Störningar

Störningar

Kanta-tjänsterna underhålls och uppdateras kontinuerligt. Då kan det förekomma avbrott i tjänsterna. Även störningar kan förekomma, som kan hindra användningen av en del eller alla tjänster. Sådana situationer kräver inga åtgärder av medborgarna.

Information om underhåll och uppdateringar finns på kanta.fi-sidan. I meddelandet berättas vilken tjänst arbetet påverkar och om det kan förekomma avbrott.

Hälsovården och apoteken har fått instruktioner för avvikande situationer. Med hjälp av dem säkerställs att vården av patienter och medicineringen fungerar även om Kanta-tjänsterna tillfälligt är ur bruk.

Besök hos läkare

Du behöver inte oroa dig om du besöker hälsovården vid ett tillfälle då det förekommer problem i Recepttjänsten. Inom hälsovården agerar man enligt instruktioner som utarbetats för situationen.

Besök på apotek

Om du besöker ett apotek vid ett tillfälle då det förekommer problem i Recepttjänsten, ska du ta med dig patientanvisningen för det läkemedel du ska hämta ut.

Apoteket har instruktioner för hur de ska göra, så att du kan hämta ut ett läkemedel som det är nödvändigt att du får under en störning. Ifall då det inte är nödvändigt att hämta ut läkemedlet genast rekommenderar vi att du försöker igen till exempel följande dag.

Besök på Mina Kanta-sidor

Gör så här om det förekommer störningar i följande funktioner:

Inloggning på Mina Kanta-sidor

 • På Mina Kanta-sidor autentiserar du dig med elektroniskt ID-kort, bankkoder eller mobilcertifikat. Vid avbrott i autentiseringstjänsten, på grund av uppdatering eller någon annan motsvarande åtgärd, går det inte att logga in på Mina Kanta-sidor. Försök logga in på nytt senare.

Skapande av coronaintyg

 • I en störningssituation kan du försöka hämta intyget på nytt om en stund.

  Om EU-coronaintyget inte skapas på Mina Kanta-sidor och du är i akut behov av intyget, kan du vända dig till hälso- och sjukvården och be att få ett intyg. På många verksamhetsställen inom den offentliga hälso- och sjukvården går det redan att få ett utprintat EU-coronaintyg. Om det ännu inte går att få ett utprintat EU- coronaintyg från verksamhetsstället inom hälso- och sjukvården, kan du få ett annat intyg som innehåller motsvarande information. Läs också svar på vanliga frågor om coronaintyg.

Se recept och hälsouppgifter

 • På Mina Kanta-sidor kan du se de uppgifter som lagrats i andra Kanta-tjänster (Receptcentret och Patientdataarkivet). Vid underhåll av andra tjänster kan det hända att alla uppgifter på Mina Kanta-sidor inte är tillgängliga just då. Vid avvikande situationer meddelas om saken.
 • Uppgifterna syns inte på Mina Kanta-sidor, om hälsovården inte ännu har sparat dem i Kanta-tjänsterna.
 • Om det inte går att se hälsouppgifter, till exempel laboratoriesvar, på Mina Kanta-sidor kan du be om uppgifterna från den hälsovårdsenhet du har besökt.
 • Om det inte går att se receptuppgifter kan du be apoteket eller hälsovården skriva ut en receptsammanställning.
 • Skicka begäran om receptförnyelse
 • Om det inte går att skicka begäran om receptförnyelse via Mina Kanta-sidor kan du be om förnyelse på apoteket eller direkt inom hälsovården.

Hälsouppgifter som sparats i Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor

 • På Mina Kanta-sidor visas de hälsouppgifter som användaren har sparat med hjälp av en godkänd hälsoapp. De uppgifter som sparats med olika appar syns inte nödvändigtvis omedelbart i hälsouppgifterna på Mina Kanta-sidor och uppdateringen av uppgifterna kan ta olika lång tid beroende på app.

Avdelningen Samtycke och förbud samt Viljeyttringar (donationsvilja och vårdtestamente)

 • Tjänsten använder sig av Befolkningsdatasystemet då användaren loggar in. Om uppgifterna inte står till förfogande går det inte att använda alla tjänstens funktioner (till exempel lagring av samtycke och förbud). Om det inte går att kvittera informationen eller lagra samtycke eller förbud på Mina Kanta-sidor kan du göra det inom hälsovården.
Sidan har uppdaterats 18.08.2021