Sähköisen eurooppalaisen reseptin toimitus

Sähköisen eurooppalaisen reseptin toimitus

Suomalaisissa apteekeissa voi toimittaa sähköisiä eurooppalaisia reseptejä. Ensimmäisenä maana mukaan tuli Viro. Reseptin toimittamisessa on maakohtaisia eroja.

Ensimmäisenä suomalaisessa apteekissa on voinut ostaa lääkkeitä virolaisilla resepteillä 1.6.2020 alkaen. Lisää Euroopan maita tulee mukaan myöhemmin. Tiedot uusista maista päivitetään tälle sivulle sitä mukaa, kun niitä tulee lisää palvelun piiriin.

Lääkkeen toimittamisessa noudatetaan Fimean voimassa olevaa määräystä Lääkkeiden toimittaminen Eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella.

Reseptin toimittamisen esteet

Ulkomaista reseptiä ei voi toimittaa Suomessa, jos kyseessä on erityislääkemääräys, kuten esimerkiksi

  • huumausainelääkemääräys
  • alkuperäistä säilytettävää lääkemääräystä vaativa PKV-lääke, jonka luokitus Lääketietokannassa on PA tai ZA.

Reseptin toimittaminen

Ulkomainen asiakas tunnistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen lääkkeen toimittamista. Asiakasta myös informoidaan tietojen käsittelystä Suomessa. Sähköiset reseptit haetaan Suomeen toisesta maasta ja vastaavasti toimitustiedot lähetetään toiseen maahan kansallisten yhteyspisteiden kautta. Suomen kansallinen yhteyspiste on Kelassa. Kansalliset yhteyspisteet vastaavat siitä, että niiden kautta välitetään toiseen Euroopan maahan vain sellaisia reseptejä, jotka ovat toimituskelpoisia lähtömaan puolesta. Jos reseptiä ei löydy, varmistetaan, että asiakas on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiseen, jos sellaista vaaditaan toisessa maassa.

Apteekin henkilökunta tarkistaa asiakkaan henkilöllisyystodistuksen. Asiakkaalle kerrotaan tietojen käsittelystä Suomessa. Asiakkaan reseptit haetaan tämän asuinmaasta. Lääke valitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Lääke vaihdetaan tarvittaessa toiseksi, ellei lääkevaihtoa ole kielletty. Tarvittavat toimitusmerkinnät ja annosohjetarrat lisätään lääkepakkaukseen. Alkuperäinen resepti tulostetaan asiakkaalle. Tieto toimituksesta toimitetaan asiakkaan asuinmaahan. Jos reseptiä ei löydy, varmistetaan, onko asiakas antanut suostumuksensa toisessa maassa.

Ulkomaisella sähköisellä reseptillä suomalaisesta apteekista tehdyistä lääkeostoista ei toistaiseksi pystytä antamaan suorakorvausta. Asiakkaan on haettava mahdolliset lääkekorvaukset jälkikäteen tilanteesta riippuen asuinmaastaan tai Kelasta. Asiakkaalle annetaan kuitti ostoksesta ja tuloste reseptin pdf-versiosta lääkekorvausten hakemista varten. Jos asiakas hakee korvausta Kelasta, annetaan hänelle lisäksi laskelma lääkeostoista.

Maakohtaisia eroja sähköisen reseptin toimittamisessa

Jokainen maa ylläpitää sivustoa (ec.europa.eu), jossa on kuvattu edellytykset ja rajoitukset kyseisen maan reseptien toimittamiselle toisessa maassa.

Alla on kuvattu mukana olevien maiden erityispiirteitä. Reseptien toimittamisessa ulkomaille voi olla myös muita maakohtaisia rajoituksia. Lisätietoja voi tarkistaa yllä olevan linkin kautta maakohtaisesti.

Viro

  • Asiakas tunnistetaan passista tai henkilökortista.
  • Reseptiä haettaessa toimitettavaksi annetaan virolainen henkilötunnus.
  • Ei vaadita suostumusta, mutta kansalainen voi kieltää reseptitietojen lähettämisen ulkomaille.
  • Määräykset ovat pääsääntöisesti geneerisellä nimellä, kauppanimen käyttö on perusteltava reseptissä.
  • Jos lääkäri ei ole rajoittanut reseptin voimassaoloaikaa, reseptit ovat voimassa 60 päivää, ja uusimisen jälkeen 180 päivää. Valtaosa jatkuvaan lääkitykseen tarkoitetuista resepteistä on voimassa 180 päivää. Huumausainereseptit ovat voimassa 30 päivää.
  • Huumausainereseptejä ei voi toimittaa Suomessa. Lisäksi Viron maakohtaisten rajoitusten vuoksi tiettyjen psykotrooppisten valmisteiden toimitus ei ole mahdollista.
  • Tallennettua toimitusta ei voida jälkikäteen korjata tai mitätöidä. Potilas voi ottaa yhteyttä lääkäriin ja pyytää uuden reseptin.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 23.07.2020