Omakannan uudet ominaisuudet

Omakantaan päivityksiä 22.3.2018

 • Tietojen selaamiseen liittyvät parannukset:
  • Terveystiedoissa käyntejä voi nyt hakea potilaskertomuksen aiheen mukaan.
  • Terveystiedoissa käyntien listauksessa näytetään ajankohta, jolloin on viimeksi muokattu ko. käynnin tietoja. Tämä helpottaa viimeisimpien käyntitietojen löytämistä.

Omakantaan päivityksiä 1.2.2018 

 • Tietojen näyttämiseen ja selaamiseen liittyvät parannukset:
  • Käyntitietojen selaus:
   • Kaikkia käyntejä voi nyt selata Terveystiedot-sivulla, ja käyntejä voi hakea aikarajauksen mukaan. Käynnit- ja hoitojaksot -sivu on poistettu.
   • Käynnit joihin ei liity Omakannassa näytettävää potilaskertomustekstiä (tyhjänä näkyvät muut tapahtumat), eivät enää pääosin näy käyntien listassa. Niitä voi selata Terveystiedot-sivulla olevasta erillisestä linkistä.
  • Tahdonilmaisuja koskevat muutokset:
   • Omakannan valikossa erilliset linkit elinluovutustahdon ja hoitotahdon sivulle.
   • Saamenkieliset kirjaimet sallitaan elinluovutus- ja hoitotahdossa.
   • Hoitotahdon sivulla tarjotaan linkki Muistiliiton ja Terveyskirjaston sivuille, joissa on lisää tietoa hoitotahdosta.
  • Reseptilistan tulosteeseen lisätty maininta, ettei se käy todistukseksi lääkkeistä ulkomaanmatkoja varten.
 • Muut muutokset:
  • Lisätty linkki Kelan asiointipalveluun, johon pääsee samalla kirjautumisella kuin Omakantaan
  • Saavutettavuuden ja käytettävyyden parannuksia.

Omakantaan päivityksiä 29.9.2017

 • Omakanta-palvelussa näytetään seuraavat todistukset ja lausunnot (A-lääkärintodistuksen lisäksi), sen jälkeen kun niitä aletaan tallentaa omassa terveydenhuollon yksikössä Kanta-palveluihin:
  • Kelan todistukset ja lausunnot:
   Lääkärinlausunto B (SV7), D-lääkärintodistus (SV10), Todistus raskaudesta tai jälkitarkastuksesta (SV75), Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta (SV97), Todistus matkakorvausta varten (SV67)
  • Sosiaali- ja terveysministeriön todistukset ja lausunnot:
   Tarkkailulähete, Tarkkailulausunto, Päätös määräämisestä hoitoon potilaan tahdosta riippumatta, Päätös omaisuuden haltuunotosta, Päätös yhteydenpidon rajoittamisesta
 • Tietojen näyttämiseen ja selaamiseen liittyvät parannukset:
  • Suun terveydenhuollon tietojen näyttämiseen on tehty parannuksia ja korjauksia. Käyttäjä voi myös siirtyä helpommin käynnin ja suun terveydenhuollon tietojen välillä uusien linkkien avulla.
  • Terveystietojen luovutustietoja voi lajitella listauksessa haluamaansa järjestykseen.
  • Palvelun terminologiaan on tehty muutoksia eri sivuille.
 • Reseptin uusimisen toimintojen muutokset:
  • Näytetään huomautus uusimisen mahdollisesta maksullisuudesta, jos käyttäjä on lähettämässä uusimispyyntöä yksityiselle toimijalle.
  • Käyttäjä näkee ennen uusimispyynnön lähettämistä yhteenvedon uusimispyynnön tiedoista, jonka jälkeen hänen tulee vahvistaa vielä lähetys.
 • Puolesta-asiointiin muutoksia:
  • Huoltaja pääsee asioimaan alle 10-vuotiaan lapsensa puolesta, vaikka lapsella ei olisi nimeä Väestötietojärjestelmässä. Aiemmin asiointi estyi, jos lapsi oli jo yli 3 kk:n ikäinen eikä hänellä ollut vielä nimeä.

Omakantaan päivityksiä 4.5.2017

 • Käyttäjä näkee ja voi selata myös yli 2,5 vuotta vanhoja reseptejään.
 • Resepteistä näytetään lääkärinpalkkio-tieto.
 • Mahdollisuus tulostaa reseptitiedoistaan PDF-muotoon tiiviimmässä muodossa. Tuloste ei kelpaa apteekissa lääkkeen ostoon.
 • Reseptien uusimisen käytettävyyttä ja saavutettavuutta on parannettu.
  • Matkapuhelinnumeron syöttämisen jälkeen ei enää tarvitse painaa OK-painiketta.
  • Uusittavien reseptien listaan on tullut lajittelutoiminnot.
 • Reseptin luovutustiedoissa näytetään, mikäli tietoja on haettu lääkekorvauskäsittelyä varten tai hätähakuna.
 • Terveystiedoissa tutkimuslistan ajankohdassa näytetään ajankohta, jolloin on viimeksi muokattu ko. käynnin tutkimusten tietoja. Tämä helpottaa viimeisimpien tutkimustulosten löytämistä.
 • Kieltoasiakirjan voi tallentaa vain, jos sisältöön on tehnyt muutoksia.
 • Omakanta on nyt entistä vikasietoisempi. Mikäli esimerkiksi reseptien haussa tapahtuu tekninen virhe, palvelu ei enää kirjaa käyttäjää ulos vaan poistaa ainoastaan reseptitoiminnot käytöstä siihen asti, että käyttäjä kirjautuu palvelusta ulos.