Tjänsteproducenter som använder Patientdataarkivet

Tjänsteproducenter som använder Patientdataarkivet

Samtliga enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården och en del av de statliga organisationerna använder Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv.

Inom den privata hälso- och sjukvården använder största delen av serviceproducenterna Patientdataarkivet.

På den här sidan finns en förteckning över de enheter inom den privata hälso- och sjukvården som redan använder Patientdataarkivet.

Dessa tjänsteproducenter har beredskap att spara patientuppgifter i Patientdataarkivet. Observera att beredskapen inte automatiskt omfattar alla patientuppgifter. Vilka uppgifter tjänsteproducenten kan spara i Patientdataarkivet beror bland annat på vilket patientdatasystem tjänsteproducenten använder. Närmare information lämnas vid behov direkt av tjänsteproducenten. Detsamma gäller enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården.

IFrame