Kanta Ekstranet

Kanta Ekstranet

Kanta Ekstranet on Kanta-palvelujen sähköinen asiointipalvelu, jossa asiakkaat voivat mm. ottaa Kanta-palveluja käyttöönsä, ylläpitää niiden käyttöön liittyviä tietoja sekä tutustua muuhun Kanta-palvelujen käyttöön liittyvään materiaaliin.

 

Julkisen organisaation ja säätiön kannattaa valmistautua hakemaan Suomi.fi-valtuutusoikeudet

Digi- ja väestötietovirasto aloittaa kesäkuussa virkailija-avusteisen Suomi.fi-valtuutusten rekisteröinnin, johon kannattaa valmistautua ennakkoon.

Kanta Ekstranetiin pääsyn edellytyksiä ovat

 • käyttäjällä on henkilökohtaiset pankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai varmennekortti (dvv.fi)
 • OID-tunnukset ja muut yleistiedot ovat ajantasaisina Kansallisen koodistopalvelun rekistereissä.

Ekstranetin käyttöliittymä ohjaa käyttäjää tarvittavien toimenpiteiden tekemisessä. Lisäapua tarjoaa myös kuvallinen ohje Kanta-palvelun käyttöönottoon ja tietojen päivittämiseen Ekstranetissä.

Toimintaohje Kanta Ekstranetiä käyttäville organisaatioille

Huolehtikaa, että jokaisella organisaatiossa Kanta Ekstranetiä käyttävällä on käytössään vahva tunnistautumisväline eli henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti.

Ekstranetin kirjautumiseen, käyttämiseen ja sisältöön liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Kanta-palvelujen asiakastukeen kanta@kanta.fi tai puhelimitse 020 634 7787 arkisin 7.00–17.00.

Kelan verkkosivulle on koottu käyttäjille lisätietoa Katson korvaamisesta Suomi.fi-tunnistuksella.

Julkinen organisaatio tai säätiö

Organisaatioiden Katso-pääkäyttäjien kannattaa valmistautua kesäkuussa 2020 alkavaan virkailija-avusteiseen valtuuttamiseen jo ennakkoon. Valmistautua voi seuraavasti:

 1. Tutustukaa Suomi.fin Valtuudet-palveluun.
 2. Valitkaa vähintään kaksi henkilöä, joille haetaan valtuutusoikeuden rekisteröintiä.
 3. Päättäkää, mitä valtuusasioita kukin valtuusoikeutettu saa hoitaa. Valtuutusoikeuden voi rajata vain tiettyihin valtuusasioihin.
 4. Selvittäkää, ketkä organisaatiossa ovat toimivaltaisia allekirjoittamaan valtakirjan.
  Valtuutusoikeuden rekisteröintihakemukseen pitää liittää allekirjoitettu valtakirja, joka yksilöi valtuutusoikeudellisiksi valtuutettavat henkilöt ja heidän toimivaltansa. Valtakirja tehdään Suomi.fi-verkkopalvelussa olevalla lomakkeella, joka julkaistaan kesäkuussa.

Virkailijavaltuuttamispalvelun tarkemmat ohjeet julkaistaan Suomi.fi-sivustolla, kun palvelu aloitetaan.

Ylläpitäkää Katso-rooleja, kunnes Suomi.fi-valtuuksien käyttäminen on mahdollista.

Yksityinen organisaatio

Yritysten ja yhdistysten vastuuhenkilöt voivat käyttää Kanta Ekstranetiä ilman valtuutusta asemansa perusteella. Tällaisia ovat julkiseen rekisteriin, kuten kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) rekisteröidyt henkilöt , joilla on seuraava asema:

 •  elinkeinonharjoittaja
 •  toimitusjohtaja
 •  toimitusjohtajan sijainen
 •  varatoimitusjohtaja.

Jos haluat toisen henkilön tai yrityksen hoitavan asioita Kanta Ekstranetissä, anna asiointivaltuus.  Voit hallinnoida valtuuksia Suomi.fi-palvelussa.

Apteekkari ja Itsenäinen ammatinharjoittaja

Kun asioit Kanta Ekstranetissä apteekkarina tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, et tarvitse valtuuksia.  Jos haluat toisen henkilön tai yrityksen hoitavan asioita puolestasi, anna asiointivaltuus. Voit hallinnoida valtuuksia Suomi.fi-palvelussa.

Suomi.fi-valtuudet Kanta Ekstranetissä

Suomi.fi-valtuuskoodi Kuvaus
Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen käyttöönotto Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta
• ottaa käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia palveluja
• allekirjoittaa asiakkuussopimuksia
• ilmoittaa ja ylläpitää hallinnollisia yhteystietoja ja teknisiä tietoja
• katsella laskutustietoja ja muuta hallinnollisiin tietoihin liittyvää sisältöä.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 07.05.2020