Hälsouppgifter

Hälsouppgifter

Frågor och svar om hälso- och sjukvårdsuppgifterna i Kanta-tjänsterna.

Besöket kan ha gjorts innan hälso- och sjukvårdsenheten anslöt sig till Kanta-tjänsterna, och då har uppgifterna inte dokumenterats i MittKanta. Det går inte att se gamla patientuppgifter i MittKanta.

Arkiveringen av patientuppgifter utvidgas successivt, och därför kan det hända att inte alla uppgifter om din vård visas i MittKanta.
Om inga uppgifter visas om ett vårdbesök kan det också bero på att man ännu inte har hunnit godkänna eller spara uppgifterna inom hälso- och sjukvården.

Hur lång tid det tar innan uppgifterna lagras i Kanta-tjänsten varierar i olika organisationer.

Om du inte ser uppgifter om din vård i MittKanta inom skälig tid, kan du vända dig till den hälso- och sjukvårdsenhet där du fått vård för att få närmare information.

 

Laboratorieresultat visas i MittKanta under Hälso- och sjukvårdsuppgifter. Resultaten finns inte alltid under provtagningsdatumet, utan under datumet för den servicehändelse som undersökningarna hänför sig till. Om laboratorieundersökningen är beställd med långtidsremiss finns alla resultat under datumet då remissen skrevs. Långtidsremissen kan också vara skriven innan organisationen anslöt sig till Kanta-tjänsterna, och då dokumenterades uppgifterna inte i MittKanta. I det här fallet borde en ny remiss skrivas och sparas i Kanta.

Det kan också förekomma fördröjningar när uppgifter sparas i Patientdataarkivet. Fördröjningen varierar i olika organisationer. Det är också möjligt att den vårdande läkaren vill gå igenom resultaten med dig innan de visas i MittKanta.

Om du inte ser undersökningsresultat i MittKanta inom skälig tid, kan du vända dig till den hälso- och sjukvårdsenhet där du fått vård för att få närmare information.

 

Du ser uppgifterna i MittKanta efter att den hälso- och sjukvårdsenhet där du fått vård har anslutit sig till Patientdataarkivet och börjat spara patientuppgifter där.

I MittKanta visas inte patientuppgifter som dokumenterats i patientdatasystemet innan verksamhetsenheten för hälso- och sjukvård anslöt sig till Patientdataarkivet.

I MittKanta kan du se de vaccinationsuppgifter som har dokumenterats efter att hälso- och sjukvårdsenheten har anslutit sig till Kanta-tjänsterna.

I MittKanta finns en särskild sida för vaccinationer (Hälso- och sjukvårdsuppgifter > Vaccinationer).

Vaccinationsuppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna på det nya sättet kan visas på sidan Vaccinationer. I nuläget använder bara en del hälso- och sjukvårdsorganisationer ett patientdatasystem som ger möjlighet att dokumentera på det nya sättet. Uppgifter visas på sidan Vaccinationer successivt, vart efter som du vaccineras vid en enhet som redan använder det nya dokumentationssättet.

 

I MittKanta kan du spara ditt livstestamente och din donationsvilja. Viljeyttringar lagras i Patientdataarkivet, och den vägen har hälso- och sjukvårdsenheterna tillgång till dem.

Sidan har uppdaterats 29.1.2021