Ostopalvelun valtuutus

Ostopalvelun valtuutus

Ostopalvelun valtuutus helpottaa potilastietojen välittämistä ostopalvelun tuottajan ja järjestäjän välillä. Valtuutuksen nojalla tuottaja voi tallentaa potilastiedot suoraan järjestäjän rekisteriin Potilastiedon arkistossa.

Ostopalvelun valtuutus on Potilastiedon arkistoon kuuluva toiminnallisuus. Kun ostopalvelun järjestäjä ja tuottaja ottavat toiminnallisuuden käyttöön, ostona tuotettujen potilastietojen välittäminen sujuvoituu.

Valtuutuksella ostopalvelun tuottajalle annetaan ennalta määritetyssä laajuudessa käyttöoikeudet järjestäjän potilasrekisterin tietoihin Potilastiedon arkistossa. Tuottaja pääsee siis katselemaan järjestäjän tallentamia potilastietoja sovitussa laajuudessa.

Lisäksi tuottaja pystyy valtuutuksen nojalla tallentamaan ostopalveluna tuottamansa potilastiedot suoraan ostopalvelun järjestäjän rekisteriin Potilastiedon arkistossa. 

Ostopalveluvaltuutus kattaa myös palvelusetelillä järjestettävän palvelun tuottamisen. 

Ostopalvelun järjestäjä

Jos terveydenhuollon palvelunantajalla ei ole mahdollisuutta tuottaa jotain palvelua itse, se voi hankkia palvelun ostopalveluna toiselta palvelunantajalta. Palvelun tilaava palvelunantaja on tällöin ostopalvelun järjestäjä.

Järjestäjä tallentaa Potilastiedon arkistoon ostopalvelun valtuutuksen, jossa määritetään ostopalvelun tuottajan käyttö- ja arkistointioikeudet järjestäjän potilasrekisteriin.

Ostopalvelun tuottaja

Terveydenhuollon palvelunantaja, jolta palvelu on ostettu, toimii ostopalvelun tuottajana, joka toteuttaa järjestäjän tilaaman palvelun.

Ostopalveluna tuotetut potilasasiakirjat, esim. kertomustiedot, tutkimustulokset ja lausunnot, kuuluvat ostopalvelun järjestäjän rekisteriin. 

Järjestäjän tallentaman ostopalvelun valtuutuksen nojalla tiedot on mahdollista tallentaa suoraan järjestäjän rekisteriin Potilastiedon arkistossa, jolloin tietoja ei tarvitse toimittaa järjestäjälle muulla tavoin. 

Valtuutuksen sisältö

Ostopalvelun valtuutus on lomakerakenteinen asiakirja, jonka ostopalvelun järjestäjä tuottaa ennen ostopalvelun aloittamista siinä vaiheessa, kun ostopalvelun tuottaja on tiedossa.

Valtuutusasiakirja tallennetaan Potilastiedon arkistoon ja sen tiedot saadaan potilastietojärjestelmästä tai erillisjärjestelmästä (palveluseteli). 

Valtuutus on aina tuottajakohtainen. Valtuutuksella määritetään palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan ohella tiedot myös mm. valtuutuksen voimassaolosta, laajuudesta ja tyypistä (potilaskohtainen/väestötasoinen). 

Väestötasoinen ostopalvelu koskee laajaa väestöryhmää, jossa potilaita ei voida yksilöidä etukäteen (esim. yöpäivystys, laboratoriopalvelut). Potilaskohtainen ostopalvelu järjestetään yksilöidylle potilaalle (esim. toimenpide, leikkaus). 

Perehtymismateriaalia

Lisätietoja

kanta@kanta.fi

Sivua päivitetty 05.01.2022