Chatbot-upotus

Privata tjänstetillhandahållarer som använder Patientdataarkivet

Privata tjänstetillhandahållarer som använder Patientdataarkivet

På den här sidan hittar du privata tillhandahållarer av tjänster inom hälso- och sjukvården som anslutit sig till Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv.

Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv är en tjänst där hälso- och sjukvården arkiverar elektroniska patientuppgifter som uppkommit i samband med vården. MittKanta är medborgarens vy av de uppgifter som sparats om honom eller henne i Patientdataarkivet.

Samtliga tjänstetillhandahållarer inom den offentliga hälso- och sjukvården och en del av de statliga organisationerna använder Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv.

På den här sidan hittar du privata tjänstetillhandahållarer inom hälso- och sjukvården som anslutit sig till Patientdataarkivet.

Även om en tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården har anslutit sig till Patientdataarkivet, sparar den inte nödvändigtvis alla patientuppgifter i arkivet. Exempelvis har inte alla tjänstetillhandahållarer ännu börjat spara uppgifter om mun- och tandvård eller bilddiagnostik. Närmare information om vilka patientuppgifter som sparas får du genom att fråga hälso- och sjukvården direkt. Det här gäller både den privata och offentliga hälso- och sjukvården.

Listing of Kanta clients