Ajanvaraukset

Ajanvaraukset

Potilastiedon arkistoon toteutetaan mahdollisuus arkistoida ajanvarausasiakirjoja. Ajanvaraustietojen siirtäminen ja hyödyntäminen eri toimijoiden välillä on koettu keskeiseksi tarpeeksi.

Sähköinen ajanvaraus voidaan integroida osaksi sekä asiakkaan että ammattilaisen prosessia. Ajanvaraukset ovat myös keskeinen osa ammattilaisten tarvitsemaa asiakkaan tilannekuvaa ja yhteenvetotietoja. Asiakkaalle mahdollistetaan Omakannassa

  • ajanvaraustietojen katselu
  • siirtyminen ajanvarausjärjestelmään linkillä.

Toiminnallinen muutos ja keskeiset tulokset

Ajanvaraustietojen arkistointia Potilastiedon arkistoon ei ole tuettu, joten palvelunantajan ei ole ollut mahdollista saada kokonaiskuvaa henkilön ajanvarauksista. Jatkossa tiedot ovat saatavissa Potilastiedon arkiston kautta.

Palvelunantaja voi jatkossa päivittää tiedon muuttuneesta ajanvarauksesta palvelunjärjestäjän rekisteriin.

Potilas näkee omat ajanvarauksensa keskitetysti Omakannasta. Hän pääsee myös siirtymään linkillä Omakannasta ajanvarauksia hallinnoivaan järjestelmään.

Hyödyt

Sote-palvelujen sähköisen ajanvarauksen tavoitetilan ratkaisuihin liittyviä keskeisiä toiminnallisia ja laadullisia tavoitteita ovat

  • asiakkaille aikariippumattomuuden, liikkuvuuden, valinnanvapauden ja hakeutumismahdollisuuksien tukeminen, omiin palveluihin sitoutumisen ja vaikuttamisen tukeminen, ymmärrettävyys ja odotusaikojen lyheneminen
  • ammattilaisille turhan hallinnollisen työn välttäminen, kuormituksen tasaantuminen, ratkaisujen riittävä testaaminen ja helppokäyttöisyys
  • palvelujen tuottajille ja järjestäjille käyttämättömien aikojen vähentäminen, prosessien sujuvuus yli organisaatiorajojen, omien resurssien käytön hallinnointivalta ja hoitoonpääsyn sekä sen seurannan tukeminen.

Keskeisenä tarpeena sekä asiakkaiden että ammattilaisten näkökulmasta on nähty se, että ajanvaraustiedot saadaan siirrettyä ja hyödynnettyä eri toimijoiden välillä.

Sähköinen ajanvaraus tulisi selkeästi integroida osaksi sekä asiakkaan että ammattilaisen prosessia. Ohjausprosessin tulisi tukea toimintaketjua kaiken tyyppisissä ajanvarauksissa. Ajanvaraukset ovat myös keskeinen osa ammattilaisten tarvitsemaa asiakkaan tilannekuvaa ja yhteenvetotietoja.

Ajanvaraustiedot on myös yksi olennainen tieto tiedon toisiokäytössä, erityisesti hoitoonpääsyn seurannassa.

Mitä muutos vaatii asiakkaan näkökulmasta

Muutokset tulee toteuttaa asiakkaiden potilastietojärjestelmiin ja mahdollisesti erillisiin ajanvarausjärjestelmiin.

Määrittelyt

Sivua päivitetty 19.04.2021