Hälsouppgifter

Hälsouppgifter

Frågor och svar om hälso- och sjukvårdsuppgifterna i Kanta-tjänsterna.

Besöket kan ha gjorts innan hälso- och sjukvårdsenheten anslöt sig till Kanta-tjänsterna, och då har uppgifterna inte dokumenterats på Mina Kanta-sidor. Gamla patientuppgifter sparas inte i arkivet. 

Arkiveringen av patientuppgifter utvidgas successivt, och därför kan det hända att inte alla uppgifter om din vård visas på Mina Kanta-sidor.

Om inga uppgifter visas kan det också bero på att man ännu inte har hunnit godkänna eller spara uppgifterna inom hälso- och sjukvården. Hur lång tid det tar innan uppgifterna lagras i Patientdataarkivet varierar i olika organisationer. 

Om du inte ser uppgifter om din vård på Mina Kanta-sidor inom skälig tid, kan du vända dig till den hälso- och sjukvårdsenhet där du fått vård för att få närmare information.

Laboratorieresultat visas på Mina Kanta-sidor under Hälso- och sjukvårdsuppgifter. Resultaten finns inte under provtagningsdatumet, utan under datumet för den servicehändelse som undersökningarna hänför sig till. Om laboratorieundersökningen är beställd med långtidsremiss finns alla resultat under datumet då remissen skrevs. Det kan också förekomma fördröjningar när uppgifter sparas i Patientdataarkivet. Fördröjningen varierar i olika organisationer.

Långtidsremissen kan också vara skriven innan organisationen anslöt sig till Kanta-tjänsterna, och då dokumenterades uppgifterna inte på Mina Kanta-sidor.

Det är också möjligt att den vårdande läkaren vill gå igenom resultaten med dig innan de visas på Mina Kanta-sidor.

Om du inte ser uppgifter om din vård på Mina Kanta-sidor inom skälig tid, kan du vända dig till den hälso- och sjukvårdsenhet där du fått vård för att få närmare information.

Du ser uppgifterna på Mina Kanta-sidor efter att den hälso- och sjukvårdsenhet där du fått vård har anslutit sig till Patientdataarkivet och börjat spara patientuppgifter där.

På Mina Kanta-sidor visas inte patientuppgifter som dokumenterats i patientdatasystemet innan verksamhetsenheten för hälso- och sjukvård anslöt sig till Patientdataarkivet.

På Mina Kanta-sidor ser du de vaccinationsuppgifter som har dokumenterats efter att hälso- och sjukvårdsenheten har anslutit sig till Kanta-tjänsterna. 

I framtiden visas vaccinationsuppgifterna på en och samma sida på Mina Kanta-sidor. För närvarande hittar du dokumenterade vaccinationsuppgifter på sidan Hälso- och sjukvårdsuppgifter, välj Vaccinationer i rullgardinsmenyn och sedan Sök besök.

På Mina Kanta-sidor kan du spara ditt livstestamente och din donationsvilja. Viljeyttringar lagras i Patientdataarkivet, och den vägen har hälso- och sjukvårdsenheterna tillgång till dem.

Sidan har uppdaterats 29.01.2021