Kanta Ekstranet

Kanta Ekstranet

Kanta Ekstranet on Kanta-palvelujen sähköinen asiointipalvelu, jossa asiakkaat voivat ottaa Kanta-palveluja käyttöönsä, ylläpitää niiden käyttöön liittyviä tietoja sekä tutustua muuhun Kanta-palvelujen käyttöön liittyvään materiaaliin.

 

Julkinen organisaatio tai säätiö: hakekaa Suomi.fi-valtuutusoikeudet

Suomi.fi-valtuuksien virkailijavaltuuttamispalvelu on avattu 11.6.2020. Yksityiskohtaiset ohjeet valtuutusoikeuden hakemiseen ja siinä tarvittaviin asiakirjoihin on kerrottu Suomi.fi-sivustolla https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuushakemus.

Kanta Ekstranetiin pääsyn edellytyksiä ovat

  • käyttäjällä on henkilökohtaiset pankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai varmennekortti (dvv.fi)
  • OID-tunnukset ja muut yleistiedot ovat ajantasaisina Kansallisen koodistopalvelun rekistereissä
  • asiointivaltuus. Muut kuin nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt tarvitsevat asiointivaltuuden voidakseen käyttää Kanta Ekstranetiä.

Ekstranetin käyttöliittymä ohjaa käyttäjää tarvittavien toimenpiteiden tekemisessä. Lisäapua tarjoaa myös kuvallinen ohje Kanta-palvelun käyttöönottoon ja tietojen päivittämiseen Ekstranetissä (pdf).

Toimintaohje Kanta Ekstranetiä käyttäville organisaatioille

Huolehtikaa, että jokaisella organisaatiossa Kanta Ekstranetiä käyttävällä on käytössään vahva tunnistautumisväline eli henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti.

Ekstranetin kirjautumiseen, käyttämiseen ja sisältöön liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Kanta-palvelujen asiakastukeen kanta@kanta.fi tai puhelimitse 020 634 7787 arkisin 7.00–17.00.

Kelan verkkosivulle on koottu käyttäjille lisätietoa Katson korvaamisesta Suomi.fi-tunnistuksella.

Julkinen organisaatio tai säätiö

Kanta Ekstranetissä asiointi edellyttää Suomi.fi-asiointivaltuutta. Toimintaohjeet valtuuttamiselle

  1. Valitkaa vähintään kaksi henkilöä, joille haetaan valtuutusoikeuden rekisteröintiä.
  2. Hakekaa valtuutusoikeus virkailijavaltuuttamispalvelussa. Yksityiskohtaiset ohjeet valtuutusoikeuden hakemiseen ja siinä tarvittaviin asiakirjoihin on kerrottu Suomi.fi-sivustolla https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuushakemus.
  3. Antakaa Suomi.fi-asiointivaltuus henkilölle, joka hoitaa organisaation asioita Kanta Ekstranetissä. Valtuus annetaan Suomi.fin Valtuudet-palvelussa

Virkailijavaltuuttamispalvelusta julkinen organisaatio tai säätiö voi hakea työntekijöilleen valtuutusoikeutta eli oikeutta antaa valtuuksia yrityksen tai yhteisön nimissä. Kun henkilölle on rekisteröity valtuutusoikeus, voi hän tunnistautua Valtuudet-palveluun ja antaa organisaation nimissä varsinaiseen asiointiin oikeuttavia asiointivaltuuksia.

Lisätietoja

Yksityinen organisaatio

Yritysten ja yhdistysten vastuuhenkilöt voivat käyttää Kanta Ekstranetiä ilman valtuutusta asemansa perusteella. Tällaisia ovat julkiseen rekisteriin, kuten kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) rekisteröidyt henkilöt , joilla on seuraava asema:

  •  elinkeinonharjoittaja
  •  toimitusjohtaja
  •  toimitusjohtajan sijainen
  •  varatoimitusjohtaja.

Jos haluat toisen henkilön tai yrityksen hoitavan asioita Kanta Ekstranetissä, anna asiointivaltuus.  Voit hallinnoida valtuuksia Suomi.fi-palvelussa.

Apteekkari ja itsenäinen ammatinharjoittaja

Kun asioit Kanta Ekstranetissä apteekkarina tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, et tarvitse valtuuksia.  Jos haluat toisen henkilön tai yrityksen hoitavan asioita puolestasi, anna asiointivaltuus. Voit hallinnoida valtuuksia Suomi.fi-palvelussa.

Suomi.fi-valtuudet Kanta Ekstranetissä

Taulukko: Suomi.fi-valtuudet Kanta Ekstranetissä
Suomi.fi-valtuuskoodi Kuvaus
Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen käyttöönotto Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta
• ottaa käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia palveluja
• allekirjoittaa asiakkuussopimuksia
• ilmoittaa ja ylläpitää hallinnollisia yhteystietoja ja teknisiä tietoja
• katsella laskutustietoja ja muuta hallinnollisiin tietoihin liittyvää sisältöä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen tietosuojaohjeiden katselu Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen tietosuojaan liittyviä ohjeita, lomakkeita ja rekisteriselosteita.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 20.06.2022