Reseptin uusimispyyntöjen vastaanottaminen

Reseptin uusimispyyntöjen vastaanottaminen

Resepti-palvelun käyttöönottanut palvelunantaja valitsee, ottaako vastaan reseptin uusimispyyntöjä Omakannan ja apteekkien kautta.

Uusimispyyntöjen vastaanottaminen edellyttää, että palvelunantajalla on 

  • merkintä uusimispyyntöjen vastaanottamisesta THL:n Koodistopalvelun rekistereissä. 
  • uusimispyyntöpalvelu käyttöönotettuna Kanta-palveluissa. 
    • Palvelun voi ottaa käyttöön Resepti-palveluun liittymisen yhteydessä, jolloin palvelu valitaan sähköisellä liittymishakemuksella Kanta Ekstranetissä.
    • Myöhemmässä vaiheessa palvelun käyttöönotosta tai palvelun käytön lopettamisesta ilmoitetaan Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajan teknisten tietojen muutosilmoituslomakkeella. 

Jos palvelunantaja luopuu uusimispyyntöjen vastaanottamisesta, pitää siitä ilmoittaa sähköpostitse 

Reseptin uusimispyynnöt organisaation muutostilanteissa

Organisaatiomuutostilanteessa pitää huomioida, että kaikki reseptin uusimispyynnöt pystytään käsittelemään ennen muutosta siinä organisaatiossa, johon ne on kohdistettu. 

Uusimispyyntöjen sähköinen välitttäminen apteekeista ja Omakannasta voidaan estää muuttamalla SOTE-rekisterissä uusimispyyntöjen vastaanotto päättymään esimerkiksi 8 vrk ennen organisaatiomuutosta. 
 

Sivua päivitetty 20.6.2022