Muiden maiden informoinnit potilastietojen yhteenvedosta

Muiden maiden informoinnit potilastietojen yhteenvedosta

Informoinneissa kerrotaan, miten potilastietojen yhteenveto toimii siinä mukana olevissa Euroopan maissa ja miten tietoja niissä käsitellään.

Informointi potilastietojen yhteenvedosta

EU:n logo ja teksti Euroopan unionin osarahoittama.
 

Sivua päivitetty 6.6.2024