Ostopalvelun valtuutus

Ostopalvelun valtuutus

Ostopalvelun valtuutus helpottaa potilastietojen välittämistä ostopalvelun tuottajan ja järjestäjän välillä. Valtuutuksella tuottaja voi tallentaa potilastiedot suoraan järjestäjän rekisteriin Kanta-palveluissa.

Kanta-palvelujen ostopalvelun valtuutus -toiminnallisuuden avulla ostopalveluissa muodostuvat potilastiedot saadaan välitettyä järjestäjän ja tuottajan välillä sähköisesti ja tietoturvallisesti.

Tietojen sujuva liikkuminen on tärkeää, kun terveydenhuollon palvelun järjestäjä ostaa palvelun ulkopuoliselta tuottajalta. Ostopalvelussa potilasta hoidetaan aina järjestäjän lukuun, joten ostopalveluna tuotettavan hoidon yhteydessä syntyvät potilastiedot kuuluvat järjestäjän potilasrekisteriin.

Ostopalvelun valtuutuksen avulla

  • tuottaja voi tallentaa tiedot omasta potilastietojärjestelmästään suoraan järjestäjän rekisteriin Potilastietovarannossa.
  • tuottaja voi katsella järjestäjän potilasrekisteristä tietoja, jotka ovat tarpeellisia hoidon toteuttamiseksi. Tiedot näkyvät riippumatta siitä, onko potilas rajoittanut tietojensa luovuttamista.

Miten ostopalvelun valtuutus toimii?

Ostopalvelun valtuutus on käytännössä lomakerakenteinen valtuutusasiakirja, jolla järjestäjä määrittää oikeuksia tuottajalle (katselu- tai tallennusoikeudet).

Valtuutusasiakirja tallennetaan Potilastietovarantoon. Asiakirja tallennetaan potilastietojärjestelmällä tai erillisellä palvelusetelijärjestelmällä. Ostopalvelun valtuutusta voi siis käyttää myös palvelusetelillä tuotettavissa ostopalveluissa.

Valtuutus annetaan erikseen jokaiselle palveluntuottajalle

Ostopalvelun järjestäjä tallentaa ostopalvelun valtuutuksen erikseen jokaiselle palveluntuottajalle. Potilastietovaranto ei tue ostopalveluiden ketjutusta, eli tilannetta, jossa tuottaja hankkii edelleen palvelua alihankintana kolmannelta osapuolelta. Tällöin palvelun järjestäjä tallentaa ostopalvelun valtuutuksen myös alihankkijalle.

Ostopalvelun valtuutus voi olla potilaskohtainen tai rekisteritasoinen

Valtuutusasiakirja voi olla ostopalvelun luonteesta riippuen potilaskohtainen tai rekisteritasoinen (aiemmin väestötasoinen).

Potilaskohtaista valtuutusasiakirjaa käytetään, kun ostopalvelua tai palvelusetelipalvelua järjestetään yksilöidylle potilaalle.

Potilaskohtaisella valtuutuksella ostopalvelun tuottaja

  • saa käyttöönsä joko kaikki tai valtuutuksessa määritellyt potilasasiakirjat, jotka palvelun järjestäjä on kyseisestä potilaasta tallentanut Kantaan.
  • voi arkistoida kyseisen potilaan asiakirjat suoraan järjestäjän rekisteriin.

Rekisteritasoinen valtuutus on tarkoitettu tilanteisiin, joissa potilaita ei voida etukäteen tietää. Ulkopuoliselta tuottajalta voidaan ostaa esimerkiksi yöpäivystystoiminta, laboratoriopalvelut tai kuvantamisen palvelut. Tällöin valtuutus voidaan laatia rekisterikohtaisesti niin, että se koskee kaikkia järjestäjän potilasrekisteriin kuuluvia potilaita.

Rekisteritasoisella valtuutuksella ostopalvelun tuottaja

  • voi saada käyttöönsä kaikki palvelun järjestäjän potilasasiakirjat Kannasta. (Tarkempaa rajausta ei ole mahdollista tehdä, tuottajalla on pääsy joko kaikkiin tietoihin tai ei pääsyä lainkaan.)
  • voi arkistoida kaikki ostopalvelussa muodostuvat potilasasiakirjat suoraan järjestäjän rekisteriin.

Ostopalvelun valtuutus kattaa myös kuva-aineistot

Ostopalvelun valtuutus on kattanut myös ostopalveluna tuotetut kuva-aineistot vuodesta 2023 alkaen. Kuvantamispalvelun tuottaja pääsee sen avulla katselemaan järjestäjän rekisterissä olevia kuvantamistutkimuksia ja potilasasiakirjoja. Lisäksi kuvat ja niihin liittyvät asiakirjat on mahdollista tallentaa ostopalvelun valtuutuksen avulla suoraan järjestäjän rekisteriin.

Ostopalvelun valtuutusta kehitetään jatkuvasti

Tulossa oleva päivitetty ostopalvelun valtuutus helpottaa muun muassa palveluseteleillä tuotettavien ostopalvelujen järjestämistä. Palvelun järjestäjä voi jatkossa luoda potilaalle avoimen ostopalvelun valtuutuksen. Näin tuottaja voi myöhemmin, potilaan pyynnöstä, kiinnittää itsensä ostopalvelun valtuutuksen tuottajaksi. Asiakas myös näkee palvelusetelinsä OmaKannasta.

Lisäksi järjestäjä voi välittää ostopalvelun valtuutuksella tuottajalle tietoja toteutettavasta palvelusta.

Ottamassa käyttöön ostopalvelun valtuutusta?

Tutustu ohjeisiin ja tukimateriaaliin.

Lue lisää

Sivua päivitetty 11.6.2024