Medborgare

Kansalaiset kärkinosto

Man och barn på datorn.

Läs och kvittera informationen om Kanta-tjänsterna på Mina Kanta-sidorna

På Mina Kanta-sidorna kan du läsa meddelandet om användning av dina uppgifter inom social- och hälsovården, dvs. den så kallade informationen om Kanta-tjänsterna. Om du redan har kvitterat den nya informationen, behöver du inte göra något.

Kansalaiset tekstinosto (Omakanta)

Mina Kanta-sidor

På Mina Kanta-sidor ser du dina egna hälso- och sjukvårdsuppgifter och recept. Du kan också ta del av dina laboratorieresultat, förnya recept och göra upp ett livstestamente. Logga in på Mina Kanta-sidor tryggt via webbplatsen kanta.fi.

Innehållspublicerare

I bloggen

En kvinna och en gammal man i en park.

Möjligheten att sköta ärenden för en närstående på Mina Kanta-sidor underlättar vardagen för många

Myndiga personer som inte har nätbankskoder kan nu ge fullmakt åt en förtroendeperson att använda Mina Kanta-sidor för sin räkning till exempel för att förnya recept och för att läsa laboratorieresultat och uppgifter om läkarbesök.

Innehållspublicerare

Aktuellt

Innehållspublicerare

Servicemeddelanden