Störningar

Störningar

Kanta-tjänsterna underhålls och uppdateras kontinuerligt. Då kan det förekomma avbrott i tjänsterna. Även störningar kan förekomma, som kan hindra användningen av en del eller alla tjänster. Sådana situationer kräver inga åtgärder av medborgarna.

Information om underhåll och uppdateringar finns på kanta.fi-sidan. I meddelandet berättas vilken tjänst arbetet påverkar och om det kan förekomma avbrott.

Hälsovården och apoteken har fått instruktioner för avvikande situationer. Genom dem försäkrar man sig om att patienternas vård och medicinering fungerar, även om Kanta-tjänsterna undantagsvis skulle vara ur bruk.

Besök hos läkare

Du behöver inte oroa dig om du besöker hälsovården vid ett tillfälle då det förekommer problem i Recepttjänsten. Inom hälsovården agerar man enligt instruktioner som utarbetats för situationen.

Besök på apotek

Om du besöker ett apotek vid ett tillfälle då det förekommer problem i Recepttjänsten, ska du i första hand ta med dig

  • patientanvisningen för läkemedlet. Patientanvisningen har du fått av läkaren på mottagningen.
  • eller ett receptsammandrag. Du kan skriva ut sammandraget från Mina Kanta-sidor.

Om du inte har en patientanvisning eller ett receptsammandrag ska du ta med dig den tidigare läkemedelsförpackningen med apoteksetiketten.

Om du har kvar av läkemedlet och det inte är nödvändigt att hämta ut det just då rekommenderar vi att du hämtar ut det senare. Om du nödvändigtvis behöver få läkemedlet under störningen har apoteket anvisningar för hur det ska förfara.

Besök gärna ett bekant apotek som har uppgifter om dina tidigare besök. Ta också med ditt FPA-kort. Med kortet kan du bevisa din rätt till ersättningar enligt sjukförsäkringslagen.

Besök på Mina Kanta-sidor

Gör så här om det förekommer störningar i följande funktioner:

Inloggning på Mina Kanta-sidor

På Mina Kanta-sidor autentiserar du dig med elektroniskt ID-kort, bankkoder eller mobilcertifikat. Vid avbrott i autentiseringstjänsten, på grund av uppdatering eller någon annan motsvarande åtgärd, går det inte att logga in på Mina Kanta-sidor. Försök logga in på nytt senare.

Skapande av coronaintyg

I en störningssituation kan du försöka hämta intyget på nytt om en stund.

Om EU-coronaintyget inte skapas på Mina Kanta-sidor och du är i akut behov av intyget, kan du vända dig till hälso- och sjukvården och be att få ett intyg. På många verksamhetsställen inom den offentliga hälso- och sjukvården går det redan att få ett utprintat EU-coronaintyg. Om det ännu inte går att få ett utprintat EU- coronaintyg från verksamhetsstället inom hälso- och sjukvården, kan du få ett annat intyg som innehåller motsvarande information. Läs också svar på vanliga frågor om coronaintyg.

Se recept och hälsouppgifter

På Mina Kanta-sidor kan du se de uppgifter som lagrats i andra Kanta-tjänster (Receptcentret och Patientdataarkivet). Vid underhåll av andra tjänster kan det hända att alla uppgifter på Mina Kanta-sidor inte är tillgängliga just då. Vid avvikande situationer meddelas om saken.

Uppgifterna syns inte på Mina Kanta-sidor, om hälsovården inte ännu har sparat dem i Kanta-tjänsterna.

Om det inte går att se hälsouppgifter, till exempel laboratoriesvar, på Mina Kanta-sidor kan du be om uppgifterna från den hälsovårdsenhet du har besökt.

Om det inte går att se receptuppgifter kan du be apoteket eller hälsovården skriva ut en receptsammanställning.

Skicka begäran om receptförnyelse

Om det inte går att skicka begäran om receptförnyelse via Mina Kanta-sidor kan du be om förnyelse på apoteket eller direkt inom hälsovården.

Hälsouppgifter som sparats i Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor

På Mina Kanta-sidor visas de hälsouppgifter som användaren har sparat i Datalagret för egna uppgifter med hjälp av en godkänd hälsoapp. De uppgifter som sparats med olika appar syns inte nödvändigtvis omedelbart i hälsouppgifterna på Mina Kanta-sidor och uppdateringen av uppgifterna kan ta olika lång tid beroende på app.

Avdelningen Hantering av användningen av uppgifter samt Viljeyttringar

Mina Kanta-sidor använder Suomi.fi-identifikation då användaren loggar in. Om identifieringsuppgifterna just då inte går att få från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem, kan inte alla funktioner på Mina Kanta-sidor användas (t.ex. lagring av tillstånd för utlämnande och förbud).

Om det inte lyckas att kvittera Kanta-information eller spara tillstånd för utlämnande eller förbud via Mina Kanta-sidor, kan du också göra dessa i samband med ett besök inom hälso- och sjukvården.

Sidan har uppdaterats 30.5.2022