Arkistonhoitajan käyttöliittymän saavutettavuusseloste

Arkistonhoitajan käyttöliittymän saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee arkistonhoitajan käyttöliittymää osoitteessa arkistonhoitaja.kanta.fi. Käyttöliittymää käytetään Potilastiedon arkiston ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston asiakirjojen katseluun. Seloste on laadittu 18.6.2020.

Verkkopalvelusta vastaa Kela. Verkkopalvelun saavutettavuus on arvioitu Kelassa.

Miten saavutettava verkkopalvelu on?

Palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. (WCAG-kriteeristö 2.1 A- ja AA-tasot)

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Käyttäjät saattavat edelleen kohdata sivustolla joitakin saavutettavuusongelmia. Seuraavana on luettelo ongelmista, jotka ovat tiedossamme. Jos huomaat sivustolla ongelman, joka ei ole luettelossa, ilmoitathan siitä meille.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät ole vielä täysin saavutettavia:

 • Elementtien, kuvien ja linkkien kuvaavat nimet ovat osin puutteellisia. (WCAG 1.1.1)
 • Semanttisten merkkausten kriteerit eivät täyty. (WCAG 1.3.1)
 • Lukemis- ja kohdistumisjärjestys on epälooginen ruudunlukijaa käytettäessä. (WCAG 1.3.2) 
 • Syötteen tarkoituksen määrittely on puutteellinen. (WCAG 1.3.5)
 • Ruudunlukijalla ei voi navigoida otsikkorakenteesta toiseen. (WCAG 2.4.1)
 • Lomakekenttien ja navigoitavien elementtien kohdistusjärjestys ei ole kaikilta osin looginen. (WCAG 2.4.3) 
 • Kielenvalintaa ei ole toteutettu käyttöliittymään (WCAG 3.1.1)
 • Värikontrastit eivät ole tarpeeksi suuria ja esimerkiksi otsikot ja painikkeet eivät erotu tarpeeksi hyvin. (WCAG 1.4.3) (WCAG 1.4.11)
 • Jos tekstin kokoa muuttaa, sivu ei välttämättä toimi kokonaisuudessaan. . (WCAG 1.4.4)
 • Elementit eivät skaalaudu kaikissa tapauksissa oikein. (WCAG 1.4.10) 
 • Näppäimistökohdistimen kontrasti ei ole kaikissa tapauksissa riittävä eikä kohdistin erotu tarpeeksi hyvin. (WCAG 2.4.7) 

Anna palautetta saavutettavuudesta

Huomasitko palvelussamme saavutettavuuteen liittyvän puutteen? Kerro se meille, jotta voimme tehdä parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Anna palautetta saavutettavuudesta saavutettavuuspalautelomakkeella.

Saavutettavuuspalautteet vastaanottaa Kelan tekninen tuki.

Saavutettavuuden valvonta

Jos huomaat sivustolla saavutettavuuteen liittyviä ongelmia, anna ensin palautetta meille. Vastaamme 2 viikon sisällä. 

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai jos et saa vastausta 2 viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten voit tehdä ilmoituksen ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa, kun korjaamme puutteita. 

Olemme sitoutuneet parantamaan verkkopalveluiden saavutettavuutta. Varmistamme saavutettavuuden muun muassa seuraavilla toimenpiteillä:

 • Otamme saavutettavuusvaatimukset huomioon, kun kehitämme palveluita.
 • Panostamme kielen ymmärrettävyyteen.
 • Otamme saavutettavuusvaatimukset huomioon jo, kun teemme hankintoja.
 • Tarjoamme työntekijöillemme saavutettavuuskoulutusta.

Lue lisää

Sivua päivitetty 24.11.2023