Sähköisen eurooppalaisen reseptin toimitus

Sähköisen eurooppalaisen reseptin toimitus

Suomalaisissa apteekeissa voi toimittaa sähköisiä eurooppalaisia reseptejä. Palvelussa on mukana tällä hetkellä viisi maata. Reseptin toimittamisessa on maakohtaisia eroja.

Suomalaisessa apteekissa voi ostaa lääkkeitä seuraavien maiden sähköisillä resepteillä:

 • Viro
 • Kroatia
 • Portugali
 • Puola
 • Espanja (16 aluetta 4.3.2024 alkaen)

Lisää Euroopan maita on tulossa mukaan myöhemmin. Tiedot uusista maista päivitetään tälle sivulle sitä mukaa, kun niitä tulee lisää palvelun piiriin.

Reseptin toimittamisen esteet

Ulkomaista reseptiä ei voi toimittaa Suomessa, jos kyseessä on erityislääkemääräys, kuten esimerkiksi

 • huumausainelääkemääräys
 • alkuperäistä säilytettävää lääkemääräystä vaativa PKV-lääke, jonka luokitus Lääketietokannassa on PA tai ZA.

Toisen puolesta asiointi ei ole mahdollista, sillä tietoja asiasta ei pystytä välittämään sähköisesti maiden välillä. Jos alaikäinen asiakas on läsnä apteekissa, asiointi on lähtökohtaisesti mahdollista. Alaikäisen reseptitietojen välittymisessä palvelun kautta on kuitenkin maakohtaisia eroja.

Ulkomaisella reseptillä ei voi toimittaa lääkkeitä verkkoapteekin kautta.

Reseptin toimittaminen

Ulkomainen asiakas tunnistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen lääkkeen toimittamista. Asiakasta myös informoidaan tietojen käsittelystä Suomessa.

Sähköiset reseptit haetaan Suomeen toisesta maasta ja vastaavasti toimitustiedot lähetetään toiseen maahan kansallisten yhteyspisteiden kautta. Suomen kansallinen yhteyspiste on Kelassa. Kansalliset yhteyspisteet vastaavat siitä, että niiden kautta välitetään toiseen Euroopan maahan vain sellaisia reseptejä, jotka ovat toimituskelpoisia lähtömaan puolesta. Jos reseptiä ei löydy, varmistetaan, että asiakas on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiseen, jos sellaista vaaditaan toisessa maassa.

Lääkkeen toimittamisessa noudatetaan Fimean voimassa olevaa määräystä Lääkkeiden toimittaminen Eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella.

Apteekin henkilökunta tarkistaa asiakkaan henkilöllisyystodistuksen. Asiakkaalle kerrotaan tietojen käsittelystä Suomessa. Asiakkaan reseptit haetaan tämän asuinmaasta. Lääke valitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Lääke vaihdetaan tarvittaessa toiseksi, ellei lääkevaihtoa ole kielletty. Tarvittavat toimitusmerkinnät ja annosohjetarrat lisätään lääkepakkaukseen. Alkuperäinen resepti tulostetaan asiakkaalle. Tieto toimituksesta toimitetaan asiakkaan asuinmaahan. Jos reseptiä ei löydy, varmistetaan, onko asiakas antanut suostumuksensa toisessa maassa.

Lääkekorvaukset vasta jälkikäteen

Ulkomaisella sähköisellä reseptillä suomalaisesta apteekista tehdyistä lääkeostoista ei toistaiseksi pystytä antamaan suorakorvausta. Asiakkaan on haettava mahdolliset lääkekorvaukset jälkikäteen tilanteesta riippuen asuinmaastaan tai Kelasta. Asiakkaalle annetaan kuitti ostoksesta ja tuloste reseptin pdf-versiosta lääkekorvausten hakemista varten. Jos asiakas hakee korvausta Kelasta, annetaan hänelle lisäksi laskelma lääkeostoista.

Koulutusta sähköisestä reseptistä

Maakohtaisia eroja sähköisen reseptin toimittamisessa

Alla on kuvattu mukana olevien maiden erityispiirteitä. Reseptien toimittamisessa ulkomaille voi olla myös muita maakohtaisia rajoituksia.

Minun terveyteni @ EU -logo. Sähköiset terveyspalvelut - digitaalinen palveluinfrastruktuuri. Eurooppalainen sähköinen resepti on Euroopan unionin tarjoama palvelu.

 • Vironkielinen informointi asiakkaalle
 • Asiakas tunnistetaan passista (europa.eu) tai henkilökortista (europa.eu). Voit tarkastaa oheisista linkeistä, millaiset virolaiset henkilöllisyysdokumentit hyväksytään.
 • Reseptiä haettaessa toimitettavaksi annetaan virolainen henkilötunnus. Henkilöllä on oltava Viron kansalaisuus tai oleskelulupa ja osoite Virossa. Jos osoite on rekisteröity Viron ulkopuolelle, reseptin toimitus ei onnistu.
 • Suostumusta ei vaadita, mutta kansalainen voi kieltää reseptitietojen lähettämisen ulkomaille.
 • Määräykset ovat pääsääntöisesti geneerisellä nimellä, kauppanimen käyttö on perusteltava reseptissä.
 • Jos lääkäri ei ole rajoittanut reseptin voimassaoloaikaa, reseptit ovat voimassa 60 päivää, ja uusimisen jälkeen 180 päivää. Valtaosa jatkuvaan lääkitykseen tarkoitetuista resepteistä on voimassa 180 päivää.
 • Lisäksi Viron maakohtaisten rajoitusten vuoksi tiettyjen psykotrooppisten valmisteiden toimitus ei ole mahdollista.
 • Tallennettua toimitusta ei voi jälkikäteen korjata tai mitätöidä. Potilas voi ottaa yhteyttä lääkäriin ja pyytää uuden reseptin.
 • Alaikäisen reseptitietojen käsittelyssä ei ole rajoituksia.
 • Kroatiankielinen informointi asiakkaalle
 • Asiakas tunnistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta (europa.eu). Lisäksi hänen on näytettävä sairausvakuutuskortti. Voit tarkastaa oheisesta linkistä, millaiset kroatialaiset henkilöllisyysdokumentit hyväksytään.
 • Asiakkaan tulee antaa suostumus reseptitietojen luovuttamiseen ulkomaille Kroatian terveysportaalin kautta. Yli 16-vuotiaat henkilöt voivat antaa ko. suostumuksen.
 • Reseptejä haettaessa annetaan asiakkaan 9 merkkinen vakuutustunnus (MBO) sairausvakuutuskortista.
 • Reseptit ovat voimassa 15 päivää. Poikkeuksena psykotrooppisia aineita sisältävät reseptit ovat voimassa 5 päivää ja antibioottireseptit 3 päivää.
 • Portugalinkielinen informointi asiakkaalle
 • Asiakkaan tulee antaa suostumus reseptitietojen luovuttamiseen ulkomaille Portugalin NHS-portaalin kautta.
 • Asiakas tunnistetaan passista (europa.eu) tai henkilökortista (europa.eu). Voit tarkastaa oheisista linkeistä, millaiset portugalilaiset henkilöllisyysdokumentit hyväksytään.
 • Reseptiä haettaessa annetaan asiakkaan sairausvakuutustunnus. Tunnus löytyy henkilökortin taustapuolelta (NHS patient ID). Lisäksi annetaan reseptin tunnus ja toimituksen PIN-koodi. Ne ovat reseptin tulosteessa tai asiakkaan matkapuhelinsovelluksessa.
 • Lääkemääräykset akuuttiin vaivaan ovat voimassa 30 päivää ja pitkäaikaiseen vaivaan kuusi kuukautta.
 • Määräykset ovat pääsääntöisesti geneerisellä nimellä, kauppanimen käyttö on perusteltava reseptissä.
 • Alaikäisen reseptitietojen käsittelyssä ei ole rajoituksia.
 • Puolankielinen informointi asiakkaalle
 • Asiakkaan tulee antaa suostumus reseptitietojensa luovuttamiseen ulkomaille. Suostumus annetaan Puolan terveysministeriön verkkopalvelussa (pacjent.gov.pl).
 • Asiakas tunnistetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Voit tarkastaa oheisista linkeistä, millaiset puolalaiset henkilöllisyysdokumentit hyväksytään.
 • Reseptiä haettaessa annetaan asiakkaan puolalainen henkilötunnus (PESEL).
 • Vain täysi-ikäisten reseptien toimittaminen on mahdollista.
 • Reseptit ovat voimassa tavanomaisille lääkkeille ja itsehoitolääkkeille 30 päivää, immunologisille lääkkeille 120 päivää ja antibiooteille 7 päivää.
 • Puolan maakohtaisten rajoitusten vuoksi psykotrooppisten, voimakkaasti keskushermostoon vaikuttavien ja apteekissa valmistettavien ex tempore-lääkkeiden toimittaminen ei ole mahdollista.
 • Määräykset ovat pääsääntöisesti kauppanimellä.
Espanjalaisen asiakkaan tunnistamisvaihtoehdot
Tunnistamisvaihtoehto Tarvittavien tunnisteiden määrä Apteekkijärjestelmään syötettävä koodi
1 1 kpl Kansallinen henkilötunnus (16 merkkiä)
2 2 kpl Alueellinen henkilötunnus + aluetunniste

Tunnistamisvaihtoehto 1, kansallinen henkilötunnus

 • Kansallinen henkilötunnus koostuu 8 B-kirjaimesta ja 8 muusta merkistä (yht. 16 merkkiä)

Tunnistamisvaihtoehto 2, alueellinen henkilötunnus + aluetunniste

 • Alueellisesta henkilötunnuksesta (esp. ”Tasa”) on eri variaatioita. Kysy tarvittaessa asiakkaalta, mikä kortin numerosarjoista on alueellinen henkilötunnus.
 • Aluetunnisteet (esp. ”Cite”): Espanjassa on useita alueita ja jokaisella niistä on erilainen sairausvakuutuskortti ja aluetunniste. Eri alueiden aluetunnisteet:
  • Andalusia: 803404
  • Aragonia: 803410
  • Baskimaa: 803402
  • Cantabria: 803406
  • Ceuta: 803418
  • Extremadura: 803413
  • Galicia: 803415
  • Kanariansaaret: 803412
  • Kastilia ja León: 803417
  • Kastilia-La Mancha: 803411
  • Katalonia: 803401
  • Madridin alue: 803416
  • Melilla: 803419
  • Murcia: 803408
  • Navarra: 803403
  • Valencia: 803409
  • Huom! Kaikissa Andalusian ja Baskimaan alueellisissa sairausvakuutuskorteissa ei ole aluetunnistetta. Syötä tällöin aluetunniste yllä olevan listan mukaisesti.
 • Jos asiakkaan sairausvakuutuskortissa ei ole kuvaa, pitää hänen sairausvakuutuskortin lisäksi esittää passi tai kuvallinen henkilökortti.
 • Huomaa, että eri apteekkijärjestelmissä yllä olevat tunnisteet annetaan eri kenttiin. Ota yhteyttä omaan järjestelmätoimittajaasi varmistuaksesi oikeasta toimintatavasta.
 • Asiakkaan ei tarvitse antaa suostumusta reseptitietojen luovuttamiseen ulkomaille toimitusta varten.
 • Lääkemääräykset voivat olla joko geneerisellä nimellä tai kauppanimellä.
 • Espanjan maakohtaisten rajoitusten vuoksi huumausaineiden sekä psykotrooppisten valmisteiden lisäksi lääkemääräykset, joilla on määrätty enemmän kuin neljää yhdistettä sisältävää valmistetta (monivitamiinit), ei voida toimittaa.
 • Kroonisten sairauksien lääkkeiden reseptit ovat voimassa vuoden.
 • Lääkärit, sairaanhoitajat sekä hammaslääkärit voivat määrätä lääkkeitä.
Sivua päivitetty 18.3.2024