Chatbot-upotus

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Kanta-tjänsterna erbjuder stöd och rådgivning till både medborgare och hälsovårdspersonal.

Den tekniska supporten tar emot felanmälningar från hälsovårdspersonal vid störningar i Kanta-tjänsterna och informerar såväl medborgare som hälsovårdspersonal vid allvarliga störningar. 

Medborgare

Medborgare kan ställa frågor och ge respons på Kanta-tjänsterna per e-post eller med en kundresponsblankett.

Innan responsen skickas eller frågan ställs lönar det sig att se efter om samma fråga redan har besvarats. Här har vi sammanställt vanliga frågor.

  • Telefon: 020 634 4588. Vi betjänar vardagar kl. 9–16
  • E-post: asiakaspalvelu@kanta.fi
  • Kundresponsblankett
  • Chattbotten Kanta-kompis betjänar dygnet runt på webbplatsen kanta.fi. Kanta-kompis svarar till exempel på frågor som gäller MittKanta, recept och coronaintyg.

Hälsovårdspersonal och systemleverantörer

Vi stöder hälsovårdspersonal och systemleverantörer i frågor som gäller Kanta-tjänsterna.

  •  Telefon: 020 634 7787. Vi betjänar vardagar kl. 7–17. Vi tar emot felanmälningar som gäller störningar i tjänsterna 24/7
  •  Tekniskt stöd: tekninentuki@kanta.fi
  •  Övriga kontakter: kanta@kanta.fi

Priset gäller även väntetid. Avgifterna debiteras enligt de priser som din telefonoperatör fastställt. Om ditt abonnemang har ett samtalspaket kan du kontakta operatören för att kontrollera om 020-nummer ingår.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM)

Telefon: (09) 16 001 (växeln)
Postadress: PB 33, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Sjötullsgatan 8, Helsingfors
E-postadress: förnamn.efternamn@stm.fi
Webbplats: www.stm.fi 

Folkpensionsanstalten (FPA) 
Kanta-tjänsterna

Telefon: 020 634 11 (växeln)
Postadress: PB 450, 00056 Kela
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 12, Helsingfors
E-postadress: förnamn.efternamn@kela.fi
Webbplats: www.fpa.fi och www.kanta.fi 
För samtal till FPA:s servicenummer debiteras

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)

Roll- och attributdatatjänster
Telefon: 0295 209 111 (växeln)
Postadress: PB 43, 00521 Helsingfors
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, Helsingfors
E-postadress: förnamn.efternamn@valvira.fi
Webbplats: www.valvira.fi 

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Enheten för operativ styrning av informationsadministration
Telefon: 029 524 6000 (växeln)
Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors
Besöksadress: Mannerheimvägen 166, Helsingfors
E-postadress: förnamn.efternamn@thl.fi
Webbplats: www.thl.fi 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Certifikattjänster
Telefon: (09) 229 161
Postadress: PB 70, 00581 Helsingfors
Besöksadress: Tunnbindaregatan 1 C, 00580 Helsingfors
E-postadress: förnamn.efternamn@dvv.fi
Webbplats: dvv.fineid.fi/sv

Sidan har uppdaterats 3.10.2023

Undersidor för delen Kontaktinformation