Störningar

Störningar

Ibland kan det förekomma störningar i Kanta-tjänsterna som förhindrar användningen av vissa eller alla tjänster. Sådana situationer kräver inte att användarna tar kontakt.

Information om störningar samt om planerat underhåll och planerade uppdateringar finns på kanta.fi-sidorna. I meddelandena berättas vilken tjänst arbetet påverkar och om det leder till avbrott i användningen.

Social- och hälsovården samt apoteken har anvisningar för exceptionella situationer.

Läs anvisningarna om hur det är bäst att gå till väga i olika situationer.

Läkarbesök

Om du besöker hälso- och sjukvården och det förekommer något problem i Kanta-tjänsterna behöver du inte oroa dig för saken. Hälso- och sjukvården handlar i enlighet med de anvisningar som uppgjorts för situationen.

Apoteksärenden

Om du har kvar av ett läkemedel och det inte är nödvändigt att hämta ut det medan en störning pågår i Recepttjänsten rekommenderar vi att du besöker apoteket vid en senare tidpunkt. Om du behöver läkemedlet omedelbart, har apoteket anvisningar för störningssituationer.

Om du besöker apoteket under en störning i Recepttjänsten, ska du i första hand ta med dig den patientanvisning för läkemedlet som du fått av läkaren.

Du kan också ta med dig en sammanställning av dina recept. Sammanställningen kan du skriva ut i MittKanta.

Om du inte har en patientanvisning eller ett receptsammandrag ska du ta med dig den tidigare läkemedelsförpackningen med apoteksetiketten.

Besök i mån av möjlighet ett bekant apotek som har uppgifter om dina tidigare besök. Ta också med ditt FPA-kort.

Sköta ärenden i MittKanta

Anvisningar för störningar i funktionerna i MittKanta:

Logga in i MittKanta

Tjänsten MittKanta använder Suomi.fi-identifikation när användaren loggar in.

Vid en störning i inloggningen är det bäst att försöka logga in på nytt senare.

Om problemet dyker upp i identifieringsfasen kan felet också finnas i tjänsten Suomi.fi.

Skapa coronaintyg

I händelse av störning kan du försöka hämta intyget på nytt om en stund.

Om EU:s coronaintyg inte skapas i MittKanta och du akut behöver ett intyg, kontakta hälso- och sjukvården och be om ett intyg.

Se recept-, hälso- och sjukvårdsuppgifter samt klientuppgifter

MittKanta visar recept, patientuppgifter och klientuppgifter inom socialvården som finns lagrade i Kanta-tjänsterna.

När Kanta-tjänsterna underhålls är inte alla uppgifter nödvändigtvis tillgängliga i MittKanta just då. I exceptionella situationer ges information om detta.

Om du inte ser till exempel resultat av laboratorieundersökningar i MittKanta, kan du be om uppgifterna från den enhet inom hälso- och sjukvården som du besökte.

Om du inte ser receptuppgifterna kan du be om en utskrift av receptsammanfattningen på apoteket eller av hälso- och sjukvården.

Om klientuppgifterna inom socialvården inte syns i MittKanta, kontakta den socialvårdsenhet som du besökte. Klientuppgifter inom socialvården kommer att inkluderas och visas i MittKanta så småningom inom de närmaste åren.

Skicka begäran om receptförnyelse

Om det inte går att skicka en begäran om receptförnyelse i MittKanta, kan du be om förnyelse på apoteket eller direkt hos hälso- och sjukvården.

Avdelningen Hantering av behandlingen av uppgifter och Viljeyttringar

Om du inte lyckas med att markera att du tagit emot informationen om Kanta-tjänster eller med att spara förbud mot utlämnande av uppgifter i MittKanta, kan du göra det i samband med ett besök hos hälso- och sjukvården.

Sidan har uppdaterats 8.5.2023