Kanta Ekstranet

Kanta Ekstranet

Kanta Ekstranet on Kanta-palvelujen sähköinen asiointipalvelu, jossa asiakkaat voivat ottaa Kanta-palveluja käyttöönsä, ylläpitää niiden käyttöön liittyviä tietoja sekä tutustua muuhun Kanta-palvelujen käyttöön liittyvään materiaaliin.

Kanta Ekstranetiä käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat ja apteekkarit.

Kanta Ekstranetissä asiakkaat voivat

 • ottaa käyttöönsä seuraavat Kanta-palvelut
  • Potilastiedon arkisto
  • Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto
  • Resepti-palvelu
  • Kuva-aineistojen arkisto katselin-järjestelmällä
 • päivittää asiakkuustietojaan (esimerkiksi laskutustiedot ja yhteyshenkilöiden yhteystiedot)
 • katsella sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettuja ohjeita ja lomakkeita.

Ekstranetin käyttöliittymä ohjaa käyttäjää tarvittavien toimenpiteiden tekemisessä. Lisäksi kannattaa tutustua Kanta Ekstranetin kuvalliseen käyttöohjeeseen, joka sisältää ohjeet liittymishakemuksen tekemiseen ja asiakkuustietojen päivittämiseen sekä yhteyshenkilöiden roolikuvaukset.

Toimintaohje Kanta Ekstranetiä käyttäville organisaatioille

Huolehtikaa, että seuraavat asiat ovat kunnossa, jotta Kanta Ekstranetin käyttö on mahdollista:

 • Jokaisella Kanta Ekstranetiä käyttävällä henkilöllä on henkilökohtaiset pankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai varmennekortti (dvv.fi).
 • Asiakkaan OID-tunnukset ja muut yleistiedot ovat ajantasaisina Kansallisen koodistopalvelun rekistereissä
 • Muut kuin nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt tarvitsevat asiointivaltuuden voidakseen käyttää Kanta Ekstranetiä.

Ekstranetin kirjautumiseen, käyttämiseen ja sisältöön liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Kanta-palvelujen asiakastukeen kanta@kanta.fi tai puhelimitse 020 634 7787 arkisin klo 7–17.

Julkinen organisaatio tai säätiö

Kanta Ekstranetissä asiointi edellyttää Suomi.fi-asiointivaltuutta. Toimintaohjeet valtuuttamiselle

 1. Valitkaa vähintään kaksi henkilöä, joille haetaan valtuutusoikeuden rekisteröintiä.
 2. Hakekaa valtuutusoikeus virkailijavaltuuttamispalvelussa. Yksityiskohtaiset ohjeet valtuutusoikeuden hakemiseen ja siinä tarvittaviin asiakirjoihin on kerrottu Suomi.fi-sivustolla.
 3. Antakaa Suomi.fi-asiointivaltuus henkilölle, joka hoitaa organisaation asioita Kanta Ekstranetissä. Valtuus annetaan Suomi.fin Valtuudet-palvelussa.

Virkailijavaltuuttamispalvelusta julkinen organisaatio tai säätiö voi hakea työntekijöilleen valtuutusoikeutta eli oikeutta antaa valtuuksia yrityksen tai yhteisön nimissä. Kun henkilölle on rekisteröity valtuutusoikeus, voi hän tunnistautua Valtuudet-palveluun ja antaa organisaation nimissä varsinaiseen asiointiin oikeuttavia asiointivaltuuksia.

Lisätietoja

Yksityinen palvelunantaja tai apteekkari

Yritysten ja yhdistysten vastuuhenkilöt voivat käyttää Kanta Ekstranetiä ilman valtuutusta asemansa perusteella. Tällaisia ovat julkiseen rekisteriin, kuten kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) rekisteröidyt henkilöt , joilla on seuraava asema:

 •  elinkeinonharjoittaja
 •  toimitusjohtaja
 •  toimitusjohtajan sijainen
 •  varatoimitusjohtaja.

Jos haluat toisen henkilön tai yrityksen hoitavan asioita Kanta Ekstranetissä, anna asiointivaltuus.  Voit hallinnoida valtuuksia Suomi.fi-palvelussa.

Suomi.fi-valtuudet Kanta Ekstranetissä

Taulukko: Suomi.fi-valtuudet Kanta Ekstranetissä
Suomi.fi-valtuuskoodi Kuvaus
Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen käyttöönotto Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta
• ottaa käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia palveluja
• allekirjoittaa asiakkuussopimuksia
• ilmoittaa ja ylläpitää hallinnollisia yhteystietoja ja teknisiä tietoja
• katsella laskutustietoja ja muuta hallinnollisiin tietoihin liittyvää sisältöä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen tietosuojaohjeiden katselu Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen tietosuojaan liittyviä ohjeita, lomakkeita ja rekisteriselosteita.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 31.1.2024