Uppgifter som lagras i Kanta

Uppgifter som lagras i Kanta

I Kanta lagras de uppgifter som har antecknats om dig inom hälso- och sjukvården och på apoteken, i framtiden även inom socialvården. På Mina Kanta-sidor kan du själv se de här uppgifterna.

Om du ger ditt samtycke kan också yrkesutbildade personer som vårdar dig se dina uppgifter. När de har tillgång till uppgifter om undersökningsresultat och läkemedel som du blivit ordinerad kan överlappande undersökningar undvikas. Med hjälp av Kanta-tjänsterna får vårdpersonalen mer tid över för att sköta dina ärenden.

Uppgifterna i Kanta-tjänsterna består av

Mina Kanta-sidor kan du själv se de här uppgifterna.

Kanta-tjänsterna ger möjlighet att förmedla uppgifter

Kanta-tjänsterna används av den offentliga och privata hälso- och sjukvården samt av apoteken. Med hjälp av Kanta har dessa tillgång till uppdaterade uppgifter i en vårdsituation. Du har nytta av Kanta, även om du inte själv använder dig av datateknik. Smidig informationsgång inom hälso- och sjukvården ger möjlighet till bättre vård.

Uppgifter som lagrats om dig i Kanta-tjänsterna behandlas pålitligt och tryggt. Uppgifterna behandlas av apotek samt av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. För att se uppgifterna krävs alltid en klient- eller vårdrelation.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 20.12.2018