Enheter inom hälso- och sjukvården som använder eller är på väg att ta i bruk Patientdataarkivet

Enheter inom hälso- och sjukvården som använder eller är på väg att ta i bruk Patientdataarkivet

Samtliga enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården och en del av de statliga organisationerna använder Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv.

Inom den privata hälso- och sjukvården använder största delen av serviceproducenterna Patientdataarkivet.

På den här sidan finns en förteckning över de enheter inom den privata hälso- och sjukvården som redan använder eller är på väg att ta i bruk Patientdataarkivet.

IFrame