Uppgifter om välbefinnande

Uppgifter om välbefinnande

På Mina Kanta-sidor kan du spara uppgifter om ditt välbefinnande, som du samlar in till exempel med en blodtrycksmätare eller ett aktivitetsarmband. Uppgifterna sparas på Mina Kanta-sidor med hjälp av din egen apparat, till exempel din smarttelefon.

Uppgifter om välbefinnande sparas på Mina Kanta-sidor med hjälp av Datalagret för egna uppgifter.

För närvarande är det bara du själv som har åtkomst till uppgifterna om välbefinnande. I framtiden ger kunduppgiftslagen dig möjlighet att med ditt samtycke dela uppgifterna om ditt välbefinnande med yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Uppgifterna sparas med välbefinnandeapplikationer

Uppgifter om välbefinnande sparas med applikationer som tillhandahålls av tredje part och som godkänts i enlighet med kunduppgiftslagen. En välbefinnandeapplikation kan vara en app som fungerar i mobila apparater (smarttelefoner, pekplattor), en serverbaserad applikation som används på dator, t.ex. symtombedömningar med frågor som besvaras via webbläsaren, eller någon annan programvara, tjänst eller dataprogram som fungerar på internet.

Med välbefinnandeapplikationer kan du lagra uppgifter i Datalagret för egna uppgifter och behandla de uppgifter som finns där. Med välbefinnandeapplikationer kan du också utnyttja uppgifter om välbefinnande som du sparat på Mina Kanta-sidor med andra applikationer. Uppgifterna från mätapparater, t.ex. blodsocker- eller aktivitetsmätare, visas i allmänhet på Mina Kanta-sidor med hjälp av en applikation som tillhandahålls av apparatleverantören. Nya uppgifter uppdateras från applikationen en gång i timmen. I applikationsförteckningen hittar du aktuell information om välbefinnandeapplikationer. Applikationsförteckningen kompletteras efter hand när nya välbefinnandeapplikationer ansluter sig till Datalagret för egna uppgifter.

Du kan ta i bruk Datalagret för egna uppgifter genom att ge välbefinnandeapplikationen åtkomsträtt till Datalagret för egna uppgifter och de uppgifter som du har lagrat där. Samtidigt bör du godkänna informationen om användningen av Datalagret för egna uppgifter (pdf) och förbinda dig att iaktta dem. Läs mer i tjänstebeskrivningen (pdf).

På Mina Kanta-sidor ser du uppgifter om ditt välbefinnande

Du kan se och radera uppgifter som finns i Datalagret för egna uppgifter även via Kanta-tjänsternas Mina Kanta-sidor. På Mina Kanta-sidor ser du vilka applikationer du har gett åtkomsträtt till Datalagret för egna uppgifter och ta bort åtkomsträtten om du så vill. Uppgifter som lagrats med applikationerna syns inte alltid genast på Mina Kanta-sidor, utan beroende på applikation kan det förekomma fördröjningar i överföringen av uppgifter till Datalagret för egna uppgifter.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 1.11.2021

Undersidor för delen Uppgifter om välbefinnande