkauksina.

Ulkomailla tehdyt lääketoimitukset näkyvät reseptin tiedoissa samoin kuin Suomessa tehdyt toimitukset. Jos toisen Euroopan maan apteekissa on toimitettu reseptistä poikkeavaa pakkauskoon yksikköä (esimerkiksi millilitraa ampullien sijasta), reseptiin jäljelle jäävä lääkemäärä nollautuu eikä lääkettä voi enää toimittaa. Resepti tulee tarvittaessa uudistaa.

Paperinen lääkemääräys ulkomailla ostoa varten

Lääkkeen määrääjä voi kirjoittaa reseptin nimeltään ”Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten”, jos lääkkeitä on tarve hankkia ulkomailla olon aikana muualta kuin Virosta, Kroatiasta, Portugalista, Puolasta ja Espanjasta. Potilasohjeen sijasta lääkkeen määrääjä tulostaa tällöin englanninkielisen lääkemääräyksen. Lääkemääräyksellä ei voi ostaa lääkkeitä Suomesta. 

Ulkomailla tehdyt lääketoimitukset eivät tallennu reseptin tietoihin Reseptikeskukseen. 

Seuraavista lääkkeistä ei voi kirjoittaa Lääkemääräystä ulkomailla ostoa varten

  • huumausaineita sisältävät tai alkuperäisen lääkemääräyksen vaativat PKV-lääkkeet
  • apteekissa valmistettavat lääkkeet.

EU-maiden on tunnustettava toisissa jäsenmaissa annetut reseptit. Apteekki voi kieltäytyä toimittamasta toisessa jäsenmaassa annettua reseptiä, jos se epäilee reseptin aitoutta tai asianmukaisuutta. Apteekki toimittaa lääkkeet oman maan lainsäädäntönsä mukaisesti.

Minun terveyteni @ EU -logo. Sähköiset terveyspalvelut - digitaalinen palveluinfrastruktuuri. Eurooppalainen sähköinen resepti on Euroopan unionin tarjoama palvelu.

Sivua päivitetty 24.10.2023