Chatbot-upotus

Vilka uppgifter visas i MittKanta?

Vilka uppgifter visas i MittKanta?

I MittKanta ser du de uppgifter om dig som har sparats i Kanta-tjänsterna när du besökt hälso- och sjukvården, apoteket eller socialservicen.

Social- och hälsovårdspersonalen registrerar och sparar uppgifter om dig när du besöker till exempel en läkare eller sköter ärenden inom socialservicen tillsammans med din kontaktperson. De här uppgifterna ser du i MittKanta.

Vissa uppgifter kan du också själv spara i MittKanta.

Är du en ny användare av MittKanta?
Om du ännu inte känner till tjänsten MittKanta, kan du bekanta dig med den och läsa hur du loggar in på ett säkert sätt.

Uppgifter i MittKanta

Utöver dessa kan du även se kritiska riskuppgifter, remisser, mätuppgifter från hälso- och sjukvården, uppgifter om åtgärder, hälso- och vårdplaner samt uppgifter om mun- och tandvård.

De uppgifter som registreras i socialservicen kommer till MittKanta successivt under 2023–2026.

Du kan också själv spara uppgifter i MittKanta. Sådana uppgifter är livstestamente och donationsvilja. Du kan också spara dina egna mätresultat i MittKanta, till exempel uppgifter om ditt blodtryck och ditt blodsocker.

Du kan påverka hur uppgifter om dig används

När du första gången sköter ärenden inom social- eller hälsovården eller i MittKanta får du information om Kanta-tjänsterna och om hur uppgifter om dig som sparats i Kanta-tjänsterna används. Läs hur du kan påverka hur dina uppgifter används.

Uppgifter om närstående

I MittKanta kan du även se uppgifter om ett barn eller en annan vuxen, om du har rätt att sköta ärenden för andra. Läs mer om att sköta ärenden för andra.

Sidan har uppdaterats 16.5.2024