Terveystiedot

Terveystiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Kanta-palveluiden terveystiedoista.

Käyntisi voi olla ajalta ennen terveydenhuollon yksikön liittymistä Kanta-palveluihin, jolloin tietoja ei ole kirjattu Omakantaan. Vanhoja potilastietoja ei voi katsella Omakannasta.

Potilastietojen arkistointi laajenee vaiheittain, jolloin kaikki hoitotietosi eivät välttämättä ole nähtävissä Omakannassa.

Jos hoitokäynnin tietoja ei näy, se voi johtua myös siitä, että tietoja ei ole ehditty vielä hyväksyä tai tallentaa terveydenhuollossa. Kanta-palveluun tallentumisen viive vaihtelee organisaatioittain.

Jos hoitotietoja ei näy Omakannassa kohtuullisen ajan kuluessa, voit pyytää lisätietoa sinua hoitaneesta terveydenhuollon yksiköstä.

 

Laboratoriotulokset näkyvät Omakannassa Terveystiedot-osion alla. Tulokset eivät aina näy näytteenottopäivän kohdalla, vaan sen palvelutapahtuman päiväyksellä, johon tutkimukset liittyvät. Jos laboratoriotutkimus on tilattu kestolähetteellä, kaikki tulokset löytyvät sillä päivämäärällä, jolloin lähete on tehty. Kestolähete voi olla myös ajalta ennen Kanta-palveluihin liittymistä, jolloin tietoja ei kirjattu Omakantaan. Tällöin pitäisi tehdä uusi lähete ja tallentaa se Kantaan.

Tietojen tallentamisessa Potilastiedon arkistoon voi myös ilmetä viivettä. Viive vaihtelee eri organisaatioissa. On myös mahdollista, että hoitava lääkäri haluaa käydä tulokset läpi kanssasi ennen niiden näyttämistä Omakannassa.

Jos tutkimustuloksia ei näy Omakannassa kohtuullisen ajan kuluessa, voit pyytää lisätietoa sinua hoitaneesta terveydenhuollon yksiköstä.

 

Näet Omakannassa tietoja sen jälkeen, kun sinua hoitanut terveydenhuollon yksikkö on liittynyt Potilastiedon arkistoon ja aloittanut potilastietojen tallentamisen sinne.

Omakannassa ei näytetä potilastietoja, jotka on kirjattu potilastietojärjestelmään ennen kuin terveydenhuollon toimintayksikkö on liittynyt Potilastiedon arkistoon.

Omakannasta voit nähdä ne rokotustiedot, jotka on kirjattu sen jälkeen, kun terveydenhuollon yksikkö on liittynyt Kanta-palveluihin.

Rokotuksille on Omakannassa oma sivunsa (Terveystiedot > Rokotukset).

Rokotukset-sivulla voidaan näyttää Kanta-palveluihin uudella tavalla tallennetut rokotustiedot. Vasta osalla terveydenhuollon organisaatioista on käytössään potilastietojärjestelmä, joka mahdollistaa kirjaamisen uudella tavalla. Tietoja tulee Rokotukset-sivulle näkyviin vähitellen sitä mukaa, kun saat rokotteen sellaisessa yksikössä, jossa tietojen uusi kirjaustapa on jo käytössä.

Joidenkin saamiesi rokotusten tietoja voi olla kirjattu hoitokäyntiesi yhteydessä tallennettuihin teksteihin. Voit hakea näitä tietoja Omakannasta Terveystiedot-sivulta löytyvällä haulla.

 

Omakannassa voit tallentaa hoitotahtosi ja elinluovutustahtosi. Tahdonilmaisut tallentuvat Potilastiedon arkistoon, josta ne ovat terveydenhuollon yksiköiden käytettävissä.

Sivua päivitetty 29.01.2021