Keskeiset terveystiedot

Keskeiset terveystiedot

Keskeisten terveystietojen yhteenvetotiedot ovat Kanta-palvelujen kokoamia potilaskohtaisia tietokokonaisuuksia, jotka on kerätty Potilastiedon arkistoon tallennetuista tiedoista. Kun uusi toiminnallisuus on otettu käyttöön, potilastietojärjestelmät voivat näyttää keskeisistä terveystiedoista yhteenvetoja.

Yhteenvetotietoa on jatkossa saatavilla

 • rokotuksista
 • laboratoriotutkimuksista
 • diagnooseista
 • toimenpiteistä
 • riskitiedoista
 • kuvantamistutkimuksista
 • fysiologisista mittauksista.

Potilastietojärjestelmät voivat hakea näitä tietokokonaisuuksia ja muodostaa niistä käyttäjille havainnollisia yhteenvetoja. Tietoja on mahdollista hakea potilastietojärjestelmässä näytettäväksi, jos potilaalla on voimassa oleva tietojen luovutuslupa eikä kyseisiin tietoihin ole asetettu luovutuskieltoja. Kansalaiset näkevät omat yhteenvetotietonsa OmaKanta-palvelussa.

Keskeisten terveystietojen yhteenvetojen muodostamisen edellytys

 

Potilastietojärjestelmän tuettava rakenteista kirjaamista

Yhteenvetojen muodostamisen edellytys on, että tiedot on kirjattu Kantaan rakenteisesti. Kaikki yhteenvetotiedot syntyvät vain, jos tiedot kirjataan potilastietojärjestelmän versiolla, joka tukee rakenteisempaa tietojen kirjaamista (vuoden 2016 tai 2023 määrittelyjen mukaisia tietosisältöjä).
 
Kysy lisätietoa oman järjestelmäsi määrittelyversiosta järjestelmätoimittajaltasi tai tarkista määrittelyversion tasonnoston tilanne yhteistestauksen sivulta.

Huomioitavaa on, että määrittelyjen vanhemmalla (ns. 2014-vaiheistuksen mukaisella) versiolla kirjatuista tiedoista voi olla yhteenvetotietoina käytettävissä vain osa aineistoista. Niitä ovat osa riskitiedoista, diagnooseista ja rokotteista. Muut määrittelyjen vanhemmalla versiolla kirjatut aineistot eivät ole yhteenvetotietoina käytettävissä.

Keskeiset terveystiedot OmaKannassa

OmaKannan yhteenvetoihin tietoa kertyy kansalaisen tarkasteltavaksi vähitellen, kun terveydenhuollossa kirjataan ja tallennetaan tietoa Kanta-palveluihin valtakunnallisesti määriteltyjen sisältöjen ja rakenteiden mukaisesti. Kuitenkin, jos tietoja kirjataan vanhemmalla määrittelyversiolla, ei kaikkia yhteenvetotietoja voida näyttää OmaKannassa.

Yhteenvetotietojen hyödyt

Tiedon rakenteinen kirjaaminen ja keskeisistä terveystiedoista muodostettavat yhteenvetotiedot mahdollistavat Kanta-palvelujen paremman hyödyntämisen:

 • Potilastiedon arkiston tietojen hakeminen ja jakaminen tehostuvat.
 • Oleellinen tieto löytyy helposti.
 • Hoitopäätökset voidaan perustaa ajantasaiseen tietoon.
 • Potilasturvallisuus ja toiminnan tehokkuus kasvavat, kun päällekkäisten ja mahdollisesti tarpeettomien tutkimusten tai hoitotoimenpiteiden tekeminen vähenee.
 • Kansalaisen on helpompi seurata omia terveystietojaan.
 • Tietoa voidaan hyödyntää paremmin tiedon toisiokäytön ja tiedolla johtamisen tarpeisiin.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 18.12.2023