Toimintamallit ja kirjaaminen

Toimintamallit ja kirjaaminen

Kanta-palveluja käyttävien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tulee hallita rakenteisen kirjaamisen perusteet ja kansalliset toimintamallit ja -tavat.

Jotta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajat voivat käyttää Kanta-palveluja, niiden tulee kirjata ja tallentaa asiakas- ja potilastiedot yhteisten, etukäteen sovittujen rakenteiden avulla.

Potilaan tai asiakkaan tietojen hyödyntäminen yli toimintayksikkörajojen on mahdollista, kun tiedot Potilastiedon arkistoon ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon on tallennettu teknisesti yhtenäisesti.

Toimintamallit ja -tavat tukevat arjen työtä

Kanta-palvelujen käyttöä ohjataan terveydenhuollossa kansallisten toimintamallien ja sosiaalihuollossa toimintatapojen avulla.

Kansallisiin toimintamalleihin ja -tapoihin kuuluvat muun muassa

  • yhtenäiset kirjaamisen käytännöt
  • tietojen käytön ja luovuttamisen periaatteet
  • Kanta-palvelujen toimivuuden varmistaminen muutostilanteissa.

Yhtenäisiä toimintamalleja ja -tapoja tulee noudattaa, jotta voidaan varmistua tietojen oikeaoppisesta käsittelystä ja tietoturvasuunnitelman mukaisesta arjen työstä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisista toimintamalleista ja -tavoista ja rakenteisen kirjaamisen kansallisesta ohjauksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (thl.fi).

THL:n sivuilta voit lukea tarkemmin

Sivuilla on myös linkit palvelukohtaisiin toimintamalli- ja toimintatapadokumentteihin ja rakenteisen kirjaamisen oppaisiin. 

Lisätietoja

Sivua päivitetty 24.5.2023