Chatbot-upotus

Lausunto ajokorttia varten Traficomiin

Lausunto ajokorttia varten Traficomiin

Ajoterveystietosi voidaan välittää sähköisesti Traficomille, jos lääkäri on tallentanut laatimansa ajoterveyslausunnon Kantaan.

Kun lääkäri arvioi ajokykysi, hän kirjoittaa sinulle lääkärinlausunnon ajokyvystä (F 122). Joissakin terveydenhuollon yksiköissä lausunto voidaan tallentaa Kantaan, josta sen tiedot voidaan välittää Liikenne- ja viestintävirastoon (Traficom) ajokortin hakemista varten.

Kun teet ajokorttihakemusta Traficomin sähköisessä asiointipalvelussa tai Ajovarman palvelupisteessä, voit antaa luvan hakea lääkärinlausuntosi tiedot suoraan Kannasta. Tällöin sinun ei tarvitse toimittaa lääkärinlausuntoa Traficomiin paperisena.

Traficomille välitetään vain ajokorttihakemukseen tarvittavat tiedot, ei koko ajokykylausuntoa. Näet OmaKannassa tiedon siitä, että lausunnon tiedot on välitetty Traficomille. Lue lisää todistuksista ja lausunnoista OmaKannassa.

Toimi näin, jos haluat, että ajoterveystiedot välitetään Traficomille

Kysy lääkäriltäsi, voiko terveydenhuollon yksikkö tallentaa lääkärinlausunnon ajokyvystä Kantaan.

Pyydä lääkäriä tallentamaan lausunto Kantaan.

Voit pyytää lääkäriltä tulosteen lausunnosta, jos haluat.

Anna lupa ajokykylausunnon tietojen hakemiseen Kannasta, kun teet ajokorttihakemusta Traficomin asiointipalvelussa tai Ajovarman palvelupisteessä.

Miksi Traficom ei voi hakea lääkärinlausuntoni tietoja?

Voi olla, että käyttämäsi terveydenhuollon yksikkö ei vielä tallenna lääkärinlausuntoa ajokyvystä Kantaan. Tällöin lausunnon tietoja ei voida välittää Traficomiin sähköisesti. Pyydä siinä tilanteessa lausunto paperisena ja vie se Ajovarman palvelupisteeseen.

Jos lääkärinlausunto ajokyvystä näkyy OmaKannassa mutta Traficom ei voi hakea sen tietoja, on lausunto saatettu täyttää virheellisesti. Ota tällöin yhteyttä terveydenhuollon yksikköön. Lausunnon kirjoittanut lääkäri korjaa lausunnon tiedot.

Tarkista myös, ettei lausunto ole liian vanha. Jos lausunto on laadittu yli 6 kuukautta sitten, se ei kelpaa ajokorttihakemukseen.

Sivua päivitetty 23.4.2024