Ostopalveluratkaisu 2.0

Ostopalveluratkaisu 2.0

Potilastietovarannon ostopalvelutoiminnallisuutta kehitetään asiakastarpeiden pohjalta. Tämä tukee sekä palvelunjärjestäjän että palveluntuottajan työtä.

Ostopalvelutoiminnallisuuden tärkeimmät uudet ominaisuudet

  • Palvelunjärjestäjä voi luoda ostopalvelun valtuutuksen ilman tietoa siitä, kuka palvelun tulee antamaan . Tuottaja voi potilaan pyynnöstä hakea ja päivittää tuottajatiedon valtuutukseen.
  • Palvelunjärjestäjä antaa ostopalvelun valtuutuksessa palveluntuottajalle lisätietoja palvelun tuottamista varten.
  • Palveluntuottaja voi hakea omat ostopalvelun valtuutuksensa: Ratkaisu mahdollistaa omien potilaskohtaisten ostopalvelun valtuutuksien haun ilman potilaan yksilöintiä.
  • Tarkennus ostopalvelutilanteen hakuun Potilastietovarannossa: haussa viitataan käytettävään ostopalvelun valtuutukseen, ja vain sen ostopalvelun valtuutuksen tietoja käytetään haun rajauksessa.
  • OmaKanta näyttää käyttäjän palvelusetelit ja palvelusetelistä voi siirtyä suoraan ao. palveluun tekemään tuottajavalinnan.

Toiminnallinen muutos ja keskeiset tulokset

Palvelunjärjestäjä voi luoda ns. avoimen ostopalvelun valtuutuksen ilman tuottajatietoa. Tuottaja voi hakea ja päivittää tuottajatiedon tähän valtuutukseen potilaan pyynnöstä tai potilas voi siirtyä OmaKannan kautta palveluun tekemään valinnan. Tämä vähentää palvelunjärjestäjän työtä, kun myös palveluntuottaja saa päivittää ostopalvelun valtuutusta tuottajatiedon osalta.

Palveluntuottaja voi jatkossa hyödyntää ostopalveluratkaisua tehtävänhallinnassaan: Järjestäjä antaa ostopalvelun valtuutuksessa lisätietoja tuottajalle palvelun tuottamista varten. Tuottaja voi hakea kaikki omat avoimet ostopalvelun valtuutuksensa, ja saa niistä tarvitsemansa tiedot ja viittaukset tehtäviinsä.

Ostopalveluratkaisu 1.0 ja 2.0 toimivat rinnakkain siirtymäajan.

Hyödyt

  • Ostopalveluratkaisu 2.0 vähentää palvelunjärjestäjän työtä. 

Palvelusetelien käyttöönotto esimerkiksi suun terveydenhuollossa on työllistänyt merkittävästi palvelunjärjestäjää: Potilas tekee usein päätöksen palveluntuottajasta vasta myöhemmin vaihtoehtoihin tutustuttuaan, minkä jälkeen palvelunjärjestäjä on vasta voinut kirjata valinnan ja muodostaa ostopalvelun valtuutuksen.

Jatkossa palvelunjärjestäjä voi muodostaa potilaalle ns. avoimen ostopalvelun valtuutuksen, ja tuottaja voi myöhemmin, potilaan pyynnöstä, kiinnittää itsensä ostopalvelun valtuutuksen tuottajaksi. Uuden ratkaisun myötä tätä ostopalvelun valtuutuksen päivitystyötä voi tehdä valittu palveluntuottaja itse. Myös potilas itse näkee jatkossa omat avoimet ostopalvelun valtuutuksensa OmaKannasta ja voi siirtyä sieltä palvelunjärjestäjän käyttämään palvelusetelijärjestelmään tekemään valinnan.

  • Ostopalveluratkaisu 2.0 helpottaa palveluntuottajan työtä ja tehtävien hallintaa.

Palveluntuottaja voi hakea Potilastietovarannosta kaikki omat avoimet ostopalvelun valtuutuksensa ilman potilaan yksilöintiä. Isolla palveluntuottajalla haku on mahdollista myös palveluyksikkö-tiedolla. Palvelunjärjestäjä voi lisäksi antaa ostopalvelun valtuutuksessa lisätietoja tuottajalle palvelun tuottamista varten.

  • Ostopalveluratkaisu 2.0 edistää ostopalvelu- ja palvelusetelituotannon seurantaa.

Ostopalvelutilanteessa palvelutapahtumalle tallennetaan jatkossa ostopalvelun valtuutuksen tunniste/tunnisteet.

Määrittelyt

Sivua päivitetty 13.6.2024