Datalagret för egna uppgifter

Datalagret för egna uppgifter

Datalagret för egna uppgifter används via välbefinnandeapplikationer.

Datalagret för egna uppgifter är en Kanta-tjänst, med vilken du kan hålla koll på ditt eget välbefinnande. Du kan använda Datalagret för egna uppgifter som lagringsplats för uppgifter om ditt välbefinnande.

Användningen av Datalagret för egna uppgifter är en provkörningsfas och användningen utvidgas successivt. Kortvariga avbrott kan inträffa under provkörningsfasen. För närvarande är det bara du själv som har tillgång till uppgifterna. I framtiden när lagstiftningen går framåt kan du med ditt samtycke dela uppgifter om ditt välbefinnande med yrkesutbildad personal inom social- och hälsovården. Tillhandahållarna av social- och hälsovårdstjänster bör ha en certifierad applikation för att få åtkomst till uppgifterna om ditt välbefinnande samt en vård- eller servicerelation till dig.

Tills vidare kan Datalagret för egna uppgifter endast användas av personer som fyllt 16 år. Situationen kan förändras när den nya klientuppgiftslagen har trätt i kraft.

Datalagret för egna uppgifter används via välbefinnandeapplikationer

Datalagret för egna uppgifter används med välbefinnandeapplikationer som tillhandahålls av tredje part och godkänts av Kanta-tjänsterna. En välbefinnandeapplikation kan vara en app som fungerar i mobila apparater (smarttelefoner, pekplattor), en serverbaserad applikation som används på dator, t.ex. symtombedömningar med frågor som besvaras via webbläsaren, eller någon annan programvara, tjänst eller dataprogram som fungerar på internet.

Med välbefinnandeapplikationer kan du lagra uppgifter i Datalagret för egna uppgifter och behandla de uppgifter som finns där. Uppgifterna från mätapparater, t.ex. blodsocker- eller aktivitetsmätare, överförs i allmänhet till Datalagret för egna uppgifter med hjälp av en applikation som tillhandahålls av apparatleverantören. De nya uppgifterna uppdateras från en applikation till Datalagret för egna uppgifter en gång i timmen. I applikationsförteckningen hittar du aktuell information om välbefinnandeapplikationer.

Du kan ta i bruk Datalagret för egna uppgifter genom att ge välbefinnandeapplikationen åtkomsträtt till Datalagret för egna uppgifter och de uppgifter som du har lagrat där. Samtidigt bör du godkänna användningsvillkoren (pdf) för Datalagret för egna uppgifter och förbinda dig att iaktta dem. Läs mer i tjänstebeskrivningen (pdf).

På Mina Kanta-sidor ser du uppgifter om ditt välbefinnande

Du kan se och radera uppgifter som finns i Datalagret för egna uppgifter även via Kanta-tjänsternas Mina Kanta-sidor. På Mina Kanta-sidor ser du vilka applikationer du har gett åtkomsträtt till Datalagret för egna uppgifter och ta bort åtkomsträtten om du så vill. Uppgifter som lagrats med applikationerna syns inte alltid genast på Mina Kanta-sidor, utan beroende på applikation kan det förekomma fördröjningar i överföringen av uppgifter till Datalagret för egna uppgifter.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 22.12.2020

Undersidor för delen Uppgifter om välbefinnande