Chatbot-upotus

OmaKannan uudet ominaisuudet

OmaKannan uudet ominaisuudet

OmaKantaa kehitetään käyttäjiä kuunnellen. Ominaisuuksia parannetaan asiakaspalautteiden, asiakasraadin ja käyttäjäkyselyjen perusteella. OmaKannan tavoitteena on olla jokaiselle helppokäyttöinen palvelu omiin sosiaali- ja terveyspalveluiden tietoihin.

OmaKantaan päivityksiä 8.2.2024

Hyvinvointitiedot ja mittaustulokset OmaKannassa

Kansalaiset voivat nyt tallentaa mittaustuloksiaan suoraan OmaKannan Hyvinvointitiedot-osiossa. Tallennettavat tiedot ovat paino, syke, verenpaine ja verensokeri. Lue lisää Hyvinvointitiedot ja mittaustulokset -sivulta.

OmaKantaan päivityksiä 30.11.2023

Päivitämme tämän sivun sisältöä parhaillaan.

Sosiaalipalvelujen tiedot

Voit tarkastella OmaKannasta terveys- ja hyvinvointitietojesi lisäksi vähitellen myös sosiaalipalvelujen tietoja. Sosiaalipalveluja ovat esimerkiksi lastensuojelu, sekä vammais- ja päihdepalvelut. Tiedot tulevat näkyville OmaKantaan vaiheittain vuosien 2023–2026 aikana. Lue lisää: Sosiaalipalvelujen tiedot.

OmaKantaan päivityksiä 25.10.2023

OmaKanta uudistuu

OmaKanta uudistuu syksystä 2023 alkaen. Uuteen OmaKantaan kirjaudutaan tutussa osoitteessa kanta.fi. Kun olet kirjautunut palveluun, pääset siirtymään OmaKannan uuteen versioon. Uuden OmaKannan päivitykset löydät OmaKanta uudistuu -sivulta.

OmaKantaan päivityksiä 10.10.2023

Puolesta asioineen tiedot näkyviin käyttäjille

Tietojen käytön hallinta -osioon tuodaan toiminto, mistä käyttäjä näkee ketkä ovat asioineet OmaKannassa hänen tai lapsen puolesta viimeisen kahden vuoden aikana. Tietoja aletaan näyttää OmaKannassa 10.10.2023 alkaen. 

Tietojen käytön hallinta jaetaan uusiin osioihin

Terveystietoihin ja Reseptien tietoihin (sekä myöhemmin tulossa oleviin Sosiaalihuollon tietoihin) liittyvien luovutuslupien ja kieltojen hallinta jaetaan erillisiksi toiminnallisuuksiksi. Aiemmin yhdellä sivulla olleet toiminnot löytyvät jatkossa valikosta omista osioistaan. Näin kukin osio keskittyy yhteen asiaan ja sisältö on helpompi ymmärtää.

OmaKannan kirjoitusasun muutos

OmaKannan kirjoitusasu muuttui helmikuussa 2023. Nyt OmaKannan etusivun teksteissä olevat Omakanta-maininnat, sekä ylätunnisteen värikäs Omakanta-teksti muutetaan muotoon: OmaKanta. Ruotsinkielisenä vanha kirjoitusasu on Mina Kanta-sidor, joka muutetaan nyt muotoon MittKanta.

OmaKantaan päivityksiä 1.1.2023

Palvelunantajien nimitiedoissa muutoksia

Hyvinvointialueiden toiminnan aloittamisen vuoksi palvelunantajien tiedoissa on tapahtunut muutoksia 1.1.2023 alkaen. Voit jatkossa nähdä OmaKannassa palvelunantajana hyvinvointialueen nimen esimerkiksi käyntiesi tiedoissa.

Suostumus reseptitietojen luovuttamiseen toisen EU-maan apteekeille poistunut

Jos haluat ostaa reseptilääkkeitä toisessa Euroopan maassa, sinun ei enää 1.1.2023 alkaen tarvitse antaa siihen erillistä suostumusta OmaKannasta. Tämä johtuu lakimuutoksesta. Voit lukea Tahdonilmaisupalvelun tietosuojaselosteesta aiemmin antamiesi suostumusten säilytysajoista ja oikeuksistasi kirjalliseen tarkistuspyyntöön.

OmaKantaan päivityksiä 22.11.2022

OmaKannan etusivun informointiteksti

Kanta-informoinnin uusin versio on otettu käyttöön marraskuussa 2022. Tekstiä on päivitetty hyvinvointialueiden toiminnan aloittamisen vuoksi. Kun kirjaudut OmaKantaan, etusivulle avautuu uuteen ikkunaan Kanta-informointiteksti. OmaKannassa asiointi on mahdollista sen jälkeen, kun sinä itse tai puolestasi asioiva on merkinnyt Kanta-informoinnin vastaanotetuksi. 

Lue lisää Kanta-informoinnista

OmaKantaan päivityksiä 19.5.2022

Lääkitystietojen näyttämiseen muutoksia alaikäisen puolesta asioinnissa

Huoltajalle tai tiedonsaantioikeutetulle ei jatkossa näytetä alaikäisen käynnin tiedoissa hoitoasiakirjaa, johon on tallennettu tietoa kokonaislääkityksestä (VLÄÄ-näkymä). Se voi sisältää tietoa alaikäisen käytössä olevasta lääkityksestä, jonka tietoja päätöskykyinen alaikäinen ei halua luovuttaa huoltajalle tai tiedonsaantioikeutetulle. Alaikäinen itse näkee tiedot OmaKannassa osana potilaskertomusta. Alaikäisen puolesta asioiva huoltaja tai tiedonsaantioikeutettu voi tarkastella lapsen lääkitykseen liittyviä tietoja OmaKannan Reseptit-osiossa.

OmaKantaan päivityksiä 27.1.2022

Yhä useampi huoltaja voi nähdä lapsen tiedot OmaKannassa

Yhä useammat huoltajat, joilla on huollonjakosopimus, voivat nyt asioida alaikäisen lapsensa puolesta OmaKannassa. Jos viranomainen on kirjannut huollonjakosopimuksen kooditettuna väestötietojärjestelmään, huoltajat pääsevät lapsen puolesta OmaKantaan sen mukaisesti, mitä huollonjakosopimuksessa on sovittu. Jos huollonjakosopimusta ei ole kooditettu, huoltajat voivat valtuuttaa toisensa asioimaan lapsen puolesta OmaKannassa. Valtuuttaminen onnistuu Suomi.fi-verkkopalvelussa.

Henkilö, jolla on tiedonsaantioikeus alaikäisen lapsen terveyspalvelujen tietoihin, voi nähdä lapsen tiedot OmaKannassa. Tiedonsaantioikeutettu voi muun muassa tarkastaa tutkimustuloksia tai käynnin tietoja ja reseptejä. Tiedonsaantioikeutettu ei kuitenkaan voi tehdä OmaKannassa lapsen puolesta toimenpiteitä, kuten uusia reseptejä.

Huoltajien turvakiellot ovat aiemmin estäneet huoltajien asioinnin lapsen puolesta OmaKannassa. Nyt asiointi on mahdollista Suomi.fi-valtuudella. Lapsen turvakielto estää kuitenkin huoltajien asioinnin lapsen puolesta. Lapsen turvakieltoa ei voi ohittaa edes valtuutuksella.

OmaKantaan päivityksiä 2.12.2021

Terveystietojen luovutukset löytyvät entistä paremmin OmaKannasta

Jatkossa käyttäjä näkee OmaKannan sivulta Terveystietojen luovutukset, kun käyttäjän OmaKannassa hyväksymä Kanta-informointi on annettu tiedoksi terveydenhuoltoon sekä rajat ylittävän reseptin suostumustietoja ja luovutuslupia on luovutettu. Aikaisemmin nämä tiedot näkyivät OmaKannassa Suostumustietojen luovutuksina. 

Terveystietojen luovutukset -sivulta näkee jatkossa myös, mikäli käyttäjän tiedoista on luovutettu elinluovutustahto ja hoitotahto, eli onko terveydenhuollosta katsottu potilaan elinluovutustahto tai hoitotahto. Aikaisemmin ne näkyivät yhdessä Tahdonilmaisujen luovutuksena. 

OmaKannassa on kysymys, jossa tiedustellaan, voiko potilaan tietoja käsitellä hädän hetkellä. Kysymys on nyt muutettu uuden asiakastietolain mukaiseksi. 

Terveystietojen luovutusten yhteyteen on lisätty myös linkki kanta.fi-sivustolle, jossa on lisätietoa tietojen luovutuksista.

OmaKantaan päivityksiä 1.11.2021

OmaKannan etusivun informointiteksti

Asiakastietolain mukaan asiakasta tulee informoida Kanta-palveluista ja hänen oikeuksistaan vaikuttaa omien asiakas- ja potilastietojensa käsittelyyn. 1.11.2021 alkaen OmaKannan etusivulle avautuu uuteen ikkunaan informointiteksti. OmaKantaan kirjautuminen on mahdollista sen jälkeen, kun asiakas tai hänen puolestaan asioiva on merkinnyt informointitekstin vastaanotetuksi. Informoinnin voi hyväksyä myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajalla käynnin yhteydessä.

Hyväksyttyään informoinnin asiakkaan on mahdollista vaikuttaa tietojensa näkymiseen luovutusluvalla tai kielloilla. Antamalla luovutusluvan asiakas voi itse päättää, luovuttaako hän tietojaan muille palvelunantajille. Luovutuslupa vastaa terveydenhuollossa aiemmin käytettyä laajaa suostumusta. Ennen uuden asiakastietolain voimaan tuloa annetut suostumukset pysyvät voimassa ja muuttuvat automaattisesti luovutusluviksi. Myös ennen uuden lain voimaan tuloa asetetut kiellot pysyvät voimassa sellaisinaan. Luovutuslupa ja kiellot ovat voimassa toistaiseksi ja ne voi peruuttaa.

Luovutusluvan ja kieltoja pääsee tekemään OmaKannan uudessa osiossa Tietojen käytön hallinta (entinen Suostumukset ja kiellot). 

OmaKantaan päivityksiä 14.7.2021

EU:n koronatodistus OmaKannasta

EU:n koronatodistus on kolmiosainen ja siihen kuuluvat:

 • todistus koronarokotuksesta,
 • todistus koronatestituloksesta ja
 • todistus sairastetusta koronavirustaudista.

Kesäkuussa OmaKannassa otettiin käyttöön EU:n koronarokotustodistus. Nyt palvelussa on saatavilla myös todistus koronatestituloksesta sekä todistus sairastetusta koronavirustaudista.

Kaikki EU:n koronatodistukset saa OmaKannan Koronatodistus-osiosta ja ne ovat kansalaisille maksuttomia. Todistukset sisältävät henkilötiedot ja koronavirustautiin liittyvät terveystiedot. Tiedot ovat todistuksissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Todistukset sisältävät QR-koodin, josta todistuksen sisältö ja aitous voidaan tarkistaa lukusovelluksella.

Lue lisää koronatodistuksesta

OmaKantaan päivityksiä 22.6.2021

EU:n koronarokotustodistus OmaKannassa

Koronatodistus-osiosta saatava rokotustodistus on päivittynyt EU:n asetuksen mukaiseksi. EU:n koronarokotustodistus korvaa kansallisen koronarokotustodistuksen.

OmaKantaan päivityksiä 10.6.2021

Jatkossa alaikäinen lapsi näkee OmaKannasta ne reseptit ja käynnit, joiden tiedot on kieltänyt huoltajilta.  Kielletyt tiedot näkyvät omassa taulukossaan, johon pääsee Suostumukset ja kiellot -sivulta. 

Reseptin uusimispyynnön lähettämiseen on tehty saavutettavuuden parannuksia. Uusimispyynnön lähettämisen käytettävyyttä ja ymmärrettävyyttä on parannettu. Lisäksi Applen iOS-käyttöjärjestelmää ja ruudunlukijaa hyödyntäville on lisätty ohje reseptin uusimispyynnön lähettämisestä.

Kuvantamis- ja laboratoriotutkimustietojen yhteenvedot otetaan uudelleen käyttöön. Tiedot esitetään OmaKannassa jatkossa käyntikohtaisten tietojen lisäksi tutkimuksen nimen mukaan yhteenvetoina. Tiedot alkavat kertyä yhteenvetoihin sitä mukaa kuin ne kirjataan terveydenhuollossa uudella tavalla. 

OmaKantaan päivityksiä 26.5.2021

Kansallinen koronarokotustodistus OmaKannassa

OmaKantaan on lisätty uusi Koronatodistus-osio, johon pääsee etusivun linkistä tai vasemman reunan valikosta. Henkilö voi saada todistuksen OmaKannasta sen jälkeen, kun koronarokotuksen tiedot on tallennettu oikeassa muodossa Kanta-palveluihin. Kansallinen koronarokotustodistus sisältää tiedot henkilön saamista koronarokotuksista. Jos henkilöllä on todistus, se avautuu uuteen välilehteen pdf-muodossa.

OmaKantaan päivityksiä 21.5.2021

OmaKannan etusivun tekstejä on uudistettu

Palvelun etusivua on selkeytetty. Sivulle on lisätty tarkempaa tietoa OmaKannasta ja tietojen tallentumisesta Kanta-palveluihin. Käyttäjää muistutetaan palvelun tietoturvallisesta käytöstä ja uloskirjautumisesta.

OmaKantaan päivityksiä 22.4.2021

Riskitietojen näkymistä OmaKannassa korjataan    

Riskitietojen näyttämistä uudistettiin OmaKannassa helmikuussa. Uudistuksen myötä osa Kantaan tallennetuista riskitiedoista ei ole näkynyt OmaKannassa.

Asiaa selvitetään ja korjataan parhaillaan. Osana korjausta OmaKannassa palattiin 22.4.2021 näyttämään toistaiseksi vain sellaiset riskitiedot, jotka on terveydenhuollossa kirjattu kriittisiksi riskeiksi.

Tilanne koskee vain tietojen näyttämistä OmaKannassa. Terveydenhuollon yksiköt saavat Kantaan tallennetut riskitiedot käyttöönsä potilastietojärjestelmän kautta kuten ennenkin.

OmaKantaan päivityksiä 25.3.2021

Täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö voi asioida toisen täysi-ikäisen puolesta OmaKannassa. Puolesta-asiointia saattaa tarvita esimerkiksi iäkäs ihminen, tilapäisesti sairastunut tai henkilö, jolle uuden palvelun käyttöönotto on vaikeaa.

Uudistuksen myötä Lapsen tiedot -linkki on muuttunut Toisen puolesta asiointi -linkiksi. Täältä voit valita henkilön, jonka puolesta haluat asioida.

OmaKantaan päivityksiä 4.3.2021

Kuvantamis- ja laboratoriotutkimusten esittäminen

Kuvantamis- ja laboratoriotutkimusten esittämistä uudistettiin OmaKannassa helmikuussa. Tämän jälkeen on kuitenkin pienellä osalla käyttäjistä havaittu tutkimusten katsomisessa virhetilanne, jonka vuoksi tutkimustuloksien katselu ei onnistu ja käyttäjä kirjataan ulos palvelusta.

Asiaa selvitetään ja korjataan parhaillaan. Osana korjausta OmaKannassa palattiin 4.3.2021 näyttämään toistaiseksi kaikki laboratorio- sekä kuvantamistutkimukset käyntikohtaisesti.

OmaKantaan päivityksiä 18.2.2021

Keskeisten terveystietojen esittäminen

OmaKannassa on tehty muutoksia, joiden jälkeen Kanta-palveluihin tallennettuja terveystietoja voidaan näyttää uudella tavalla. Päivityksen myötä OmaKannan valikkoon on tullut uudet osiot

 • Toimenpiteet
 • Diagnoosit
 • Mittaukset.

Lisäksi Kriittiset riskitiedot -osion nimi on muutettu muotoon ”Riskitiedot”.

Aiemmin tietoja näytettiin käynti- ja palveluyksikkökohtaisesti, mutta jatkossa tiedot poimitaan hoitoasiakirjoista niin, että ne voidaan näyttää OmaKannassa aiheen mukaisena yhteenvetona.

Tietyn tutkimuksen tulokset voidaan näyttää yhteenvetoina vähitellen, kun Kanta-palveluihin tallennetut tiedot kirjataan terveydenhuollossa uudella tavalla. Joillakin terveydenhuollon organisaatioilla on jo nyt käytössä sellainen potilastietojärjestelmä, joka mahdollistaa uudenlaisen kirjaamisen.

OmaKantaan päivityksiä 9.2.2021 

Kuvantamis- ja laboratoriotutkimusten esittäminen

OmaKannassa on tehty muutoksia, joiden jälkeen Kanta-palveluihin tallennetut kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset voidaan näyttää uudella tavalla.
Aiemmin tietoja näytettiin käynti- ja palveluyksikkökohtaisesti, mutta jatkossa tiedot poimitaan hoitoasiakirjoista koostetietokantaan, josta ne voidaan näyttää OmaKannassa tutkimuskohtaisina yhteenvetoina.

Kuvantamistutkimukset- ja Laboratoriotutkimukset-osioissa tiedot esitetään aluksi kahdella eri tavalla: osa tiedoista näkyy tutkimuksen nimen, ja osa käynnin ajankohdan mukaan.

Tietyn tutkimuksen tulokset voidaan näyttää yhteenvetoina vähitellen, kun Kanta-palveluihin tallennetut tiedot kirjataan terveydenhuollossa uudella tavalla. Joillakin terveydenhuollon organisaatioilla on jo nyt käytössään potilastietojärjestelmä, joka mahdollistaa tällaisen kirjaamisen.

OmaKantaan päivityksiä 28.1.2021

Rokotustietojen esittäminen

OmaKannassa on tehty muutoksia, joiden jälkeen Kanta-palveluihin tallennetut rokotukset voidaan näyttää uudella tavalla. Päivityksen myötä OmaKannan valikkoon on tullut uusi osio: Rokotukset.

Aiemmin rokotustietoja näytettiin käynti- ja palveluyksikkökohtaisesti Terveystiedot-osiossa. Jatkossa tiedot kuitenkin poimitaan hoitoasiakirjoista koostetietokantaan, josta ne voidaan näyttää yhteenvetoina uudessa Rokotukset-osiossa. 

Yhteenvetoihin kertyy rokotustietoja vähitellen sitten, kun Kanta-palveluihin tallennetut tiedot on kirjattu terveydenhuollossa uudella tavalla. Joillakin terveydenhuollon organisaatioilla on jo nyt käytössään sellainen potilastietojärjestelmä, joka mahdollistaa tällaisen kirjaamisen.

Muutoksia OmaKantaan tunnistautumisessa

OmaKannan käyttämään tunnistusmenetelmään on tehty teknisiä muutoksia. Tunnistautumisessa palvelun nimenä on "Henkilöasiakkaan Kanta-palvelut". Palveluun tunnistautumisessa näkyy hetkellisesti tietokoneella harmaa ja mobiilissa valkoinen sivu, minkä jälkeen sivu vaihtuu automaattisesti tunnistustavan valintaan.

OmaKantaan päivityksiä 1.10.2020

Ensimmäiset huoltajat voivat nähdä myös yli 10-vuotiaan tiedot OmaKannassa

Terveydenhuolto voi alkaa tuottaa tietoja nähtäväksi myös yli 10-vuotiaiden alaikäisten lasten ja nuorten huoltajille. Tähän mennessä huoltaja on voinut nähdä OmaKannassa vain alle 10-vuotiaan lapsen tiedot. Asiointi yli 10-vuotiaan puolesta tulee mahdolliseksi sitä mukaa kuin terveydenhuollon organisaatiot tekevät muutokset omiin potilastietojärjestelmiinsä.

OmaKantaan päivityksiä 31.8.2020

Suomalaisella sähköisellä reseptillä voi nyt hankkia lääkkeitä Portugalissa

Suomalaisella sähköisellä reseptillä voi ostaa lääkkeitä niiden Euroopan maiden apteekeista, joissa on valmius toimittaa toisessa maassa määrättyjä sähköisiä reseptejä. Tähän mennessä lääkkeitä on voinut ostaa Viron ja Kroatian apteekeista ja nyt myös ensimmäisestä apteekista Portugalissa.

OmaKantaan päivityksiä 28.5.2020

Uusi Euroopan maa suostumusten listaan

Suomalaisella sähköisellä reseptillä voi ostaa lääkkeitä niiden Euroopan maiden apteekeista, joissa on valmius toimittaa toisessa maassa määrättyjä sähköisiä reseptejä. Tähän mennessä lääkkeitä on voinut ostaa Viron ja Kroatian apteekeista. Piakkoin maiden joukkoon liittyy myös Portugali.

Reseptin tiedot voidaan luovuttaa ulkomaiselle apteekille vain potilaan suostumuksella. Suostumus palvelun käyttöön annetaan OmaKanta-palvelussa. 28.5. alkaen OmaKannan suostumusvalikossa on valittavana myös Portugali.

Saavutettavuuteen ja käytettävyyteen liittyviä parannuksia

Reseptien uusiminen

Reseptien uusimispyynnön vastaanottajan valitsemista on parannettu. Valintojen tekeminen ei aiheuta enää koko sivun uudelleenlatautumista, ja kohdistus sivulla säilyy valinnan jälkeen samassa kohdassa. Valittujen reseptien listalle on lisätty sarakeotsikko "Poista", ja ilmoitusten havaitsemista ruudunlukijalla on parannettu saavutettavuustekniikoilla.

Reseptien tulostaminen

Reseptien tulostamisen infotekstiin on lisätty tietoa siitä, mikä tuloste käy ulkomaanmatkaa varten. Lisätietoa ulkomaanmatkalle mukaan otettavista lääkkeistä ja resepteistä voit lukea myös Ulkomailla-osiosta.

Muita muutoksia

OmaKannan navigaatiovalikon avaamista ja sulkemista kuvaavat kuvakkeet on muutettu nuoliksi Kanta-palvelujen tyylin mukaisesti. Lisäksi ei-aktiivisten painikkeiden harmaansävyä on muutettu kontrastiltaan tummemmaksi, jotta painikkeet erottuvat paremmin taustastaan.
Lisäksi on parannettu OmaKannan suorituskykyä sekä tehty muita pienempiä muutoksia ja virheiden korjauksia.

OmaKantaan päivityksiä 27.2.2020

Otetut lääkkeet -toiminto

OmaKannan Hyvinvointitietojen alle on lisätty Otetut lääkkeet -toiminto. Tieto otetuista lääkkeistä näkyy niille OmaKantaan kirjautuneille, jotka käyttävät hyvinvointisovellusta ja ovat antaneet sille luvan tallentaa otetut lääkkeet Omatietovarantoon. Tällaiset sovellukset ovat vielä kehitysvaiheessa.

Parannuksia saavutettavuuteen

OmaKannan HTML-koodiin on asetettu kielimäärittely ruudunlukijaohjelmia varten. Kielimäärittelyn perusteella ruudunlukuohjelma valitsee puhesyntetisaattorin käyttämän kielen. Jos määrittely puuttuu tai se ei vastaa käyttöliittymän ja sisällön kieltä, sivuston tekstit äännetään väärän kielen käytäntöjen mukaisesti. Muutos täyttää saavutettavuuskriteerin WCAG 2.1 kohdan 3.1.1 Sivun kieli.

Palvelun tekstilinkkien väri on muutettu täyttämään saavutettavuuskriteeri WCAG 2.1. kohdan 1.4.3 Kontrasti (vähintään 4.5:1). Myös linkkien teknistä saavutettavuutta ruudunlukijaohjelmilla on parannettu.

Pienempiä käyttöliittymämuutoksia

Käyttäjän nimi on näkynyt aiemmin sekä palvelun ylätunnisteessa että sisältösivuilla. Jatkossa nimi näytetään ylätunnisteen lisäksi vain palvelun etusivulla ja puolesta-asioinnin etusivulla. Tämä noudattaa muiden kirjautumista vaativien palveluiden linjaa.

Lisäksi hyvinvointitietojen valitsemisen toimintoa ja palvelussa olevien vapaamuotoisten tekstikenttien virheilmoitusta on parannettu.

OmaKantaan päivityksiä 16.12.2019

OmaKannan käyttäjä näkee nyt tutkimukset eriteltyinä kuvantamis- ja laboratoriotutkimuksiin. Omia tutkimustuloksia voi selata palvelusta vasemman navigaation Terveystiedot-kohdasta. OmaKannan Terveystiedot-valikon alta käyttäjä pääsee katsomaan terveydenhuollossa tehtyjen tutkimusten tuloksia. Kuvantamistutkimukset ja laboratoriotutkimukset on jaettu nyt eri otsikoiden alle. Tietoja voi tarkastella tutkimuksen nimen ja käyntiajan mukaan.

Terveystiedot-sivulla näkyvien käyntien listauksesta pääsee edelleen tarkastelemaan tutkimuksia. Sivun tietoja voi suodattaa esimerkiksi aiheilla ”radiologia” tai ”laboratorio”. Sivulla näkyvästä taulukosta on poistettu sarake, josta pääsi aikaisemmin käyntiin liittyviin tutkimuksiin.

OmaKantaan päivityksiä 29.8.2019

Suostumus lapsen terveystietojen käyttöön nyt lapsen tietojen alla

Huoltajaa kehotetaan nyt lapsen tiedoissa kuittaamaan informaatio tai antamaan suostumus lapsen puolesta. Suostumus terveystietojen käyttöön kannattaa antaa niille tahoille, jotka osallistuvat lapsen hoitoon. Suostumus on sekä lapsen että terveydenhuollon etu, koska se helpottaa ja nopeuttaa lapsen hoitoa eri palvelunantajien välillä.

Silmien terveystarkastuksista lisätietoja

Käyttäjä näkee jatkossa Terveystiedot-osiossa käynnin kohdalla optometriaan liittyviä lisätietoja, esim. käytettyjen lyhenteiden ja termien selitteet.

Käytettävyyteen liittyviä parannuksia

Todistukset ja lausunnot näytetään nyt yhdessä sarakkeessa ja reseptilistan sekä terveystietojen tulostustoimintoja on parannettu. Näiden lisäksi OmaKannan etusivulle on lisätty linkki OmaKannan uudet ominaisuudet -sivulle.

Reseptiä uusittaessa käyttöliittymä sallii nyt aiempaa pidempien puhelinnumeroiden (maks. 20 merkkiä) syöttämisen. Lisäksi on parannettu OmaKannan suorituskykyä, saavutettavuutta ja käytettävyyttä sekä tehty muita pienempiä muutoksia ja virheiden korjauksia.

OmaKantaan päivityksiä 10.12.2018

 • Täysi-ikäinen voi antaa nyt OmaKannassa suostumuksen reseptitietojensa luovuttamiseen toisille Euroopan maiden  apteekeille. Suostumus on voimassa toistaiseksi, ja sen voi peruuttaa milloin tahansa OmaKannassa.
 • Hyvinvointitiedoissa voi katsella omia suunnitelmia ja kyselyitä. Tietoja näkyy niille 16 vuotta täyttäneille OmaKannan käyttäjille, jotka käyttävät sellaista hyvinvointisovellusta, joka tallentaa suunnitelmia ja kyselyitä Omatietovarantoon.
 • Käyttöliittymään parannuksia
  • Lapsen puolesta asioinnin etusivulla on pikalinkit toimintoihin mobiilinäkymässä.
  • Muita mobiilikäyttöisyyden parannuksia

OmaKantaan päivityksiä 25.10.2018

 • Hyvinvointitiedot-toiminto käyttöön
  • Hyvinvointitiedot-linkki näkyy valikossa kaikille yli 16-vuotiaille, mutta tietoja näkyy toistaiseksi vain niille OmaKannan käyttäjille, jotka käyttävät Virtuaalisairaalan Terveyskylä-palvelua ja tallentavat tietoja Omatietovarantoon. Lisätietoja Omatietovarannosta.
 • Terveystietojen luovutustietojen näyttämiseen muutoksia
  • Terveys- tai reseptitietojen luovutustiedoissa näkyy tieto, jos tietoja on haettu terveydenhuollossa hätähaulla ohittaen suostumukset ja kiellot.
  • Parannuksia niiden terveystietojen luovutusten näyttämiseen, jotka on luovutettu luovutusilmoituksella.
 • Käyttöliittymään pienempiä muutoksia ja parannuksia
  • Lisätty hoitotahdon sivulle Muistiliiton ruotsinkielisen sivun linkki.
  • Elinluovutustahdossa ja hoitotahdossa ohjeistetaan sallituista merkeistä.

OmaKantaan päivityksiä 20.6.2018

 • Tietojen selaamiseen liittyvät parannukset:
  • Terveystiedot-sivulla käyntejä voi nyt hakea myös diagnoosin mukaan. Hakutoiminnossa ovat valittavissa kaikki ne diagnoosit, jotka on tallennettu käyttäjän tietoihin Kanta-palveluihin.
  • Erillinen Diagnoosit-sivu on poistettu.
 • Muut muutokset:
  • Palvelussa on uusi ulkoasu.
  • OmaKanta on nyt skaalautuvampi ja toimii paremmin myös mobiililaitteilla. Mobiilikäytön kehitystä jatketaan edelleen tämän vuoden aikana.

OmaKantaan päivityksiä 22.3.2018

 • Tietojen selaamiseen liittyvät parannukset:
  • Terveystiedoissa käyntejä voi nyt hakea potilaskertomuksen aiheen mukaan.
  • Terveystiedoissa käyntien listauksessa näytetään ajankohta, jolloin on viimeksi muokattu ko. käynnin tietoja. Tämä helpottaa viimeisimpien käyntitietojen löytämistä.

OmaKantaan päivityksiä 1.2.2018 

 • Tietojen näyttämiseen ja selaamiseen liittyvät parannukset:
 • Käyntitietojen selaus:
  • Kaikkia käyntejä voi nyt selata Terveystiedot-sivulla, ja käyntejä voi hakea aikarajauksen mukaan. Käynnit ja hoitojaksot -sivu on poistettu.
  • Käynnit joihin ei liity OmaKannassa näytettävää potilaskertomustekstiä (tyhjänä näkyvät muut tapahtumat), eivät enää pääosin näy käyntien listassa. Niitä voi selata Terveystiedot-sivulla olevasta erillisestä linkistä.
 • Tahdonilmaisuja koskevat muutokset:
  • OmaKannan valikossa erilliset linkit elinluovutustahdon ja hoitotahdon sivulle.
  • Saamenkieliset kirjaimet sallitaan elinluovutus- ja hoitotahdossa.
  • Hoitotahdon sivulla tarjotaan linkki Muistiliiton ja Terveyskirjaston sivuille, joissa on lisää tietoa hoitotahdosta.
 • Reseptilistan tulosteeseen lisätty maininta, ettei se käy todistukseksi lääkkeistä ulkomaanmatkoja varten.
 • Muut muutokset:
  • Lisätty linkki Kelan asiointipalveluun, johon pääsee samalla kirjautumisella kuin OmaKantaan
  • Saavutettavuuden ja käytettävyyden parannuksia.

OmaKantaan päivityksiä 29.9.2017

 • OmaKanta-palvelussa näytetään seuraavat todistukset ja lausunnot (A-lääkärintodistuksen lisäksi), sen jälkeen kun niitä aletaan tallentaa omassa terveydenhuollon yksikössä Kanta-palveluihin:
 • Kelan todistukset ja lausunnot:
  • Lääkärinlausunto B (SV7), D-lääkärintodistus (SV10), Todistus raskaudesta tai jälkitarkastuksesta (SV75), Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta (SV97), Todistus matkakorvausta varten (SV67)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön todistukset ja lausunnot:
  • Tarkkailulähete, Tarkkailulausunto, Päätös määräämisestä hoitoon potilaan tahdosta riippumatta, Päätös omaisuuden haltuunotosta, Päätös yhteydenpidon rajoittamisesta
 • Tietojen näyttämiseen ja selaamiseen liittyvät parannukset:
  • Suun terveydenhuollon tietojen näyttämiseen on tehty parannuksia ja korjauksia. Käyttäjä voi myös siirtyä helpommin käynnin ja suun terveydenhuollon tietojen välillä uusien linkkien avulla.
  • Terveystietojen luovutustietoja voi lajitella listauksessa haluamaansa järjestykseen.
  • Palvelun terminologiaan on tehty muutoksia eri sivuille.
 • Reseptin uusimisen toimintojen muutokset:
  • Näytetään huomautus uusimisen mahdollisesta maksullisuudesta, jos käyttäjä on lähettämässä uusimispyyntöä yksityiselle toimijalle.
  • Käyttäjä näkee ennen uusimispyynnön lähettämistä yhteenvedon uusimispyynnön tiedoista, jonka jälkeen hänen tulee vahvistaa vielä lähetys.
 • Puolesta-asiointiin muutoksia:
  • Huoltaja pääsee asioimaan alle 10-vuotiaan lapsensa puolesta, vaikka lapsella ei olisi nimeä Väestötietojärjestelmässä. Aiemmin asiointi estyi, jos lapsi oli jo yli 3 kk:n ikäinen eikä hänellä ollut vielä nimeä.

OmaKantaan päivityksiä 4.5.2017

 • Käyttäjä näkee ja voi selata myös yli 2,5 vuotta vanhoja reseptejään.
 • Resepteistä näytetään lääkärinpalkkio-tieto.
 • Mahdollisuus tulostaa reseptitiedoistaan PDF-muotoon tiiviimmässä muodossa. Tuloste ei kelpaa apteekissa lääkkeen ostoon.
 • Reseptien uusimisen käytettävyyttä ja saavutettavuutta on parannettu.
  • Matkapuhelinnumeron syöttämisen jälkeen ei enää tarvitse painaa OK-painiketta.
  • Uusittavien reseptien listaan on tullut lajittelutoiminnot.
 • Reseptin luovutustiedoissa näytetään, mikäli tietoja on haettu lääkekorvauskäsittelyä varten tai hätähakuna.
 • Terveystiedoissa tutkimuslistan ajankohdassa näytetään ajankohta, jolloin on viimeksi muokattu ko. käynnin tutkimusten tietoja. Tämä helpottaa viimeisimpien tutkimustulosten löytämistä.
 • Kieltoasiakirjan voi tallentaa vain, jos sisältöön on tehnyt muutoksia.
 • OmaKanta on nyt entistä vikasietoisempi. Mikäli esimerkiksi reseptien haussa tapahtuu tekninen virhe, palvelu ei enää kirjaa käyttäjää ulos vaan poistaa ainoastaan reseptitoiminnot käytöstä siihen asti, että käyttäjä kirjautuu palvelusta ulos.
Sivua päivitetty 12.2.2024