Muutostilanteet sosiaali- ja terveydenhuollossa

Muutostilanteet sosiaali- ja terveydenhuollossa

Mahdollisia muutostilanteita ovat

 • Yhteystietojen päivitys
 • Nimenmuutos
 • Yksityisen terveydenhuollon organisaatiomuutos
 • Tietojärjestelmän muutos
 • Teknisen liityntäpisteen muutos
 • Reseptin uusimispyyntöjen vastaanotto
 • Sitoumuksen irtisanominen
 • Rekisterinpitäjämuutos

Yhteystietojen päivitys

Kanta-palvelun asiakkaat hallinnoivat omia yhteystietojaan (esim. osoitteet ja yhteyshenkilöiden tiedot) Kanta Ekstranetin kautta. Kirjaudu Ekstranettiin Katso-tunnuksella, joka on sidottu edustamasi Kanta-palvelun asiakkaan y-tunnukseen. Lisätietoja ohjeesta Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietosi.

Nimenmuutos

Kanta-palveluun liittyneen asiakkaan nimi siirtyy Kanta-palvelun järjestelmiin THL:n Koodistopalvelun rekistereistä. Nimenmuutosta ei tarvitse erikseen ilmoittaa Kanta-palveluun. Tietojen päivitystä on kuvattu THL:n ohjeessa Tietojen tarkastaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja päivityksistä ilmoittaminen, versio 30.1.2017.

Yksityisen terveydenhuollon organisaatiomuutos

Kanta-palvelun asiakkaana olevan terveyden- tai sosiaalihuollon toimintayksikön tai itsenäisen ammatinharjoittajan tietojen tulee olla voimassaolevana THL:n Koodistopalvelun rekistereissä. Julkinen sektori ylläpitää rekisteritietoja itse ja yksityisen sektorin tiedot siirretään Koodistopalveluun Valviran ja aluehallintovirastojen ylläpitämästä Valveri-rekisteristä. Lisätietoja Valviran sivuilla. Koodistopalvelun tietojen päivitystä on kuvattu THL:n ohjeessa Tietojen tarkastaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja päivityksistä ilmoittaminen, versio 30.1.2017.

Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan Kanta-palvelun asiakkuuteen mahdollisesti vaikuttava muutostilanne voi olla esimerkiksi

 1. y-tunnuksen vaihtuminen, jolloin Kanta-palveluun liittyminen tulee tehdä uudella y-tunnuksella.
 2. yritysten sulautuminen, jolloin nykyinen asiakkuus voidaan mahdollisesti päättää ja asiakkaan Kanta-palvelujen käyttö jatkuu toisen yrityksen nimissä.
 3. terveydenhuollon palvelujen tuottajan luvan päättyminen, jolloin Kanta-palvelujen käyttö ei ole enää mahdollista kyseisen palvelujen tuottajan nimissä.

Lisätietoa ja ohjeistusta muutostilanteiden vaikutuksista Kanta-palvelun asiakkuuteen sähköpostitse kantapalvelut@thl.fi ja kanta@kanta.fi.

Tietojärjestelmän muutos

Kanta Ekstranetin kautta hallinnoidaan tietoa tietojärjestelmistä, joilla asiakas käyttää Kanta-palveluja. Kirjaudu Ekstranettiin Katso-tunnuksella, joka on sidottu edustamasi Kanta-palvelun asiakkaan y-tunnukseen. Mikäli tietojärjestelmämuutoksen yhteydessä tapahtuu muutos asiakkaan liityntäpisteissä, on huomioitava kohta "Teknisen liityntäpisteen muutos".

Teknisen liityntäpisteen muutos

Jokaisella Kanta-palvelujen asiakkaalla on käytössään vähintään yksi Kanta-liityntäpiste. Liityntäpisteellä tarkoitetaan sitä tietoliikenteen pistettä, josta Kanta-palvelun käyttöönottaneen asiakkaan tietojärjestelmä liittyy Kanta-palveluihin.  Kanta-liityntäpisteeseen on asennettu Väestörekisterikeskuksen myöntämä palvelinvarmenne. Lisätietoja Tekniset liittymismallit -ohjeesta.

Asiakas ilmoittaa käyttämänsä liityntäpisteen tiedot liittyessään Kanta-palveluun. Muutokset liityntäpisteiden tietoihin ilmoitetaan sähköpostin liitetiedostona lähetettävällä Liityntäpisteen muutosilmoituksella. Lomake lähetetään osoitteeseen kanta@kanta.fi viimeistään kolme viikkoa ennen uusien tietojen voimaantuloa.

Reseptin uusimispyyntöjen vastaanotto

Resepti-palvelun käyttöönottava toimintayksikkö tai itsenäinen ammatinharjoittaja voi valita, ottaako vastaan uusimispyyntöjä Omakanta-palvelusta ja apteekeista. Uusimispyyntöjen vastaanotto edellyttää sitä, että asiakkaalla on merkintä uusimispyyntöjen vastaanotosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämällä koodistopalvelimella. Itsenäiselle ammatinharjoittajalle merkintä tehdään Valviran Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat -koodistoon ja sosiaalihuollon ja/tai terveydenhuollon toimintayksikölle SOTE-organisaatiorekisteriin. Tiedon päivittämisestä rekisteriin kerrotaan THL:n ohjeessa Tietojen tarkastaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja päivityksistä ilmoittaminen, versio 30.1.2017.

Uusimispyyntöpalvelu tulee merkitä käyttöönotetuksi myös Kanta-palvelussa. Palvelun voi ottaa käyttöön Resepti-palveluun liittymisen yhteydessä, jolloin palvelu valitaan sähköisellä liittymishakemuksella. Myöhemmässä vaiheessa palvelun käyttöönotosta tai palvelun käytön lopettamisesta ilmoitetaan lomakkeella Liityntäpisteen muutosilmoitus. Mikäli asiakas luopuu uusimispyyntöjen vastaanotosta, tulee asia ilmoittaa sekä Kanta-palveluun että THL:n koodistopalveluun.

Sitoumuksen irtisanominen

Kanta-palvelun käyttöönottanut asiakas voi irtisanoa palvelun käytön esimerkiksi toiminnan lopettamisen, uudelleenjärjestämisen, yrityskaupan tai muun muutostilanteen yhteydessä. Asiakkaan tekemän sitoumuksen irtisanominen tulee tehdä, mikäli Kanta-palvelun käyttö sitoumuksen tehneen asiakkaan nimissä ei ole enää ajankohtaista.
Irtisanomisilmoitus-lomake on saatavissa Kanta Ekstranetista. Sen voi myös pyytää sähköpostilla kanta@kanta.fi.

Rekisterinpitäjämuutos

Sote- ja maakuntauudistus tulee edellyttämään muutoksia Kanta-palvelujen asiakkuuksiin. Tarvittavista toimenpiteistä (esim. rekisterinpitäjämuutokset) julkaistaan ohjeistusta vuoden 2018 aikana. Toistaiseksi tiedustelut aiheesta voi osoittaa kantapalvelut@thl.fi ja kanta@kanta.fi.

Sivua päivitetty 17.08.2018