Muutostilanteet sosiaali- ja terveydenhuollossa

Muutostilanteet sosiaali- ja terveydenhuollossa

Mahdollisia muutostilanteita ovat

 • Yhteystietojen päivitys
 • Nimenmuutos
 • Yksityisen terveydenhuollon organisaatiomuutos
 • Asiakkaan teknisten tietojen muutos
 • Reseptin uusimispyyntöjen vastaanotto
 • Sitoumuksen irtisanominen
 • Rekisterinpitäjämuutos

Yhteystietojen päivitys

Kanta-palvelun asiakkaat hallinnoivat omia yhteystietojaan (esim. osoitteet ja yhteyshenkilöiden tiedot) Kanta Ekstranetin kautta. Kirjaudu Ekstranettiin Katso-tunnuksella, joka on sidottu edustamasi Kanta-palvelun asiakkaan y-tunnukseen. Lisätietoja ohjeesta Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietosi (pdf).

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa käyttävät organisaatiot voivat lähettää yhteystietojen päivityspyynnöt sähköpostitse osoitteeseen kanta@kanta.fi.

Nimenmuutos

Kanta-palveluun liittyneen asiakkaan nimi siirtyy Kanta-palvelun järjestelmiin THL:n Koodistopalvelun rekistereistä. Nimenmuutosta ei tarvitse erikseen ilmoittaa Kanta-palveluun. Tietojen päivitystä on kuvattu THL:n ohjeessa Tietojen tarkastaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja päivityksistä ilmoittaminen, versio 30.1.2017.

Yksityisen palvelujen antajan organisaatiomuutos

Kanta-palvelun asiakkaana olevan terveyden- tai sosiaalihuollon toimintayksikön tai itsenäisen ammatinharjoittajan tietojen tulee olla voimassaolevana THL:n Koodistopalvelun rekistereissä. Julkinen sektori ylläpitää rekisteritietoja itse ja yksityisen sektorin tiedot siirretään Koodistopalveluun Valviran ja aluehallintovirastojen ylläpitämästä Valveri-rekisteristä. Lisätietoja Valviran sivuilla. Koodistopalvelun tietojen päivitystä on kuvattu THL:n ohjeessa Tietojen tarkastaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja päivityksistä ilmoittaminen, versio 30.1.2017.

Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajan Kanta-palvelun asiakkuuteen mahdollisesti vaikuttava muutostilanne voi olla esimerkiksi

 1. y-tunnuksen vaihtuminen, jolloin Kanta-palveluun liittyminen tulee tehdä uudella y-tunnuksella.
 2. yritysten sulautuminen, jolloin nykyinen asiakkuus voidaan mahdollisesti päättää ja asiakkaan Kanta-palvelujen käyttö jatkuu toisen yrityksen nimissä.
 3. palvelujen tuottajan luvan päättyminen, jolloin Kanta-palvelujen käyttö ei ole enää mahdollista kyseisen palvelujen tuottajan nimissä.

Lisätietoa ja ohjeistusta muutostilanteiden vaikutuksista Kanta-palvelun asiakkuuteen sähköpostitse kantapalvelut@thl.fi ja kanta@kanta.fi.

Asiakkaan teknisen tiedon muutos

Asiakas ilmoittaa Kanta-palveluun palvelun käyttöönoton yhteydessä tiedon,

 • minkä teknisen liityntäpisteen kautta käyttää palvelua
 • millä järjestelmällä käyttää palvelua.

Muutokset asiakkaan teknisiin tietoihin ilmoitetaan sähköpostin liitetiedostona lähetettävällä Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajan teknisten tietojen muutosilmoituksella

Lomake lähetetään osoitteeseen kanta@kanta.fi viimeistään kolme viikkoa ennen uusien tietojen voimaantuloa.

Jos muutos koskee uuden teknisen liityntäpisteen käyttöönottoa, liityntäpisteen poistamista tuotantokäytöstä tai liityntäpisteen tietoliikenneyhteyden muutosta, katso ohje Liityntäpisteen tietojen muutos -sivulta.

Reseptin uusimispyyntöjen vastaanotto

Resepti-palvelun käyttöönottava toimintayksikkö tai itsenäinen ammatinharjoittaja voi valita, ottaako vastaan uusimispyyntöjä Omakanta-palvelusta ja apteekeista. Uusimispyyntöjen vastaanotto edellyttää sitä, että asiakkaalla on merkintä uusimispyyntöjen vastaanotosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämällä koodistopalvelimella. Itsenäiselle ammatinharjoittajalle merkintä tehdään Valviran Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat -koodistoon ja sosiaalihuollon ja/tai terveydenhuollon toimintayksikölle SOTE-organisaatiorekisteriin. Tiedon päivittämisestä rekisteriin kerrotaan THL:n ohjeessa Tietojen tarkastaminen SOTE-organisaatiorekisteristä ja päivityksistä ilmoittaminen, versio 30.1.2017.

Uusimispyyntöpalvelu tulee merkitä käyttöönotetuksi myös Kanta-palveluissa. Palvelun voi ottaa käyttöön Resepti-palveluun liittymisen yhteydessä, jolloin palvelu valitaan sähköisellä liittymishakemuksella. Myöhemmässä vaiheessa palvelun käyttöönotosta tai palvelun käytön lopettamisesta ilmoitetaan Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajan teknisten tietojen muutosilmoituslomakkeella. Mikäli asiakas luopuu uusimispyyntöjen vastaanotosta, tulee asia ilmoittaa sekä Kanta-palveluun että THL:n koodistopalveluun.

Sitoumuksen irtisanominen

Kanta-palvelun käyttöönottanut asiakas voi irtisanoa palvelun käytön esimerkiksi toiminnan lopettamisen, uudelleenjärjestämisen, yrityskaupan tai muun muutostilanteen yhteydessä. Asiakkaan tekemän sitoumuksen irtisanominen tulee tehdä, mikäli Kanta-palvelun käyttö sitoumuksen tehneen asiakkaan nimissä ei ole enää ajankohtaista.

Irtisanomisilmoitus-lomake on saatavissa Kanta Ekstranetistä. Sen voi myös pyytää sähköpostilla kanta@kanta.fi.

Rekisterinpitäjämuutos

Sote- ja maakuntauudistus tulee edellyttämään muutoksia Kanta-palvelujen asiakkuuksiin. Tarvittavista toimenpiteistä (esim. rekisterinpitäjämuutokset) julkaistaan ohjeistusta vuoden 2018 aikana. Toistaiseksi tiedustelut aiheesta voi osoittaa kantapalvelut@thl.fi ja kanta@kanta.fi.

Sivua päivitetty 19.08.2019