Ostopalvelun valtuutus

Ostopalvelun valtuutus

Mikäli terveydenhuollon palvelunantajalla ei ole mahdollisuutta tuottaa jotain palvelua itse, se voi hankkia palvelun ostopalveluna toiselta palvelunantajalta.

Ostopalvelun valtuutus on Potilastiedon arkistoon kuuluva toiminnallisuus. Siinä tuottajalle annetaan ennalta määritetyssä laajuudessa käyttöoikeudet järjestäjän potilasrekisteriin Potilastiedon arkistossa. Tuottaja pääsee katselemaan järjestäjän tallentamia potilastietoja sovitussa laajuudessa. Ostopalveluna tuottamansa potilastiedot tuottaja puolestaan tallentaa tavallisesti suoraan Potilastiedon arkistoon ostopalvelun järjestäjän rekisteriin. 

Ostopalveluvaltuutus kattaa myös palvelusetelillä järjestettävän palvelun tuottamisen. 

Ostopalvelun tuottajan käyttö- ja arkistointioikeudet järjestäjän potilasrekisteriin määritetään ostopalvelun valtuutuksessa.

Ostopalvelun järjestäjä

Mikäli terveydenhuollon palvelunantajalla ei ole mahdollisuutta tuottaa jotain palvelua itse, se voi hankkia palvelun ostopalveluna toiselta palvelunantajalta. Palvelun tilaava palvelunantaja on tällöin ostopalvelun järjestäjä.

Ostopalvelun tuottaja

Terveydenhuollon palvelunantaja, jolta palvelu on ostettu, toimii ostopalvelun tuottajana ja toteuttaa järjestäjän tilaaman palvelun. Ostopalveluna tuotetut potilasasiakirjat, esim. kertomustiedot, tutkimustulokset ja lausunnot, kuuluvat kuitenkin ostopalvelun järjestäjän rekisteriin. 

Valtuutuksen sisältö

Ostopalvelun valtuutus on lomakerakenteinen asiakirja, jonka ostopalvelun järjestäjä tuottaa ennen ostopalvelun aloittamista siinä vaiheessa, kun ostopalvelun tuottaja on tiedossa. Valtuutusasiakirja tallennetaan Potilastiedon arkistoon ja sen tiedot saadaan potilastietojärjestelmästä tai erillisjärjestelmästä (palveluseteli). 

Valtuutus on aina tuottajakohtainen. Valtuutuksella määritetään palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan ohella tiedot myös mm. valtuutuksen voimassaolosta, laajuudesta ja tyypistä (potilaskohtainen/väestötasoinen). 

Väestötasoinen ostopalvelu koskee laajaa väestöryhmää, jossa potilaita ei yksilöidä etukäteen (esim. seulontatutkimukset). Potilaskohtainen ostopalvelu järjestetään yksilöidylle potilaalle (esim. toimenpide, leikkaus). 

Lisätietoja

kanta@kanta.fi

Sivua päivitetty 30.07.2020