Omakannan uudet ominaisuudet

Omakannan uudet ominaisuudet

Omakantaa kehitetään käyttäjiä kuunnellen. Ominaisuuksia parannetaan asiakaspalautteiden, asiakasraadin ja käyttäjäkyselyjen perusteella. Omakannan tavoitteena on olla jokaiselle helppokäyttöinen palvelu omiin sosiaali- ja terveyspalveluiden tietoihin.

Omakantaan päivityksiä 1.10.2020

Ensimmäiset huoltajat voivat nähdä myös yli 10-vuotiaan tiedot Omakannassa

Terveydenhuolto voi alkaa tuottaa tietoja nähtäväksi myös yli 10-vuotiaiden alaikäisten lasten ja nuorten huoltajille. Tähän mennessä huoltaja on voinut nähdä Omakannassa vain alle 10-vuotiaan lapsen tiedot. Asiointi yli 10-vuotiaan puolesta tulee mahdolliseksi sitä mukaa kuin terveydenhuollon organisaatiot tekevät muutokset omiin potilastietojärjestelmiinsä.

Omakantaan päivityksiä 31.8.2020

Suomalaisella sähköisellä reseptillä voi nyt hankkia lääkkeitä Portugalissa

Suomalaisella sähköisellä reseptillä voi ostaa lääkkeitä niiden Euroopan maiden apteekeista, joissa on valmius toimittaa toisessa maassa määrättyjä sähköisiä reseptejä. Tähän mennessä lääkkeitä on voinut ostaa Viron ja Kroatian apteekeista ja nyt myös ensimmäisestä apteekista Portugalissa.

Omakantaan päivityksiä 28.5.2020

Uusi Euroopan maa suostumusten listaan

Suomalaisella sähköisellä reseptillä voi ostaa lääkkeitä niiden Euroopan maiden apteekeista, joissa on valmius toimittaa toisessa maassa määrättyjä sähköisiä reseptejä. Tähän mennessä lääkkeitä on voinut ostaa Viron ja Kroatian apteekeista. Piakkoin maiden joukkoon liittyy myös Portugali.

Reseptin tiedot voidaan luovuttaa ulkomaiselle apteekille vain potilaan suostumuksella. Suostumus palvelun käyttöön annetaan Omakanta-palvelussa. 28.5. alkaen Omakannan suostumusvalikossa on valittavana myös Portugali.

Saavutettavuuteen ja käytettävyyteen liittyviä parannuksia

Reseptien uusiminen

Reseptien uusimispyynnön vastaanottajan valitsemista on parannettu. Valintojen tekeminen ei aiheuta enää koko sivun uudelleenlatautumista, ja kohdistus sivulla säilyy valinnan jälkeen samassa kohdassa. Valittujen reseptien listalle on lisätty sarakeotsikko "Poista", ja ilmoitusten havaitsemista ruudunlukijalla on parannettu saavutettavuustekniikoilla. 

Reseptien tulostaminen

Reseptien tulostamisen infotekstiin on lisätty tietoa siitä, mikä tuloste käy ulkomaanmatkaa varten. Lisätietoa ulkomaanmatkalle mukaan otettavista lääkkeistä ja resepteistä voit lukea myös Ulkomailla-osiosta.

Muita muutoksia

Omakannan navigaatiovalikon avaamista ja sulkemista kuvaavat kuvakkeet on muutettu nuoliksi Kanta-palvelujen tyylin mukaisesti. Lisäksi ei-aktiivisten painikkeiden harmaansävyä on muutettu kontrastiltaan tummemmaksi, jotta painikkeet erottuvat paremmin taustastaan.
Lisäksi on parannettu Omakannan suorituskykyä sekä tehty muita pienempiä muutoksia ja virheiden korjauksia.

Omakantaan päivityksiä 27.2.2020

Otetut lääkkeet -toiminto

Omakannan Hyvinvointitietojen alle on lisätty Otetut lääkkeet -toiminto. Tieto otetuista lääkkeistä näkyy niille Omakantaan kirjautuneille, jotka käyttävät hyvinvointisovellusta ja ovat antaneet sille luvan tallentaa otetut lääkkeet Omatietovarantoon. Tällaiset sovellukset ovat vielä kehitysvaiheessa.

Parannuksia saavutettavuuteen

Omakannan HTML-koodiin on asetettu kielimäärittely ruudunlukijaohjelmia varten. Kielimäärittelyn perusteella ruudunlukuohjelma valitsee puhesyntetisaattorin käyttämän kielen. Jos määrittely puuttuu tai se ei vastaa käyttöliittymän ja sisällön kieltä, sivuston tekstit äännetään väärän kielen käytäntöjen mukaisesti. Muutos täyttää saavutettavuuskriteerin WCAG 2.1 kohdan 3.1.1 Sivun kieli.

Palvelun tekstilinkkien väri on muutettu täyttämään saavutettavuuskriteeri WCAG 2.1. kohdan 1.4.3 Kontrasti (vähintään 4.5:1). Myös linkkien teknistä saavutettavuutta ruudunlukijaohjelmilla on parannettu.

Pienempiä käyttöliittymämuutoksia

Käyttäjän nimi on näkynyt aiemmin sekä palvelun ylätunnisteessa että sisältösivuilla. Jatkossa nimi näytetään ylätunnisteen lisäksi vain palvelun etusivulla ja puolesta-asioinnin etusivulla. Tämä noudattaa muiden kirjautumista vaativien palveluiden linjaa.

Lisäksi hyvinvointitietojen valitsemisen toimintoa ja palvelussa olevien vapaamuotoisten tekstikenttien virheilmoitusta on parannettu.

Omakantaan päivityksiä 16.12.2019

Omakannan käyttäjä näkee nyt tutkimukset eriteltyinä kuvantamis- ja laboratoriotutkimuksiin. Omia tutkimustuloksia voi selata palvelusta vasemman navigaation Terveystiedot-kohdasta. Omakannan Terveystiedot-valikon alta käyttäjä pääsee katsomaan terveydenhuollossa tehtyjen tutkimusten tuloksia. Kuvantamistutkimukset ja laboratoriotutkimukset on jaettu nyt eri otsikoiden alle. Tietoja voi tarkastella tutkimuksen nimen ja käyntiajan mukaan.  

Terveystiedot-sivulla näkyvien käyntien listauksesta pääsee edelleen tarkastelemaan tutkimuksia. Sivun tietoja voi suodattaa esimerkiksi aiheilla ”radiologia” tai ”laboratorio”. Sivulla näkyvästä taulukosta on poistettu sarake, josta pääsi aikaisemmin käyntiin liittyviin tutkimuksiin.

Omakantaan päivityksiä 29.8.2019

Suostumus lapsen terveystietojen käyttöön nyt lapsen tietojen alla

Huoltajaa kehotetaan nyt lapsen tiedoissa kuittaamaan informaatio tai antamaan suostumus lapsen puolesta. Suostumus terveystietojen käyttöön kannattaa antaa niille tahoille, jotka osallistuvat lapsen hoitoon. Suostumus on sekä lapsen että terveydenhuollon etu, koska se helpottaa ja nopeuttaa lapsen hoitoa eri palvelunantajien välillä.

Silmien terveystarkastuksista lisätietoja

Käyttäjä näkee jatkossa Terveystiedot-osiossa käynnin kohdalla optometriaan liittyviä lisätietoja, esim. käytettyjen lyhenteiden ja termien selitteet.

Käytettävyyteen liittyviä parannuksia

Todistukset ja lausunnot näytetään nyt yhdessä sarakkeessa ja reseptilistan sekä terveystietojen tulostustoimintoja on parannettu. Näiden lisäksi Omakannan etusivulle on lisätty linkki Omakannan uudet ominaisuudet -sivulle.

Reseptiä uusittaessa käyttöliittymä sallii nyt aiempaa pidempien puhelinnumeroiden (maks. 20 merkkiä) syöttämisen. Lisäksi on parannettu Omakannan suorituskykyä, saavutettavuutta ja käytettävyyttä sekä tehty muita pienempiä muutoksia ja virheiden korjauksia.

Omakantaan päivityksiä 10.12.2018

 • Täysi-ikäinen voi antaa nyt Omakannassa suostumuksen reseptitietojensa luovuttamiseen toisille Euroopan maiden  apteekeille. Suostumus on voimassa toistaiseksi, ja sen voi peruuttaa milloin tahansa Omakannassa.
 • Hyvinvointitiedoissa voi katsella omia suunnitelmia ja kyselyitä. Tietoja näkyy niille 16 vuotta täyttäneille Omakannan käyttäjille, jotka käyttävät sellaista hyvinvointisovellusta, joka tallentaa suunnitelmia ja kyselyitä Omatietovarantoon.
 • Käyttöliittymään parannuksia
  • Lapsen puolesta asioinnin etusivulla on pikalinkit toimintoihin mobiilinäkymässä.
  • Muita mobiilikäyttöisyyden parannuksia

Omakantaan päivityksiä 25.10.2018

 • Hyvinvointitiedot-toiminto käyttöön
  • Hyvinvointitiedot-linkki näkyy valikossa kaikille yli 16-vuotiaille, mutta tietoja näkyy toistaiseksi vain niille Omakannan käyttäjille, jotka käyttävät Virtuaalisairaalan Terveyskylä-palvelua ja tallentavat tietoja Omatietovarantoon. Lisätietoja Omatietovarannosta.
 • Terveystietojen luovutustietojen näyttämiseen muutoksia
  • Terveys- tai reseptitietojen luovutustiedoissa näkyy tieto, jos tietoja on haettu terveydenhuollossa hätähaulla ohittaen suostumukset ja kiellot.
  • Parannuksia niiden terveystietojen luovutusten näyttämiseen, jotka on luovutettu luovutusilmoituksella.
 • Käyttöliittymään pienempiä muutoksia ja parannuksia
  • Lisätty hoitotahdon sivulle Muistiliiton ruotsinkielisen sivun linkki.
  • Elinluovutustahdossa ja hoitotahdossa ohjeistetaan sallituista merkeistä.

Omakantaan päivityksiä 20.6.2018

 • Tietojen selaamiseen liittyvät parannukset:
  • Terveystiedot-sivulla käyntejä voi nyt hakea myös diagnoosin mukaan. Hakutoiminnossa ovat valittavissa kaikki ne diagnoosit, jotka on tallennettu käyttäjän tietoihin Kanta-palveluihin.
  • Erillinen Diagnoosit-sivu on poistettu.
 • Muut muutokset:
  • Palvelussa on uusi ulkoasu.
  • Omakanta on nyt skaalautuvampi ja toimii paremmin myös mobiililaitteilla. Mobiilikäytön kehitystä jatketaan edelleen tämän vuoden aikana.

Omakantaan päivityksiä 22.3.2018

 • Tietojen selaamiseen liittyvät parannukset:
  • Terveystiedoissa käyntejä voi nyt hakea potilaskertomuksen aiheen mukaan.
  • Terveystiedoissa käyntien listauksessa näytetään ajankohta, jolloin on viimeksi muokattu ko. käynnin tietoja. Tämä helpottaa viimeisimpien käyntitietojen löytämistä.

Omakantaan päivityksiä 1.2.2018 

 • Tietojen näyttämiseen ja selaamiseen liittyvät parannukset:
 • Käyntitietojen selaus:
  • Kaikkia käyntejä voi nyt selata Terveystiedot-sivulla, ja käyntejä voi hakea aikarajauksen mukaan. Käynnit ja hoitojaksot -sivu on poistettu.
  • Käynnit joihin ei liity Omakannassa näytettävää potilaskertomustekstiä (tyhjänä näkyvät muut tapahtumat), eivät enää pääosin näy käyntien listassa. Niitä voi selata Terveystiedot-sivulla olevasta erillisestä linkistä.
 • Tahdonilmaisuja koskevat muutokset:
  • Omakannan valikossa erilliset linkit elinluovutustahdon ja hoitotahdon sivulle.
  • Saamenkieliset kirjaimet sallitaan elinluovutus- ja hoitotahdossa.
  • Hoitotahdon sivulla tarjotaan linkki Muistiliiton ja Terveyskirjaston sivuille, joissa on lisää tietoa hoitotahdosta.
 • Reseptilistan tulosteeseen lisätty maininta, ettei se käy todistukseksi lääkkeistä ulkomaanmatkoja varten.
 • Muut muutokset:
  • Lisätty linkki Kelan asiointipalveluun, johon pääsee samalla kirjautumisella kuin Omakantaan
  • Saavutettavuuden ja käytettävyyden parannuksia.

Omakantaan päivityksiä 29.9.2017

 • Omakanta-palvelussa näytetään seuraavat todistukset ja lausunnot (A-lääkärintodistuksen lisäksi), sen jälkeen kun niitä aletaan tallentaa omassa terveydenhuollon yksikössä Kanta-palveluihin:
 • Kelan todistukset ja lausunnot:
  • Lääkärinlausunto B (SV7), D-lääkärintodistus (SV10), Todistus raskaudesta tai jälkitarkastuksesta (SV75), Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta (SV97), Todistus matkakorvausta varten (SV67)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön todistukset ja lausunnot:
  • Tarkkailulähete, Tarkkailulausunto, Päätös määräämisestä hoitoon potilaan tahdosta riippumatta, Päätös omaisuuden haltuunotosta, Päätös yhteydenpidon rajoittamisesta
 • Tietojen näyttämiseen ja selaamiseen liittyvät parannukset:
  • Suun terveydenhuollon tietojen näyttämiseen on tehty parannuksia ja korjauksia. Käyttäjä voi myös siirtyä helpommin käynnin ja suun terveydenhuollon tietojen välillä uusien linkkien avulla.
  • Terveystietojen luovutustietoja voi lajitella listauksessa haluamaansa järjestykseen.
  • Palvelun terminologiaan on tehty muutoksia eri sivuille.
 • Reseptin uusimisen toimintojen muutokset:
  • Näytetään huomautus uusimisen mahdollisesta maksullisuudesta, jos käyttäjä on lähettämässä uusimispyyntöä yksityiselle toimijalle.
  • Käyttäjä näkee ennen uusimispyynnön lähettämistä yhteenvedon uusimispyynnön tiedoista, jonka jälkeen hänen tulee vahvistaa vielä lähetys.
 • Puolesta-asiointiin muutoksia:
  • Huoltaja pääsee asioimaan alle 10-vuotiaan lapsensa puolesta, vaikka lapsella ei olisi nimeä Väestötietojärjestelmässä. Aiemmin asiointi estyi, jos lapsi oli jo yli 3 kk:n ikäinen eikä hänellä ollut vielä nimeä.

Omakantaan päivityksiä 4.5.2017

 • Käyttäjä näkee ja voi selata myös yli 2,5 vuotta vanhoja reseptejään.
 • Resepteistä näytetään lääkärinpalkkio-tieto.
 • Mahdollisuus tulostaa reseptitiedoistaan PDF-muotoon tiiviimmässä muodossa. Tuloste ei kelpaa apteekissa lääkkeen ostoon.
 • Reseptien uusimisen käytettävyyttä ja saavutettavuutta on parannettu.
  • Matkapuhelinnumeron syöttämisen jälkeen ei enää tarvitse painaa OK-painiketta.
  • Uusittavien reseptien listaan on tullut lajittelutoiminnot.
 • Reseptin luovutustiedoissa näytetään, mikäli tietoja on haettu lääkekorvauskäsittelyä varten tai hätähakuna.
 • Terveystiedoissa tutkimuslistan ajankohdassa näytetään ajankohta, jolloin on viimeksi muokattu ko. käynnin tutkimusten tietoja. Tämä helpottaa viimeisimpien tutkimustulosten löytämistä.
 • Kieltoasiakirjan voi tallentaa vain, jos sisältöön on tehnyt muutoksia.
 • Omakanta on nyt entistä vikasietoisempi. Mikäli esimerkiksi reseptien haussa tapahtuu tekninen virhe, palvelu ei enää kirjaa käyttäjää ulos vaan poistaa ainoastaan reseptitoiminnot käytöstä siihen asti, että käyttäjä kirjautuu palvelusta ulos.

Sivua päivitetty 06.10.2020