Chatbot-upotus

Menyvisning

Anvisningar

Anvisningar och information om Kanta-tjänsterna och om att sköta ärenden i webbtjänsten MittKanta.

MittKanta

MittKanta är en riksomfattande webbtjänst där du kan se dina egna hälso- och sjukvårdsuppgifter dygnet runt. Med tiden ser du i MittKanta också dina klientuppgifter inom socialservicen. Logga alltid in i MittKanta på webbplatsen kanta.fi.

Vilka uppgifter visas i MittKanta?

I MittKanta ser du de uppgifter om dig som har sparats i Kanta-tjänsterna när du besökt hälso- och sjukvården, apoteket eller socialservicen. Du ser uppgifter från både den offentliga och den privata social- och hälsovården.

Sköta ärenden för andra

Du kan sköta ärenden för en annan persons räkning i MittKanta, inom hälso- och sjukvården och på apoteket. Du kan också ge fullmakt åt en annan person att sköta ärenden för din räkning.

Recept och läkemedel

Alla recept görs upp elektroniskt. Du kan se dina egna receptuppgifter i MittKanta. Du kan hämta ut dina läkemedel på vilket apotek som helst i Finland.

Uppgifter i Kanta

När du sköter ärenden inom hälso- och sjukvården eller socialservicen, sparar läkaren, skötaren, socialarbetaren eller någon annan yrkesperson uppgifterna i Kanta-tjänsterna. Även apoteket sparar uppgifter i Kanta-tjänsterna. I MittKanta ser du de här uppgifterna själv.