Muutostilanteet sosiaali- ja terveydenhuollossa

Muutostilanteet sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan hallinnolliset tai tekniset muutokset saattavat vaikuttaa Kanta-palvelujen käyttöön. Palvelunantajan vastuulla on ilmoittaa muutoksista Kanta-palveluille.

Mahdollisia Kanta-palveluun ilmoitettavia muutostilanteita ovat esimerkiksi muutokset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan 

Yhteystietojen päivittäminen

Palvelunantajat hallinnoivat omia yhteystietojaan (esim. käynti- ja laskutusosoitteet ja yhteyshenkilöiden tiedot) Kanta Ekstranetissä. Opastusta tähän saat

Organisaatiomuutokset

Palvelunantajan organisaatiorakenteen muutoksissa on huomioitava ne muutokset, jotka vaikuttavat Kanta-palvelujen käyttöön. 

Organisaatiomuutos saattaa aiheuttaa mm.

  • Kanta-palvelujen käyttöönoton uutena organisaationa
  • aiemmin tehdyn sitoumuksen irtisanomisen 
  • rekisterinpitäjämuutoksen. 

Tekniset muutokset

Mahdollisia teknisiä muutoksia voivat olla esimerkiksi käytössä olevan tietojärjestelmän tai liityntäpisteen vaihtuminen. Ilmoita muutokset teknisten tietojen muutosilmoituslomakkeella. Avaa teknisten tietojen muutosilmoitus (docx)

Y-tunnus

Jos Y-tunnus säilyy ennallaan, Kanta-palvelun asiakkuus jatkuu aikaisemman sitoumuksen perusteella.

Jos Y-tunnus muuttuu, on kyseessä Kanta-palvelujen näkökulmasta uusi asiakas. Palvelunantaja ottaa tällöin Kanta-palvelut käyttöön uutena asiakkaana. Y-tunnus voi vaihtua esimerkiksi yhtiöittämistilanteessa tai hyvinvointialueen perustamisen yhteydessä.

Palvelunantajan nimenmuutos

Kanta-palveluun liittyneen palvelunantajan nimi siirtyy Kanta-palvelun järjestelmiin THL:n Koodistopalvelun rekistereistä. Jos palvelunantajan nimi muuttuu, mutta OID ja Y-tunnus pysyvät ennallaan, nimenmuutosta ei tarvitse ilmoittaa Kanta-palveluun. Tietojen päivitystä on kuvattu THL:n ohjeessa Tietojen tarkastaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja päivityksistä ilmoittaminen, versio 30.1.2017 (pdf, thl.fi)

Sivua päivitetty 27.12.2023