Chatbot-upotus

Sköta ärenden för andra

Sköta ärenden för andra

Du kan sköta ärenden för en annan persons räkning i MittKanta, inom hälso- och sjukvården och på apoteket. Du kan också ge fullmakt åt en annan person att sköta ärenden för din räkning.

Man kan sköta en annan persons ärenden på olika sätt i MittKanta. Vilka ärenden du kan sköta och på vilket sätt beror på i vilken roll du sköter ärendena.

Sköta ärenden som vårdnadshavare för ett barn

Vårdnadshavaren kan sköta sitt minderåriga barns ärenden i MittKanta. Vårdnadshavaren kan till exempel se barnets recept och hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Sköta ärenden för en vuxen person

En myndig person kan sköta ärenden i MittKanta för en annan vuxen om hen har en Suomi.fi-fullmakt för att göra det.

Sköta ärenden som intressebevakare

En intressebevakare kan sköta ärenden för sin huvudman i MittKanta om hen har Suomi.fi-fullmakt för att göra det.

Sköta ärenden som intressebevakningsfullmäktig

En intressebevakningsfullmäktig kan sköta ärenden för en annan person i MittKanta om hen har Suomi.fi-fullmakt för att göra det.

Ge fullmakt åt en annan person

Om du har elektroniska identifieringsverktyg, som till exempel nätbankskoder, kan du själv ge en annan person fullmakt i Suomi.fi- tjänsten. Då kan en närstående sköta ärenden för dig i MittKanta.  Fullmakt kan också ges utan nätbankskoder.

Sköta receptärenden för andra

man kan sköta receptärenden för vuxnas eller barns räkning både på apotek, inom hälso- och sjukvården och i MittKanta. För att sköta ärendena behövs antingen en elektronisk fullmakt, ett FPA-kort eller en patientanvisning för receptet.

Sidan har uppdaterats 23.4.2024