Keskeiset terveystiedot

Keskeiset terveystiedot

Kannan keskeisten terveystietojen yhteenvedoista hoitava ammattilainen saa nopeasti oleelliset ja ajantasaiset tiedot potilaan terveydentilasta.

Yhteenvetoja voidaan muodostaa Kantaan tallennetuista

  • rokotuksista
  • laboratoriotutkimuksista
  • diagnooseista
  • toimenpiteistä
  • riskitiedoista
  • kuvantamistutkimuksista
  • fysiologisista mittauksista.

Potilastietojärjestelmät voivat hakea näitä tietoja ja muodostaa niistä käyttäjille havainnollisia yhteenvetoja. Tämä tehostaa tiedon hakemista Kannasta ja lisää potilasturvallisuutta varsinkin tilanteissa, joissa potilastietoa on paljon.

Eri terveydenhuollon toimijoiden kirjaamat tiedot näkyvät yhteenvedoissa, jos potilas on antanut tietojensa luovutusluvan eikä kyseisiin tietoihin ole asetettu luovutuskieltoja.

Kansalaiset näkevät omat keskeiset terveystietonsa OmaKannasta, jonka ansiosta he voivat helpommin seurata omaa terveydentilaansa.

Tiedot näkyvät yhteenvedolla, kun ne on tallennettu rakenteisesti

Yhteenvetojen muodostamisen edellytys on, että tiedot on tallennettu Kantaan rakenteisesti. Kaikki yhteenvetotiedot syntyvät vain, jos potilastietojärjestelmä tallentaa tietoja vuoden 2016 tai 2023 määrittelyjen mukaisesti.

Lisätietoa oman potilastietojärjestelmän määrittelyversiosta voi kysyä omalta järjestelmätoimittajalta. Järjestelmien määrittelyversion tasonnoston tilanne on nähtävillä myös yhteistestauksen sivulta.

Jos tietoja tallennetaan määrittelyjen vanhemman version (ns. 2014-vaiheistuksen) mukaisesti, yhteenvedoissa saattaa näkyä vain osa riskitiedoista, diagnooseista ja rokotteista. Muista määrittelyjen vanhemman version mukaisesti tallennetuista aineistoista ei muodostu ollenkaan yhteenvetoja.

Näin aloitat keskeisten terveystietojen käytön

Voit ottaa toiminnallisuuden käyttöön sen jälkeen, kun organisaatiosi on liittynyt Potilastietovarannon käyttäjäksi.

Toimi näin, kun haluat aloittaa keskeisten terveystietojen käytön:

Ota yhteyttä tietojärjestelmätoimittajaasi ja sovi toiminnallisuuden käyttöönotosta. Varmista samalla, että käyttämäsi potilastietojärjestelmä on sertifioitu vuoden 2016 tai 2023 määrittelyjen mukaisten tietosisältöjen tallennukseen ja hakuun.

Varmista käyttöönoton jälkeen, että potilastietojärjestelmäsi muodostaa yhteenvetoja. Lue ohjeet teknisen toimivuuden varmistamiseen tuotantoympäristössä.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 11.7.2024