Terveystiedot

Terveystiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Kanta-palveluiden terveystiedoista.

Käyntisi voi olla ajalta ennen terveydenhuollon yksikön liittymistä Kanta-palveluihin, jolloin tiedot eivät näy OmaKannassa. Vanhoja potilastietoja ei voi katsella OmaKannasta.

Jos hoitokäynnin tietoja ei näy, se voi johtua myös siitä, että tietoja ei ole ehditty vielä hyväksyä tai tallentaa terveydenhuollossa. Kanta-palveluun tallentumisen viive vaihtelee organisaatioittain.

Jos hoitotietoja ei näy OmaKannassa kohtuullisen ajan kuluessa, voit pyytää lisätietoa sinua hoitaneesta terveydenhuollon yksiköstä.

Laboratoriotulokset näkyvät OmaKannassa Terveystiedot-osion alla erillisessä ’Laboratoriotutkimukset’-kohdassa. 

Tulokset eivät välttämättä näy näytteenottopäivän kohdalla, vaan sen palvelutapahtuman päiväyksellä, johon tutkimukset liittyvät. Jos laboratoriotutkimus on tilattu kestolähetteellä, kaikki tulokset löytyvät sillä päivämäärällä, jolloin lähete on tehty. Kestolähete voi olla myös ajalta ennen Kanta-palveluihin liittymistä, jolloin tietoja ei ole tallennettu Kantaan. Tällöin pitäisi tehdä uusi lähete ja tallentaa se Kantaan.

Tietojen tallentamisessa Kantaan voi ilmetä viivettä. Viive vaihtelee eri organisaatioissa. On myös mahdollista, että hoitava lääkäri haluaa käydä tulokset läpi kanssasi ennen niiden näyttämistä OmaKannassa.

Jos tutkimustuloksia ei näy OmaKannassa kohtuullisen ajan kuluessa, voit pyytää lisätietoa sinua hoitaneesta terveydenhuollon yksiköstä.

Näet OmaKannassa tietojasi sen jälkeen, kun sinua hoitanut terveydenhuollon yksikkö on liittynyt Kanta-palveluihin ja aloittanut potilastietojen tallentamisen Potilastietovarantoon.

OmaKannassa ei näytetä potilastietoja, jotka on kirjattu ennen kuin terveydenhuollon yksikkö on liittynyt Kanta-palveluihin.

Terveydenhuollon yksiköstä voi kysyä tietoa siitä, milloin he ovat liittyneet Kantaan.

OmaKannasta voit nähdä ne rokotustiedot, jotka on kirjattu sen jälkeen, kun terveydenhuollon yksikkö on liittynyt Kanta-palveluihin.

Rokotuksille on OmaKannassa oma sivunsa (Terveystiedot > Rokotukset).

Rokotukset-sivulla voidaan näyttää Kanta-palveluihin uudella tavalla tallennetut rokotustiedot. Vasta osalla terveydenhuollon organisaatioista on käytössään potilastietojärjestelmä, joka mahdollistaa kirjaamisen uudella tavalla. Tietoja tulee Rokotukset-sivulle näkyviin vähitellen sitä mukaa, kun saat rokotteen sellaisessa yksikössä, jossa tietojen uusi kirjaustapa on jo käytössä.

Joidenkin saamiesi rokotusten tietoja voi olla kirjattu hoitokäyntiesi yhteydessä tallennettuihin teksteihin. Voit hakea näitä tietoja OmaKannasta Terveystiedot-sivulta löytyvällä haulla.

OmaKannassa voit tallentaa hoitotahtosi ja elinluovutustahtosi. Tahdonilmaisut tallentuvat Kantaan, josta ne ovat ajantasaisesti terveydenhuollon yksiköiden käytettävissä.

Lue lisää:

Sivua päivitetty 29.1.2021