Chatbot-upotus

Mätresultat och uppgifter om välbefinnande

Mätresultat och uppgifter om välbefinnande

I MittKanta ser du de uppgifter om välbefinnande och mätresultat som du sparat i tjänsten. Du kan spara uppgifter i Kanta-tjänsterna direkt i MittKanta.

För närvarande är det bara du själv som kan se uppgifterna om välbefinnande och mätresultaten som du sparat i MittKanta. I framtiden kan du om du vill också dela dina uppgifter om välbefinnande med yrkespersoner inom social- och hälsovården.

Spara mätresultat i MittKanta

Så här kan du spara uppgifter om din vikt, din puls, ditt blodtryck och ditt blodsocker direkt i MittKanta.

  1. Logga in i MittKanta på adressen kanta.fi.
  2. Använd menyn för att flytta dig till uppgifterna om välbefinnande.
  3. Skriv in och spara mätresultaten. 
  4. Kontrollera att uppgifterna sparades korrekt.

Vilka uppgifter om välbefinnande och vilka mätresultat finns i MittKanta? 

Du kan spara, läsa och ta bort dina vikt-, puls-, blodtrycks- och blodsockeruppgifter direkt i MittKanta.

Med separata välbefinnandeapplikationer har du till exempel kunnat spara aktivitetsuppgifter, resultat av blodsockermätningar och egenvårdsplaner i Kanta-tjänsterna. Just nu går det inte att spara nya uppgifter med separata välbefinnandeapplikationer.

Du kan se och radera välbefinnandeapplikationernas åtkomsträttigheter i MittKanta. Åtkomsträttigheterna raderas också automatiskt när det gått ett år sedan du senast använt tjänsten.

Läs mer

Applikationsförteckning 
Servicebeskrivning (pdf)

Sidan har uppdaterats 12.2.2024

Undersidor för delen Uppgifter om välbefinnande